Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Jídlo a pití

Potravinářská komora ČR podporuje snahy o odložení některých opatření Green dealu! 

„Zajištění dostatečného množství cenově dostupných potravin je  jeden z hlavních cílů, které Evropská unie nyní sleduje. Kromě pomoci Ukrajině s vývozem  dochází k odkladu některé legislativy vyplývající z Green Dealu, která může mít negativní dopad na produkci potravin,“, řekla na tiskové konferenci Potravinářské komory poslankyně  Evropského parlamentu Veronika Vrecionová za ODS. Situace ve světě je v tuto chvíli velmi  nejistá. Očekáváme, že dojde i k jistému přehodnocení všech nastavených cílů. Předpokládané  dopady mohou být pro některé regiony velmi vyčerpávající, doplňuje Dana Večeřová,  prezidentka Potravinářské komory ČR.  

Některé otázky nejsou vůbec dotažené, například spotřeba pesticidů se má snížit o polovinu, není  však jisté, jak tato povinnost bude rozložená mezi jednotlivé státy, mezi kterými jsou v této oblasti  velké rozdíly. Česká republika má spotřebu 1,8 kg pesticidů na hektar, Belgie 8 kg. Pokud se Belgie  dostane na polovinu svého množství stále to bude 2x více než je současná spotřeba v Česku. 

Je potřeba nastavené cíle lépe promyslet, více diskutovat a pravidla měnit chytře. Potravinářská  komora ČR dlouhodobě upozorňuje na to, že stále chybí reálný plán, jak jednotlivé cíle splnit, stále  zaznívají pouze jednoduché proklamace. Velmi důležité je také vědět, kolik bude celý proces stát?  

Ukázalo se, že například nastavená energetická politika, kdy jsme závislí pouze na ruském plynu je  velmi problematická. Budeme muset šetřit, šetřit energiemi, vodou, pohonnými hmotami,  spotřebovávat méně. Jedná se ale o dobrou výchozí pozici v otázce zamezení plýtvání potravinami.  V EU ročně ztratíme či vyhodíme potraviny v hodnotě neuvěřitelných 149 miliard eur. To je třikrát  více než rozpočet České republiky na jeden rok. 

Evropa jako taková je potravinově soběstačná. Evropský jednotný trh umožňuje jednotlivým  státům produkovat takové suroviny a výrobky, které nejlépe vyhovují klimatickým a dalším  podmínkám v konkrétním regionu. Ostatní si mohou jednotlivé státy dovézt. „Problém nastává  v situaci, kdy se v konkrétním státě komodita stane nedostatkovou. V tomto případě státy  přestanou vyvážet a výrobky pak na trhu chybí“, vysvětluje Miroslav Koberna. Zastavení  mezinárodního obchodu není pravděpodobné, ale vyloučit ho nelze. Máme tedy nějaký plán B? 

Proto je dobré podporovat takové zemědělství a potravinářství, které v případě krize, zajistí pro  své obyvatele základní skupinu výrobků tak, aby byly základní potraviny kvalitní a dostupné. Pokud  pak na čas vypadnou některé komodity, bude plynulé zásobování zajištěno.  

“Místo diskuzí o nereálné soběstačnosti České republiky v produkci potravin mluvme o její  potravinové bezpečnosti, tzn. produkci základních potravin pro uživení obyvatelstva v případě  vážné krize. Snahy o plnou soběstačnost nedávají ekonomický smysl a znamenaly by neefektivní  využití půdy, a tedy celkově nižší produkci potravin na úrovni EU,“ dodala Vrecionová.

Česko je soběstačné v obilí, cukru, hovězím mase a mléce. Nejméně produkujeme ovoce a  zeleninu. Stoprocentní soběstačnost není žádoucí, znamenalo by to jistě vyšší ceny a omezený  výběr. Česká republika by jistě byla schopna vyprodukovat většinu běžných potravin, ale za jakou  cenu? V České republice, resp. v Evropě žádný hladomor nehrozí, může docházet k částečným  výpadkům dodávek jednotlivých výrobků, ale je pravděpodobné, že současné krize energetická  nebo v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině bude mít dopad na dostupnost potravin jinde  ve světě.  

Když se ale podíváme na soběstačnost v mléce, v roce 2020 se pohybovala na hranici 117 %.  Produkce mléka je dotována, zemědělcům jsou vypláceny příplatky z národních zdrojů. Bohužel,  téměř 30 % takto podporovaného mléka se jako surovina vyváží do zahraniční a zpět se na náš trh  vrací ve formě zpracovaných výrobků, takže přidaná hodnota zpracování zůstává za hranicemi.  „Otázkou tedy je, zda podporu produkce z národních zdrojů nezacílit pouze na surovinu, která je  zpracována v České republice a nikoliv vyvážena. Domácí zpracování surovin v tuzemsku by  nepochybně výrazně pomohlo zvýšení žádané soběstačnosti a snížení závislosti na dovozech“,  dodala prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová.  

Ať již hovoříme o potravinové soběstačnosti, potravinové bezpečnosti či snížení závislosti na  dovozech, cílem musí být kvalitní a cenově dostupné potraviny. Podporujme lokálnost, vyhýbejme  se vysoce zpracovaným produktům a velmi levným nekvalitním dovozům ze zahraničí.  Posilujme soběstačnost u všech možných komodit, ne ve smyslu soběstačnosti v jednotlivých  položkách, ale ve smyslu zajištění potravin pro obyvatele v době krize. Podporujme nejvíce  ohrožené komodity a obory formou dotací. Nesnižujme produkci tak, aby docházelo k dalšímu  zdražování potravin. Potraviny musí být strategickou surovinou, chraňme svůj trh s potravinami.  Nezapomínejme na nové technologie a inovace, které zlevňují zemědělskou i potravinářskou  výrobu.  

Zdroj: www.foodnet.cz, foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *