Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Technologie

Drony dnes pomáhají zemědělcům v boji se suchem, energetikům s nacházením poruch vedení po vichřicích či tornádu, ale i ve stavebnictví a prodeji nemovitostí

Drony původně vznikly jako vojenská technologie. Dnes ale vedle již běžného hobby použití pomáhají třeba i v zemědělství, kde monitorují rozsah sucha a podílejí se na lokalizovaném zavlažování, v energetice nebo ve stavebnictví, ale i v mnoha dalších oborech.

Monitorují úrodu v zemědělství
Drony, malé bezpilotní letouny, dnes pomáhají zemědělcům v mnoha ohledech a jsou velkou perspektivou celého oboru. Umějí nasnímat suchá pole pomocí speciálních senzorů a následně záznamy vyhodnotit. Pokud je pak třeba, zalijí právě ty části zemědělských ploch, kde je to reálně žádoucí. Navíc jsou schopny pomoci při detekci poruch zemědělských zavlažovacích systémů. Budoucností oboru je skutečnost, že díky analýze velkého množství sesbíraných dat je možné v reálném čase pružně a efektivně reagovat na aktuální stav sucha.

„Drony pomáhají například zemědělcům a lesníkům. Pomocí infračervených kamer a senzorů umějí získat pro zemědělce mnoho cenných informací. Díky nim pak mohou pěstitelé efektivněji obdělávat svá pole. Snímky pořízené z ptačí perspektivy jsou skládány do komplexních map znázorňujících mnoho faktorů od množství světla, které se k rostlinám dostává, až po to, kolik vody je potřeba k optimálnímu výnosu plodin,“ říká Andrej Hronec ze společnosti Audiopro, která se na provoz profesionálních dronů specializuje.

Mohou také pomoci při monitorování škod na polích i lesních porostech, které způsobuje dlouhodobé sucho nebo sledovat vodní zdroje. Kontrolují kvalitu výsevu plodin, monitorují jejich růst; využívají se také pro postřik a hnojení zemědělských ploch a kontrolu provedení těchto činností.

Některé farmy také využívají drony pro sledování pohybu stád divokých zvířat, aby předešly škodám na svých polích. K nepřetržitému sběru dat využívají drony, které dělají každý den dva přelety, a monitorují tak 10 000 hektarů. Obrazové informace se automaticky posílají ke zpracování a systém rozešle varovná hlášení v případě, že zjistí přiblížení stáda zvěře ke sledovaným pozemkům. Tak je možné ochránit zemědělské plodiny, a zároveň zachovat zbytky přirozeného ekosystému v jejich sousedství.

Pomáhají v energetice
Drony se uplatňují také v energetice, ke kontrole rozvodů vysokého napětí. Nahrazují tak rizikovou lidskou práci a zvládají rychle zkontrolovat rozvody na velkém prostoru, a to i v nepřístupném terénu. Nezastupitelnou roli již dnes mají při kontrole vedení po ničivých vichřicích či tornádu. Pomáhají i v případě alternativních energetických zdrojů – kontrolují stav solárních panelů a lopatek větrných elektráren. Kromě toho drony také monitorují stav plynovodů a teplovodů, kde dokáží s příslušným vybavením hlídat tepelné úniky a identifikovat tak místa, kde je porušené potrubí. Lidé pak nastupují ke kontrole až v případě, že dron zjistí nějaký problém.

„Drony ve své praxi využívají také energetičtí specialisté při posuzování energetické náročnosti budov. Zejména při mapování v rámci úvodních odborných analýz jsou významným pomocníkem, získáváme tím poměrně detailní přehled o charakteru jednotlivých objektů, jejich rozmístění v rámci auditovaných areálů, pohledy na jednotlivé střechy posuzovaných budov a hned na počátku naší činnosti odhalujeme místa v havarijním stavu. Jsme schopni přesně zdokumentovat například počty oken v obtížně přístupných místech nebo technologické rozvody v rozsáhlých průmyslových areálech. A to vše s minimalizací přemísťování se po objektech, tedy pouze při vizuálním kontaktu s dronem,“ říká Leoš Aldorf, ředitel SSI Energy.

Využívají se ve stavebnictví, při péči o památky a prodeji nemovitostí
Ve stavebnictví se dnes využívají drony také stále více. Od prvního návrhu staveb a 3D mapování povrchu přes navrhování rozlehlých areálů a budov v členitém terénu až po sledování stavu budov. Přináší to zrychlení, zlevnění a zjednodušení v oblasti zaměřování objektů.

Drony jsou hojně využívány pro schopnosti dovolující krátkou dobu sběru dat, bezkontaktní řízení, snadné a operativní nasazení. Snadno mohou snímat podklady i v místech, která jsou pro letadla z bezpečnostních důvodů nepřístupná. Minimalizují nutné práce v terénu, s čímž úzce souvisí úspora času i nákladů. Velkou výhodou je i online přístup k aktuálně snímaným datům.

„Drony mohou být také dobrým pomocníkem při průzkumu před realizací čištění historických památek a budov. A to zejména díky jejich schopnosti přiblížení se k těžko přístupným částem, kdy tímto odpadá nutnost stavby lešení či lezeckých úkonů,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher-

„Využití dronů je dnes důležité i v prodeji realit. Snažíme se zákazníkovi nabídnout co nejlepší zážitek z prodeje, a proto pokud o to má zájem, můžeme pořídit i fotografie nebo videa nemovitosti z dronu. Zákazník si pak lépe dokáže představit nemovitost z různých úhlů a perspektiv a často mu to velmi pomůže v rozhodování,“ říká Kamil Dunaj, ředitel developmentu společnosti Getberg,

Co by měly profesionální drony umět
Častým problémem, na který se při reálném využití dronů v České republice naráží je to, že mnoho přístrojů, které jsou proklamované jako profesionální, nezvládne fungovat za zhoršených povětrnostních podmínek. Limituje je také složitá příprava zařízení a komplikovanost obsluhy, která vyžaduje speciálně vyškoleného pracovníka. A životnost baterie, zvláště v zimě.

Bezpilotní prostředky pro profesionální využití by měly být opravdu využitelné, a to nejen za bezvětří a slunečného počasí, ale například i v mlze a sněhové vánici. Pro využití v terénu je pak důležité nejen to, zda je přístroj vybaven například termokamerou nebo vybavením pro noční pozorování, ale také, zda je možné tyto doplňky jednoduše a rychle instalovat a do několika minut po příjezdu uvést přístroj do chodu.

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *