Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

Zaměstnanecké půjčky jsou stále výhodné, lze však očekávat, že je inflace zdraží

Firmy se předhánějí v tom, jak udržet klíčové zaměstnance a co při náboru nabídnout žádaným profesím, jichž je nedostatek. Jednou z cest mohou být i zaměstnanecké půjčky. Ovšem i u nich lze očekávat, že budou zdražovat a některé firmy je budou vyhrazovat jen pro úzký okruh svých lidí. Navíc je možné, že jejich podmínky zpřísní, myslí si Ing. Pavel Ráliš, MBA, spoluzakladatel značky fin4Business, která se zaměřuje na konzultační a zprostředkovatelskou činnost při financování pro právnické osoby.

Recept, jak přitáhnout a udržet žádané profese
Zaměstnanecké půjčky jsou atraktivní benefit, který je v prostředí tuzemských firem stále žádanější. Pro firmy může být poskytování půjček zaměstnancům velmi zajímavé zvláště tehdy, pokud potřebují daného pracovníka ve svém kolektivu udržet. Působí jako významný stabilizační prvek. Je možné jím ovlivňovat fluktuaci profesí, jichž je na trhu práce nedostatek nebo těch odborníků, kteří jsou pro firmu klíčoví a jejich ztráta by subjektu přinesla nemalé starosti i náklady. Náborářům pak pomáhá nacházet pracovníky s atraktivní specializací. „Jestliže zaměstnavatel svým lidem takový druh pobídky či benefitu nabízí, vyjadřuje tím, že si práce dotyčného člověka mimořádně váží a dává najevo, že s ním počítá dlouhodobě. Na druhé straně musí také chránit své zájmy, a to bývá u půjček smluvně ošetřeno.  Svého zaměstnance si může firma zavázat tím, že ve smlouvě o půjčce nastaví jiná pravidla pro případ, že by se daný pracovník rozhodl zaměstnání opustit před vlastním splacením půjčky,“ popisuje Ing. Pavel Ráliš, MBA, spoluzakladatel značky fin4Business, která se věnuje konzultační a zprostředkovatelské činnosti na poli financování pro právnické osoby.

Výsadu zdravé firmy ovlivní inflace
Tento benefit může nabídnout jen taková firma, která je finančně zdravá, má dostatečné volné prostředky a její podnikání je stabilní, neočekává zásadní výkyvy na straně cashflow, které by ji mohly negativně ovlivnit.  Pokud by tomu tak nebylo, mohly by prostředky zaměstnavateli později scházet v provozním kapitálu, což by mohlo způsobit problémy v provozu společnosti. Navíc nelze zaměstnanecké půjčky považovat za daňový výdaj. „Vzhledem k tomu, co se děje na trzích, lze očekávat, že inflace a další ekonomické výkyvy umocněné zdražováním energií a válkou na Ukrajině se zpětně podepíší také na objemech zaměstnaneckých půjček, jejich výši i míře úročení. Stejně jako zdražují půjčky fyzickým a právnickým osobám v bankovních i nebankovních institucích, lze očekávat přiměřený nárůst úročení i u půjček zaměstnaneckých,“ upozorňuje Pavel Ráliš.

Na co si musí dát zaměstnanci pozor?
Oproti standardním bankovním či nebankovním úvěrům jsou zaměstnanecké půjčky zpravidla poskytovány s nižší případně nulovou úrokovou sazbou. „Nejčastěji pracovníci takovou půjčku vyžívají, aby vyřešili svou bytovou situaci, ať už se jedná o koupi nebo rekonstrukci nemovitosti, nebo aby zvládlii svou tíživou životní situaci, která nyní nově nemusí nastat jen vlivem živelní pohromy, nemoci v rodině ale také vzhledem k vysokému vyúčtování doplatku cen energií,“ uvádí Pavel Ráliš. Přínosem zaměstnanecké půjčky může být mimo zajímavého úročení také její rychlé vyřízení, čímž se člověk vyhne mnohdy složitějšímu jednání s bankou.

Zaměstnanci však musí počítat s tím, že taková půjčka není žádný dar a bude muset být splacena ve lhůtě stanovené smlouvou. „I přes vstřícnost nabízeného financování by měl dotyčný důsledně prostudovat podmínky čerpání tohoto benefitu. Zejména se to týká podmínek, pokud by byl pracovní poměr ukončen, a to jak ze strany zaměstnance, tak zaměstnavatele. Zřetel je třeba vzít také na nižší disponibilní měsíční příjem, jelikož splátky bývají strhávány z platu,“ dodává Pavel Ráliš. Zájemci by si však měli uvědomit, že na takovou půjčku od své firmy nemají nárok ze zákona. Je to dobrovolný krok zaměstnavatele, který tak odměňuje ty nepřínosnější členy týmu za kvalitní pracovní výkon. Benefity obecně totiž mohou být nastaveny různě mezi zaměstnanci rozdílných úseků a rozdílných pozic v podniku. Některé jsou vyhrazeny pouze pro jasně definovanou skupinu pracovníků, a právě sem často spadají i zaměstnanecké půjčky.

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *