Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Zdraví

NAFLD – nemoc, kterou trpí každý čtvrtý Evropan. Přesto ji většina Čechů nezná!

NAFLD, neboli nealkoholová tuková choroba jater je dnes nejčastější příčinou chronického onemocnění jater. V Evropě jí trpí každý čtvrtý člověk. Přestože lidí s touto nemocí v posledních letech celosvětově výrazně přibývá, jen malé procento Čechů má dostatečné informace o tom, co ji způsobuje a jaké jsou její příznaky.

Zhoršující se životní styl, v němž převládá vysoký příjem kalorií nad nízkým fyzickým výdejem, způsobuje, že v posledních letech narůstá počet lidí trpících obezitou a s ní souvisejícími nemocemi. Těmi jsou zejména diabetes 2. typu, srdečně-cévní nemoci nebo právě nealkoholová tuková choroba jater, též označovaná zkratkou NAFLD – z angl. non-alcoholic fatty liver disease: „V případě této nemoci se v jaterní tkáni kumuluje tuk a časem může dojít k rozvoji nebezpečné cirhózy, kdy játra již nejsou schopna plnit důležité životní funkce,“ říká MUDr. Emilie Niedobová, primářka interního oddělení nemocnice v Kolíně.

Počet nemocných s NAFLD roste celosvětově, nejvíce jich je v Jižní Americe a na Středním Východě – přes 30 %. V ČR nejsou přesné údaje k dispozici, ovšem v Evropě se odhaduje výskyt nemoci až u 25 % populace. Jedná se tedy o relativně častý zdravotní problém. Přesto z výzkumu agentury Ipsos, jehož cílem bylo zjišťovat povědomí Čechů o této nemoci, vyplynulo, že až 70 % z nich o existenci NAFLD nikdy neslyšelo. Neznalost je častá i mezi těmi, kteří jsou nealkoholovou tukovou chorobou jater ohroženi nejvíce – tedy lidé s nadváhou a obezitou.1

Nemocná játra nebolí
Poškození jater, k němuž dochází při chronických jaterních onemocněních včetně NAFLD, je proces trvající i desítky let: „Příznaky bývají obvykle velmi nenápadné a zaměnitelné s jinými nemocemi. Pacienti tak nemusí o své nemoci velmi dlouho vědět. Jaterní poškození se může projevovat pouze jako únava, nevolnost či tlak v pravém podžebří,“ varuje MUDr. Niedobová. Výraznější symptomy se často objevují až v pozdním stádiu, kdy již obnova jaterních funkcí nemusí být možná. Neznalost příznaků ostatně potvrdily i výsledky zmiňovaného výzkumu – přes 50 % Čechů netuší, jaké jsou nejčastější symptomy onemocnění jater. Více než třetina si s ním dokonce nespojuje žádné příznaky, což může vést k jejich podceňování, potažmo i ke zhoršování zdravotních problémů.

Játra neničí pouze alkohol
Uvádí se, že až 80 % lidí s NAFLD trpí obezitou a 75 % diabetem 2. typu. V české populaci je ale o rizikových faktorech a spouštěčích nealkoholové tukové choroby jater jen velmi nízké povědomí. O těch nejhlavnějších, jako jsou nezdravá strava, nedostatek pohybu či nepravidelné stravování, neví ani polovina.

Za častého ničitele jater se obecně považuje alkohol. Ten se podílí na vzniku jaterní cirhózy, konečného stádia jejich poškození. Cirhóza přitom nevzniká náhle, předchází jí několik stádií – od prvního stádia, kdy v játrech dochází k hromadění tukových buněk, přes vznik zánětu až k postupnému zjizvování a poškozování jaterní tkáně. Stejný proces ovšem může nastat i v důsledku nealkoholové tukové choroby jater. Alarmující však je, že celé dvě třetiny dotázaných Čechů nemoc podceňují. Nemyslí si, že by NAFLD mohla být nebezpečná a vést až k cirhóze, potažmo smrti.

Jako podpůrný prostředek při jaterních onemocněních lze používat přípravky obsahující esenciální fosfolipidy. Jde o látky přírodního původu, které se zabudovávají do membrány jaterních buněk, kde pomáhají urychlovat a obnovovat jejich regeneraci. Esenciální fosfolipidy jsou léčivou látkou přípravku Essentiale®, který je k dostání v lékárnách bez lékařského předpisu. Je ve formě tvrdých tobolek, které se užívají 3x denně během jídla a jsou určeny dospělým i dětem od 12 let (cca 43 kg hmotnosti).

Při dodržování správné životosprávy a při zdravém životním stylu a díky dobrým regeneračním schopnostem jater bývá reakce na léčbu v počátečních stádiích nemoci příznivá.

Essentiale® 300 mg tvrdé tobolky je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje phospholipida sojae praeparata. Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

  1. Ipsos [online]. In: Češi znají význam jater v těle, o hrozbě jejich onemocnění toho ví málo. AWARENESS OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE[cit.02-03-2021]:  https://www.ipsos.com/cs-cz/cesi-znaji-vyznam-jater-v-tele-o-hrozbe-jejich-onemocneni-toho-vi-malo

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *