Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

Praha letos nově pojmenovala ulice po vynálezci, německých antifašistech i po bývalé ministryni

Od začátku roku 2021 dostalo v hlavním městě nový název už 15 ulic. Dalších 6 bylo pojmenováno již existujícím názvem, když byly prodlouženy stávající komunikace. Praha 10 má navíc od letoška park Jiřího Koláře a ostrov mezi Prahou 6 a Prahou 7 už oficiálně nese název Císařský.

Hned několik nově pojmenovaných veřejných prostranství nese jména po významných domácích i zahraničních osobnostech. Například v Praze 4 od letošního roku najdeme ulici pojmenovanou po českém puškaři a vynálezci Sylvestru Krnkovi. Návrh na jeho připomenutí podalo už v roce 2012 občanské sdružení věnující se právě Krnkovu odkazu.

V Čakovicích přibyly tři ulice, jejichž názvy z podnětu místní městské části připomínají trojici německých antinacistů, členů organizace Bílá růže, kteří byli popraveni v roce 1943. Nazvané byly Sophie Schollové, Schollova a Kurta Hubera.

Bez povšimnutí nelze přejít ani pojmenování nové ulice na území Prahy 3. Na návrh Junáka – českého skauta dostala svůj název po Dagmar Burešové, advokátce matky Jana Palacha a disidentů i bývalé ministryni spravedlnosti, která zemřela v roce 2018. A od února má pro změnu Praha 13 ulici Ferrariho, jiná zase připomíná hudebníka Ferdinanda Havlíka, který v této městské části několik let žil.

Praha také upravila název ulice Zemanova v Kolodějích, která tak nově nese označení Karla Zemana. Změna byla provedena na základě žádosti městské části s odůvodněním, aby nedocházelo k záměně jména českého filmového režiséra, výtvarníka a animátora s jinými nositeli tohoto poměrně obvyklého příjmení.

Kromě toho byl na návrh Klubu českých a slovenských spisovatelů letos pojmenován park v Praze 10 po Jiřím Kolářovi. A loni koncem roku postavený most přes Vltavu nese z iniciativy Komise Rady hl. m. Prahy místopisné název Trojská lávka. Zároveň se mezi lidmi dávno vžitý název Císařský ostrov nyní konečně stal i oficiálním.

Celkem tak bylo od ledna do konce července 2021 nově pojmenováno 15 nových ulic a dále jeden park, lávka a ostrov. Ulice vznikaly zejména v důsledku výstavby rodinných nebo bytových domů, tři nově pojmenované komunikace však byly již dávno existující a název získaly pouze z důvodu zlepšení orientace v lokalitě. Jedná se o ulice Malá Slavonická, Sklenářská a Ke Hrachovce.

Podněty k pojmenování nových ulic mohou přicházet od různých navrhovatelů, například od občanů, od škol, stavebních firem, spolků, klubů nebo často i od městských částí. Postup je následně takový, že návrhy nejprve projednává právě radnice příslušné městské části. Po schválení jejím zastupitelstvem jsou postoupeny k posouzení Komisi Rady hl. m. Prahy místopisné a nakonec jsou ke schválení předloženy městské radě.

V uplynulém půlroce místopisná komise kromě prezenčních jednání pracovala i v on-line režimu a projednala všechny návrhy, které byly následně zapracovány do materiálů pro jednání městské rady. Letos zatím komise nemusela neřešit žádné kuriózní návrhy, kterým by bylo obtížné vyhovět. Už dříve však dorazily návrhy na pojmenování pražských ulic například po Harry Potterovi.

Při pojmenovávání nových ulic existují dvě omezení daná zákonem: název nesmí být duplicitní a pokud jde o pojmenování po nějaké osobnosti, nesmí se jednat o osobu dosud žijící. Při posuzování nových pojmenování se rovněž přihlíží k tomu, aby nové názvy korespondovaly s již existujícími v dané lokalitě, aby měly logické opodstatnění. V případech návrhů cizích jmen jsou posuzovány i z hlediska výslovnosti, svou roli hraje i souvislost názvů s historií místa a podobně.

Přehled veřejných prostranství, která získala oficiální název v období od ledna do července 2021:

 • MČ Praha 3: Dagmar Burešové
 • MČ Praha 4: Krnkova
 • MČ Praha 6/MČ Praha 7: Císařský ostrov
 • MČ Praha 7/MČ Praha-Troja: Trojská lávka
 • MČ Praha 9: Piskáčkových, Hindlova
 • MČ Praha 10: park Jiřího Koláře
 • MČ Praha 12: Sklenářská
 • MČ Praha 13: Ferrariho, Havlíkova
 • MČ Praha 19: Ponikelská
 • MČ Praha-Čakovice: Sophie Schollové, Schollova, Kurta Hubera
 • MČ Praha-Klánovice: Radíkovická
 • MČ Praha-Koloděje: Karla Zemana
 • MČ Praha-Libuš: Malá Slavonická
 • MČ Praha-Troja: Ke Hrachovce

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *