Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

České firmy hledají nové exportní příležitosti. Posilují obory jako kosmonautika, zdravotnictví nebo udržitelnost

Téměř 300 zástupců českých firem využilo příležitosti prokonzultovat s agenturou CzechTrade a ekonomickými diplomaty svůj záměr na zahraniční expanzi. Oproti předchozím ročníkům byl letos vyšší zájem o témata týkající se ekologie a udržitelnosti. Kromě tradičních oborů jako je strojírenství se firmy zajímaly i o obranný průmysl či kosmonautiku. Export nově podporují služby Exportní inkubátor, KOMPAS, Market Entry a další, které firmám otvírají nové možnosti obchodovat v zemích, kde dříve nepůsobily.

Vývoz českých firem do zahraničí značně zkomplikoval covid-19 a válka na Ukrajině, i přesto firmy hledají nové příležitosti a diverzifikují trhy. Jejich cílem je také obnovení vztahů, které se v některých zemích kvůli pandemii neposilovaly. I to mimo jiné vyplynulo z odborných konzultací s ekonomickými diplomaty a vedoucími zahraničních kanceláří CzechTrade napříč různými obory od strojírenství po kosmonautiku.

Velkým tématem byla udržitelnost
„Na konzultacích našich zahraničních kanceláří ohledně obchodních aktivit firem nově silně rezonovala ekologická témata, ale také stavebnictví, zdravotnictví, obrana či letectví. Zaujal nás zájem o export v oblasti lázeňství směrem do Kataru, kde připravujeme otevření nové kanceláře. S tím budeme určitě dále pracovat,“ říká generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal.

Firmy se zajímaly o možnosti zapojení do případné obnovy Ukrajiny
Exportéři se aktivně zajímali o obnovu situace na Ukrajině. „V rámci konzultací se často ptali, jak se mohou zapojit do rekonstrukce Ukrajiny po skončení konfliktu, na informace o poptávkách z Ukrajiny, případně jaké jsou aktuální možnosti exportu do této země,“ uvádí Doležal.

V souvislosti s válkou spustil CzechTrade na začátku března krizové poradenství pro české exportéry působící na Ukrajině. Jeho prostřednictvím připravuje firmám náhradní exportní plán. Podílí se také na programu Export pro obnovu Ukrajiny, kde analyzuje možnosti českých firem a jejich konkrétní zájem o vývoz do oblasti a zároveň monitoruje poptávky přímo z Ukrajiny.

Nové služby výrazně usnadňují export
Přidanou hodnotou služeb je znalost místního prostředí a ověřené kontakty, ke kterým by se firmy často jen obtížně samy dostávaly. „Vyzdvihli jsme naše nové služby jako je Exportní inkubátor, díky jehož přítomnosti lze rozvíjet podnikání přímo v teritoriu, nebo Exportní aliance, kde se sdružují firmy za účelem efektivní prezentace v zahraničí. KOMPAS je zase služba vhodná při komplikovanějších administrativních procesech na zahraničních trzích,“ uvádí Doležal.

Služba Digitální marketing a e-commerce připravuje firmu na to, aby její zaměstnanci v budoucnu dokázali budovat značku a prodávat produkty prostřednictvím marketingových nástrojů sami. Také to bylo jedním z témat konzultací. Je znát, že během covidu vzrostlo povědomí firem o důležitosti jejich online prezentace.

„Účastníci červnových konzultací projevili zájem především o službu Market Entry, která firmám výrazně usnadňuje export na zahraniční trhy,“ doplňuje Doležal. Pomáhá firmě při první orientaci na daném trhu, například průzkum trhu, vyhledání obchodních kontaktů nebo základní informace o založení pobočky.

Podnikatelé využívají konzultace s ekonomickými diplomaty a zahraničními kancelářemi CzechTrade, aby získali informace o obchodních příležitostech ve světě. Organizuje je Svaz průmyslu a dopravy ČR spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zemědělství, agenturou CzechTrade a dalšími institucemi.

 O agentuře CzechTrade
CzechTrade je agentura na podporu obchodu a již 25 let je partnerem českých firem na jejich cestě k exportním úspěchům. Jejím cílem je usnadnit českým firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh, podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí, a především eliminovat rizika spojená se vstupem na nové, neznámé trhy. Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade poskytují služby v 57 zemích na pěti kontinentech.

Zdroj: www.czechtrade.cz, foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *