V Česku neustále roste počet zaměstnavatelů, kteří svým zaměstnancům přispívají na penzijní spoření

O 22 procent se ve srovnání mezi roky 2016 a 2020 zvýšil počet zaměstnavatelů, kteří využívají penzijní spoření jako benefit pro své zaměstnance a přispívají na něj. Vychází to z dat ČSOB Penzijní společnosti.  Nejčastěji zaměstnavatelé přispívají 1 000 korun měsíčně.

„I v letošním roce evidujeme další nárůst počtu zaměstnavatelů, kteří na penzijní spoření přispívají. A již nyní za období prvních tří čtvrtletí jsme na hodnotách loňského roku. Zaměstnavatele na penzijním spoření nejvíce oceňují daňovou úsporu, díky které mohou získat až 50 000 korun ročně za každého zaměstnance. Produkt je navíc podpořen statním příspěvkem a zaměstnanec tak dostává nejen příspěvek od svého zaměstnavatele, ale také od státu, a navíc si spoří svou částku a vše se mu dále zhodnocuje dle zvolené investiční strategie,“ říká k datům Václav Lokaj, obchodní a marketingový ředitel ČSOB Penzijní společnosti.

Data také ukazují, že dlouhodobě mírně převažuje počet mužů, kteří dostávají příspěvky zaměstnavatele na penzijní spoření (52,3 %), oproti ženám (47,7 %). Muži mají také v průměru vyšší měsíční příspěvek 1149 korun, zatímco ženy přijímají průměrně 845 korun.

Daří se i životnímu pojištění se státní podporou
Dalším stále více využívaným zaměstnaneckým benefitem je životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele. Firma může svému zaměstnanci přispět částkou až 50 tisíc ročně.

„Je to oboustranně výhodné. Příspěvek je pro zaměstnavatele daňově uznatelný a je osvobozen od odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnanci se naproti tomu k jeho vlastnímu příspěvku v kombinaci s tím od zaměstnavatele významně zhodnocují finanční prostředky, které může po uplynutí zákonné lhůty využít na co bude chtít. Příspěvek zaměstnavatele je na straně zaměstnance navíc osvobozen od daně z příjmu. Když tohle všechno vezmete v potaz, máte jeden z nejlepších způsobů, jak dlouhodobě zhodnotit své peníze,“ uvedl Milan Březina, ředitel produktu životního pojištění ČSOB Pojišťovny. Kromě toho pojištění skýtá další možnosti.

„Zaměstnanec tak může nejen ušetřit zajímavé peníze, ale zároveň být kvalitně pojištěný pro případ neočekávané události,“ dodal Březina.

Firmy benefity se státním příspěvkem vítají
Oblíbenost penzijního spoření jako benefitu se rychle rozrůstá mezi tradičními českými i zahraničními firmami. „V Emcu jsou příspěvky na pojištění velmi oblíbeným benefitem. Našim zaměstnancům aktuálně dáváme na výběr, zda chtějí přispívat na penzijní nebo také na životní připojištění,“ říká Hana Pavlíková, HR manažerka společnosti Emco.

Mezi zahraniční zástupce, kteří benefit běžně využívají, patří například pražská pobočka společnosti ExxonMobil. „ExxonMobil v souladu se svou základní firemní hodnotou Care, péče, podporuje zaměstnance v různých životních fázích. Náš program FlexxFund je benefit dostupný pro všechny zaměstnance a skládá se ze soukromého životního pojištění a penzijního spoření. Zaměstnanci si mohou vybrat, zda budou využívat jeden nebo oba fondy. Příspěvky pak odvádí jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel. Tento benefit poskytuje daňové zvýhodnění a pomáhá zaměstnancům plánovat jejich budoucnost,“ vysvětluje Kim Leith, HR Manager Czech Republic & Hungary.

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.