Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

Hlavní město získá darem nově odlitý zvon, který symbolizuje tisíce odvezených českých zvonů nacisty pro účely válečné produkce v roce 1942

Radní hl. m. Prahy schválili uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi společností Sanctus Castulus, z. s. a hl. m. Prahou. Smlouva se týká darování zvonu, který byl odlit jako připomínka 9 801 zvonů, které odvezli nacisté v rámci okupace v druhé světové válce, a následně je roztavili a použili k výrobě zbraní. Do budoucna by měl být umístěn symbolicky na Rohanském ostrově, kde byly zvony v roce 1942 shromážděny a nakládány na lodě do Hamburku.

Do vlastnictví hl. m. Prahy zamíří zvon, který nechal vyrobit zapsaný spolek Sanctus Castulus v rámci iniciativy Zvon #9801. Za Protektorátu Čechy a Morava totiž bylo zabaveno 9 801 zvonů. Kov z těchto zvonů následně použili nacisté pro výrobu zbraní.

„Zvony byly vždy symbolem – ať už komunity držící při sobě, prostředkem svolávání, nebo upozornění na mimořádné okolnosti. Tento zvon symbolizuje zlo války a zároveň přináší naději, že i nyní, v těžkých chvílích ekonomické krize a války, budeme držet při sobě. Ostatně jeho vznik inicioval právě spolek zvoníků a byl odlit díky široké veřejné sbírce. Město ho získá darem a zvoníkům patří za tuto iniciativu velké poděkování,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr.

Iniciativa chce připomenout tuto kulturní ztrátu a nahradit tisíce umlčených „hlasů“ novým „hlasem“, konkrétně zvonem o váze 9 801 kilogramu. Za každý zabavený zvon byl tedy symbolicky vložen jeden kilogram do nového zvonu. Výroba zvonu se povedla na základě veřejné sbírky, která byla vyhlášena v lednu 2022.

V únoru 2022 byl zvon zadán do výroby rakouskému zvonařství Grassmayr a odlévání zvonu se uskutečnilo 10. června 2022. Zvon byl vyroben v rámci výročí 80 let poté, co byly zvony ze shromaždiště v Praze na Maninách odvezeny a následně putovaly v roce 1942 přes Rohanský ostrov do Hamburku. Symbolicky by proto měl být zvon do budoucna umístěn na venkovní nosné konstrukci pro závěs zvonu v parku na Rohanském ostrově. Na konstrukci navrhují organizátoři vypsat architektonicko-designovou soutěž, přesná poloha zvonu v budoucím parku by mohla vzejít z krajinářského soutěžního dialogu Rohanský park. Než bude možné zvon osadit na stálé místo, bude dočasně umístěn na pontonu na Vltavě. Celková cena zvonu byla přibližně 7 650 000 korun včetně DPH.

Foto: archiv Zvon #9801

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *