Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

Praha připravuje pro řidiče přehled o volných místech na P+R parkovištích a parkovištích na území okresů sousedících s metropolí

Zefektivnit parkování osobních automobilů na parkovištích i za hranicemi Prahy si klade za cíl pilotní projekt, v rámci kterého vznikne databáze parkovišť a rozšíří se funkcionalita aplikace PID Lítačka. Ta bude řidiče navigovat k nejbližšímu volnému parkovacímu místu, což zamezí zbytečným cestám k již obsazeným parkovištím. Smlouvu s Operátorem ICT (OICT) o implementaci a zkušebním provozu systému datové integrace parkovišť schválila na svém pondělním zasedání Rada hlavního města Prahy.

Systém zároveň poskytne data o využití parkovací kapacity pro samosprávy při plánování budoucích kapacit P+R parkovišť a s tím spojené vytíženosti místních komunikací. Současně dojde k uveřejnění těchto otevřených datových sad v pražské datové platformě OICT Golemio.

“Pokračujeme v rozvoji chytrých řešení, které řidičům mířícím do Prahy ulehčí plánování cest a zvýší jejich komfort. Nový systém také přispěje ke snížení počtu aut ve městě, k většímu využití veřejné dopravy a ke snížení zátěže životního prostředí v našem městě způsobené automobilovou dopravou, což je v souladu s Klimatickým plánem pro Prahu. Z území Středočeského kraje do Prahy denně dojíždí až 300 tisíc lidí,” uvádí primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Přínos projektu spočívá v tom, že se rozšíří maximum možných informací i o parkovištích, která vznikají na území Středočeského kraje, a to jak o celkovou a aktuální kapacitu, tak o další údaje jako např. cenu za parkování. Řidiči tak snáze naplánují svou cestu a zvolí navazující spoj Pražské integrované dopravy. A hlavně jim to pomůže rozhodnout se, kde zaparkují, aby zbytečně nejezdili k plným parkovištím a neztráceli čas hledáním volných parkovacích míst v blízkosti cíle své cesty. To může významně pomoci snížit počet aut přijíždějících do Prahy, zlepšit vytíženost kapacit veřejné dopravy (především páteřních železničních linek), přispět k plynulosti dopravy, snížit environmentální zátěž způsobenou automobilovou dopravou a opotřebení infrastruktury.

„Naší vlajkovou lodí je pražská datová platforma OICT Golemio, která má v projektu zásadní úlohu. V reálném čase bude všechna data přenášet především do mobilní aplikace PID Lítačka, ale i dalších mobilních aplikací, které řidiči, ale i ostatní cestující, používají k plánování cesty do hlavního města. Díky sběru dat budou moci zapojená města sledovat vytížení jednotlivých parkovišť a snáze na situaci reagovat, například optimalizovat environmentálně šetrné formy dopravy, nebo upravovat podklady pro územní či strategické rozhodování,“ informuje generální ředitel OICT Tomáš Barczi.

Již v současnosti aplikace Moje Praha a PID Lítačka využívají data o obsazenosti P+R parkovišť, ale pouze na území metropole, a zprostředkovaně přesměrováním na platební systém Technické správy komunikací využívají i možnost bezhotovostních plateb parkovného na pražských zónách placeného stání. OICT této zkušenosti využije právě pro zefektivnění parkování osobních automobilů na parkovištích ve spádové oblasti Prahy, která je vymezená územím Prahy, Středočeského kraje a okresů s ním sousedícím.

Pilotní projekt bude mít 4 etapy a potrvá 33 měsíců. První etapa se zaměří na to, aby se navázala spolupráce při integraci parkovišť, a rovněž na přípravu datové platformy. Zajištění a integrace dat o parkovištích a dále rozšíření funkcionalit aplikace PID Lítačka je součástí druhé etapy. Pilotnímu provozu a testování se bude věnovat třetí etapa a závěrečná etapa je určená pro zkušební provoz. 

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *