Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

Trojská botanická zahrada obnovuje a posiluje včelstvo

Včely jsou důležitou součástí ekosystému a života rostlin. Do svých aktivit je zahrnuje i Botanická zahrada hl. m. Prahy, která v současné době posiluje a obnovuje vlastní včelstvo. V expozici Medonosných rostlin a včel přibyly čtyři nové úly, které botanická zahrada zakoupila za přispění Magistrátu hl. m. Prahy.

Dva z nich jsou náhledové, tedy při komentované prohlídce s průvodcem se budou moci návštěvníci podívat dovnitř a zblízka prozkoumat život včel. V příštím roce by měly být pořízeny další úly. Současně odborníci botanické zahrady ve spolupráci s Výzkumným ústavem včelařským obnovují včelstvo a péči o ně zajišťují za podpory společnosti PENNY, která v rámci svých aktivit v oblasti udržitelnosti umísťuje úly v okolí svých logistických center a stará se bezmála o dva miliony včel. Obnovy se dočkají i další části expozice, včetně „domku včelaře“, který by měl v budoucnu sloužit zejména vzdělávacím aktivitám v oblasti včelařství.

Včely do naší botanické zahrady patří. Jsou součástí celého cyklu života rostlin, se kterými se u nás návštěvníci mohou seznámit, a dá se říci, že díky včelám se lépe daří i našim sbírkám. Úly již v naší expozici Medonosných rostlin a včel byly, nicméně nyní osazujeme nové a obnovujeme včelstvo. Péči o včelstvo se chceme věnovat intenzivně a věřím, že se nám to bude dařit i díky podpoře společnosti PENNY, pro kterou je oblast udržitelnosti a ochrany životního prostředí v centru pozornosti a stala se novým partnerem naší zahrady. Této spolupráce si velmi vážím. Pro návštěvníky i školy připravujeme vzdělávací aktivity, které se právě včelám, jejich životu i přínosu pro přírodu a společnost věnují,“ říká Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.

„Naším cílem je nejen podporovat chov včel samotný, ale také popularizovat jejich význam pro prostředí, ve kterém žijeme. Proto jsme hledali partnera, který by do toho šel s námi, a botanická zahrada je z tohoto pohledu přirozenou a logickou volbou. Včely a rostliny jsou na sobě závislé a patří k sobě. Jedny bez druhého nemohou existovat a je to krásná ukázka symbiózy a spolupráce v přírodě. Věříme tedy, že naše spolupráce mezi obchodním řetězcem nabízejícím potraviny, jejichž produkce je na včelách závislá, a botanické zahrady, která popularizuje svět rostlin, bude přínosná,“ říká Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu PENNY.

Expozice Medonosných rostlin a včel
Interaktivní „medonosná“ expozice se nachází na východní straně trojského svahu, tzv. Stráně. Návštěvníkům netradiční formou přibližuje zajímavosti o životě včel a dalších hmyzích opylovačů a zprostředkovává informace o rostlinách, které jsou včelami od brzkého jara do pozdního podzimu vyhledávané. Expozice je rozdělená na dva naučné okruhy.

První se zaměřuje na způsoby opylování na jednotlivých stanovištích typických pro krajinu České republiky. Jedná se o rodinnou zahradu, vřesoviště, les, ovocný sad, pole a louku rozmístěné podél šestiúhelníkového chodníku, inspirovaného podobou včelího plástu.

Druhý okruh seznamuje pomocí interaktivních prvků návštěvníky s několika tématy ze života včel. Součástí expozice je i dřevěná stavba – domek včelaře, jehož interiér navržený Ondřejem Maškem se soustředí na pyl a opylování. Přibyla babiččina zahrádka a nově byl rozšířena „šalvějová louka“. Ovocný sad zahrnuje i zapomenuté teplomilné druhy a odrůdy ovocných stromů, jako jsou mandloně, morušovníky či hruškojeřáb. Z tradičních českých odrůd jabloní lze zmínit například Královské z Jiříkova, Panenské české nebo Malinové holovousé.

Součástí expozice je pole medonosných rostlin, které se pěstují pro produkci jenodruhových medů v jižních oblastech Evropy. Interaktivní prvky zde jsou určené zejména nejmenším návštěvníkům a seznamují je se životem včel hravou formou. Expozici Medonosných rostlin a včel čekají další úpravy, nově tu vznikne například vodní plocha se sbírkou vrb. Botanická zahrada rovněž připravuje nové vzdělávací programy zaměřené na včely, včelařství a medonosné rostliny, které budou určené jak školám, tak široké veřejnosti.

Zdroj a foto: www.botanicka.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *