Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Bydlení

Výrobce střešních oken VELUX odstraňuje plasty z obalů

Skupina VELUX oznámila, že 90 procent1 obalů střešních oken VELUX již neobsahuje plasty, které byly nahrazeny materiálem na bázi papíru. Největší světový výrobce střešních oken společnost VELUX využívá nové obaly z lepenky pro všechny nejoblíbenější modely svých střešních oken. Tento krok ušetří až 900 tun plastů ročně a usnadní zákazníkům likvidaci obalů.

Každý rok je celosvětově vyprodukováno 300 milionů tun plastového odpadu a vědci odhadují, že 60 % plastů, které byly vyrobeny od roku 1950, skončilo na skládkách nebo v přírodě2. Ukázalo se, že plasty, které byly vyrobeny pro jedno použití, mají negativní dopad na biodiverzitu a přírodu, pokud skončí tam, kde nemají.3 Namísto plastů budou nově obaly střešních oken VELUX vyráběny z lepenky certifikované organizací Forest Stewardship Council (FSC).

Díky odstranění komponentů z expandovaného polystyrenu (EPS) ušetří odběratelé výrobků VELUX čas při třídění a likvidaci odpadu, což zefektivní a zlevní tyto procesy.

Tato změna znamená 13% snížení uhlíkové stopy u obalů střešních oken VELUX. Jedná se o klíčový krok ke splnění celkového cíle skupiny VELUX v oblasti obalové politiky – tím je do roku 2030 vyrábět obaly střešních oken zcela bez plastů a z jednoho druhu 100% recyklovatelného materiálu.

Zároveň jde o důležitou součást rozsáhlé transformace v rámci Strategie udržitelnosti 2030, která definuje, jakým způsobem chce skupina VELUX podnikat a jaké produkty a řešení bude uvádět na trh.

„Ve společnosti VELUX jsme se zavázali přičinit o udržitelnější budoucnost tak, že planeta a příroda stojí v centru našich produktových rozhodnutí,“ říká Tina Mayn, senior viceprezidentka skupiny VELUX.

„Naše obaly jsou důležitou součástí našich výrobků, a tedy i ony musejí být co nejšetrnější k životnímu prostředí. Jsme hrdi na to, že výrazně snižujeme množství plastů, které využíváme pro výrobu obalů a ochranu střešních oken VELUX. Jde o důležitý krok z hlediska dosažení udržitelnosti a proces jsme nazvali ‘Green our packaging’.“

Desetiletý transformační proces v oblasti udržitelnosti zahájila skupina VELUX v roce 2020. V jeho rámci přijímá opatření v oblasti klimatu, inovuje udržitelné produkty a odpovědně podniká.

Více informací o Strategii udržitelnosti 2030 skupiny VELUX najdete na www.velux.com/what-we-do/sustainability/sustainability-strategy

Zdroj:
1 Přístup nulových plastů u obalů je uplatňován u následujících typů střešních oken: GGL, GGU, GPL, GPU*, GZL, GLL, GLU. U ručně ovládaných i elektrických variant.
*U oken typu GPU jsou součástí první fáze projektu pouze manuálně ovládané modely. 
2 Program OSN pro životní prostředí: https://www.unep.org/interactive/beat-plastic-pollution/
3 New Study Shows Plastic in Oceans Is on the Rise (nationalgeographic.com) a Single-Use Plastics 101 (2020), NRDC. [online] 09 April. Available at: https://www.nrdc.org/stories/single-use-plastics-101 [Accessed 25 Feb. 2021].

Foto: Velux

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *