Slavnostní zahájení 23. ročníku AKCE CIHLA – 17. 6. 2022 od 14.00 do 18.00 Riegerovy sady, Praha 2 – Vinohrady

Od 14,00 hodin bude pro návštěvníky připraven program, který svou podstatou ukáže široké veřejnosti život lidí s mentálním či jiným druhem znevýhodněním. Těžké téma odlehčí zábavný program pro děti formou soutěží, facepaintingu a výtečného občerstvení našeho sociálního podniku DOBROTY S PŘÍBĚHEM. Připomene si také problematiku autismu, jelikož 18. 6. je Mezinárodní den „Den autistické hrdosti“. Poruchy autistického spektra má i 40% lidí s mentálním postižením.

• 14.00 Tomáš Vaněk zazpívá známé i nové skladby nejen z muzikálů
• 14.30 Jaroslav Svěcený známý hudební virtuos potěší návštěvníky tóny svých houslí
• 15:00 Rozhovory s patrony a podporovateli benefiční sbírky – Jaroslav Svěcený (patron sbírky od roku 2003), Tomáš Vaněk (patron sbírky od roku 20017), Alexandra Udženija (starostka městské části Praha 2), Richard Klíma (zástupce Stavební spořitelny České spořitelny, Generální partner AKCE CIHLA), Petr Stejskal (zástupce společnosti Heluz – hlavní partner sbírky), Gabriela Štěpánková (ředitelka neziskové organizace Portus Praha – pořadatel benefiční sbírky)
• 15.30 bubenický FaraWorkshop s Václavem Kořínkem

Inkluzivní zážitky aneb “Jak se cítit v cizí kůži”
Novinkou jsou hry s názvem “Jak se cítit v jiné kůži”. Návštěvníci si budou moci interaktivní hravou formou vyzkoušet, jak se cítí lidé, kteří jsou omezení v činnostech nějakým handicapem nebo netradičními okolnostmi.

Spolu s klienty všech služeb Portusu Praha se vám pokusíme přiblížit naší společnou práci. Zprostředkujeme vám zážitek/ na vlastní kůži zažijete/ ukážeme vám, jaké to je orientovat se na autobusovém nádraží bez písmen a čísel, jak si vybrat peníze z bankomatu, když měřím 1,20 m? Zahrajeme si pexeso pro nevidomé, zkusíte si chůzi v terénu, jako člověk, který má trubicové vidění…

Zážitková PSYCHOLAMPA: „Třeba se vám rozsvítí“ projekt designérky Anny Marešové a režisérky Kláry Jakubové. Zažijete na vlastní kůži, jak se cítí člověk se schizofrenií, když musí jít na poštu pro dopis. A možná, možná se vám rozsvítí…

Bubenický FaraWorkshop
Fara Band je hudební seskupení lidí s mentálním a jiným postižením, které vzniklo na základě pravidelných muzikoterapií v chráněném bydlení na Slapech.

Klienti ukážou společné hraní na bubínky, které si na bubenickém workshopu vyrobili za asistence hudebníka, výtvarníka a terapeuta Václava Kořínka. “Cílem terapie je harmonizovat duši člověka a naladit jej k propojení s ostatními členy společného kruhu formou zvuku, zpěvu bubnování a tance. „ říká Petra Škorpíková, vedoucí a zpěvačka FaraBandu.

Malování na cihly a  nové benefiční předměty
Pilířem pouliční sbírky je prodej benefičních cihel, které si dárci zakoupí a mohou si je pomalovat či podepsat a vložit do cihlové stavby nebo odnést domů. Z příspěvků za prodej cihel jsou pak rekonstruovány objekty, které slouží k bydlení nebo dalším aktivitám lidí s mentálním znevýhodněním. Vzhledem k narůstajícím cenám a nedostupnosti stavebního materiálu včetně cihel budou rozšíření benefiční předměty o oblíbené festivalové kelímky, praktické tašky i trička s motivem AKCE CIHLA, který připravili umělci Michal Škapa, Pasta Oner a Jan Kaláb. Benefiční předměty budou k dostání i mimo cihlové stánky na novém eshopu eshop.akcecihla.cz

DOBROTY S PŘÍBĚHEM
V Davli u Prahy se díky výtěžkům sbírky AKCE CIHLA povedlo v únoru 2014 otevřít sociální integrační podnik, v kterém našli již plnohodnotné zaměstnání i lidé se speciálními potřebami, kteří ve svém životě překonávají nějaké zdravotní znevýhodnění nebo postižení.

V potravinářské výrobně se specializujeme na nakládání sýrů, utopenců, kimchi, naložené zeleniny a dalších delikates. A naše výrobky pod značkou DOBROTY S PŘÍBĚHEM distribuujeme do mnoha obchodů, kaváren, vináren, restaurací a dalších gastro zařízení. V současné chvíli rozvážíme produkty po celé České republice a i do lokalit na Slovensku, veškerý sortiment si můžete objednat na dobrotyspribehem.cz

Mezinárodní den „Den autistické hrdosti“ 18.6.
Poruchu autistického spektra (PAS) má 75 milionů lidí, to je jedno procento světové populace. Největším problémem lidí s autismem jsou osamělost, izolace a nedostatek sociální interakce. Většinou tito lidé končí ve velkých zařízeních, kde nedochází k individualizované péči, kde nemají dostatek soukromí a bývají separovaní od běžné společnosti, jelikož jsou tyto zařízení situovány v odlehlých místech nedaleko větších měst.

„V naší práci se soustředíme vždy na individuální potřeby a rozvoj každého člověka (jednotlivce) a právě poruchy autistického spektra trpí průměrně 40 % lidí s mentálním postižením.“ dodává Lucie Šišková, vedoucí sociálních služeb Portusu Praha.

Charakteristika autismu
Velká část lidí s poruchou autistického spektra zároveň trpí mentálním postižením a potřebují nepřetržitou péči druhých. Péče o tyto klienty je často náročná a vyžaduje zvláštní asistenci, specifické podmínky a přístup. Lidé s autismem mívají potíže v celkovém porozumění světu a mají potíže v něm fungovat. Autisté často dávají přednost samotě před společností, nemají zájem o druhé osoby, často u nich pozorujeme stereotypní chování. Tito jedinci bývají v neklidu, špatně snáší stres a zátěž, špatně spí, křičí, někdy ubližují druhým a sobě samým, ničí věci kolem sebe. Kvalitní sociální služby, které disponují kvalifikovaným a empatickým personálem, speciálními terapiemi, přístupy a pomůckami, dokáží jedince s poruchami autistického spektra rozvíjet, harmonizovat a efektivně překonávat překážky denního života. Tímto směrem by se měly ubírat sociální služby a klást si za cíl tyto poskytované služby plnit, aby dokázali umožnit nejenom lidem s PAS žít co nejplnohodnotnější život.

Zdroj a foto: archiv Akce cihla

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.