Již deset let vede Čtení pomáhá děti ke čtení a pomoci potřebným

Téměř 280 000 dětí přispělo během 10 let na dobročinné projekty svou odměnou, kterou za přečtené knihy dostaly od projektu Čtení pomáhá. Mezi 572 charit tak rozdělili 54 666 600 Kč.

Čtení je jednou ze základních kompetencí, která rozhoduje o životní dráze člověka. V době obrazovek však knihy bere do ruky příliš málo dětí. Projekt Čtení pomáhá se rozhodl motivovat děti odměnou. Za každou přečtenou knihu dostanou 50 korun. Peníze však nemohou využít pro sebe, ale věnují je některému z dobročinných projektů. Čtení pomáhá tak současně dětem rozvíjí i charitativní cítění.

A tato motivace funguje. Během deseti let se do Čtení pomáhá zapojilo téměř 280 tisíc dětí, které rozdělily 54 666 600 Kč mezi projekty 572 charitativních organizací. Nejrychleji děti reagovaly na podporu pražské zoologické zahrady po povodních v roce 2013. Částku 100 tisíc korun načetly během necelých čtyř dní.

Zapojit se do projektu může každý žák základní nebo střední školy. Na webových stránkách si vybere knížku ze seznamu a po jejím přečtení musí splnit krátký test, za který získá odměnu 50 Kč.

Čtení pomáhá založil v roce 2011 Martin Roman jako reakci na tehdejší nízkou čtenářskou gramotnost českých dětí, kterou pravidelně sleduje mezinárodní šetření PISA (= Programme for International Student Assessment). Dle posledních srovnání z roku 2018 se dětská čtenářská gramotnost zvyšuje a dostává se na úroveň kolem roku 2000, další měření proběhne v příštím roce. „Jsem rád, že projekt Čtení pomáhá už více než deset let motivuje děti ke čtení. Jeho cílem je zvýšení dětské čtenářské gramotnosti s důrazem na porozumění textu. Proto, aby děti získaly odměnu, musí nejprve vyplnit test. Mám radost, že se každý rok zapojují stále další žáci a studenti a že ti stávající se nadále vrací,“ říká Martin Roman, který celých deset let projekt také financuje.

Některé organizace spolupracují se Čtením pomáhá pravidelně. Například Para plavecké Strakonice nebo sbírka Pomozte dětem Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS). „Spolupráce s projektem Čtení pomáhá trvá už deset let a společná akce Čteme pro Kuře, která se letos konala 30. listopadu, je neodmyslitelnou součástí sbírky Pomozte dětem. Za desetiletou spolupráci se podařilo vybrat na pomoc znevýhodněným dětem více než milion a půl korun, čehož si moc vážíme a věříme, že v příštích letech tuto částku společně zdvojnásobíme. Projektu Čtení pomáhá přeji další generace nadšených čtenářů a dětí, které chtějí pomáhat,” děkuje ředitelka NROS Taťána Plecháčková.

Knížky, jež jsou zařazeny do katalogu Čtení pomáhá vybrala porota ve složení Zdeněk Svěrák, Marek Eben, Alena Ježková, Jiří Dědeček a Martin Roman v rámci celorepublikové ankety o nejlepší dětskou knihu. Další jsou pravidelně doplňovány podle současných knižních trendů. „Když jsem před mnoha lety vstupoval do tohoto projektu, nenapadlo by mě, že se jednou rozroste do takové šíře. Že v něm bude 280 000 dětí a že se podaří rozdělit více než 50 milionů korun. A ještě ke všemu se děti dostanou ke knížkám. A to si myslím, že není úplně málo. Držím projektu palec i do budoucna,“ uvádí moderátor Marek Eben.

Čtení pomáhá 10 let
279 631 registrovaných žáků a studentů
1 290 370 přečtených knih
54 666 600 Kč

Průzkum ukázal, že děti čtou
Jaký mají děti ke čtení vztah sledovalo Čtení pomáhá v průzkumu* mezi jejich rodiči a učiteli. Podle nich se žáci a studenti ke  knihám dostávají nejčastěji prostřednictvím povinné školní četby. Podle rodičů čte více než 68 % dětí nad rámec povinných knížek, z toho ale jen čtvrtina pravidelně.

Ke čtení mimo školní lavice nabádají také učitelé, prakticky všichni dotazovaní pedagogové (98 %) uvedli, že k němu své žáky motivují, 71 % dokonce velmi často, 27 % procent alespoň občas. Nejvíce pak dáváním tipů, doporučení, informací (36 %), čtenářskými dílnami a kluby (30 %), ukázkami (28 %) nebo návštěvami knihoven (25 %).

„Těší mě, že náš průzkum ukázal, že děti čtou i jiné než povinné knížky. Je velmi povzbuzující, že v něm celých 96 % rodičů uvedlo, že četba je důležitou součástí života. Věřím, že i projekt Čtení pomáhá vede děti k dalším zajímavým knihám,“ dodává Martin Roman.

Děti nejvíce lákají dobrodružné knížky (38 %), komiks (30 %) nebo pohádky (27 %). Jejich výběr ale záleží na věku čtenáře. Žáci prvního stupně ZŠ sáhnou spíše po pohádce (60 %). Po dobrodružných příbězích a komiksech zase žáci 2. stupně ZŠ a studenti středních škol. U nich jsou oblíbenější i naučné knihy.

To se odráží také ve statistikách nejčtenějších knížek za celých deset let působení Čtení pomáhá. U dětských čtenářů základních škol vévodila série knih o Harry Potterovi. Do pomyslného žebříčku tří nejčtenějších knížek zde v kategorii 1. – 5. třída ZŠ zasáhlo pouze Povídání o pejskovi a kočičce Josefa Čapka. U středoškoláků zase zvítězila povinná četba. Nejvíce se do projektu zapojovali s knihami Krysař, Máj nebo Petr a Lucie.

Nejčtenější knihy

První stupeň ZŠ
J. K. Rowlingová: Harry Potter a Kámen Mudrců
J. Čapek: Povídání o pejskovi a kočičce
J. K. Rowlingová: Harry Potter a Tajemná komnata

Druhý stupeň ZŠ
J. K. Rowlingová: Harry Potter a Fénixův řád
J. K. Rowlingová: Harry Potter a Relikvie smrti
J. K. Rowlingová: Harry Potter a Princ dvojí krve

Střední škola
V. Dyk: Krysař
K. H. Mácha: Máj
R. Rolland: Petr a Lucie

*Sběr dat byl realizován prostřednictvím internetového dotazníku (CAWI) agenturou STEM/MARK na vzorku 505 osob ve skupině rodiče a 301 ve skupině učitelé. Mezi rodiči probíhal v rozmezí 18. 10. – 4. 11. 2021, mezi učiteli v rozmezí 30. 10. – 25. 11. 2021.

Zdroj: Projekt Čtení pomáhá, foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.