Češi chtějí být za udržitelné chování odměňováni

Češi mají rádi programy odměňující za udržitelné nákupní a spotřebitelské chování, které kromě pozitivní motivace k udržitelnosti mohou navíc šetřit i jejich peněženky. Pozitivně takové programy vnímá až 70 % Čechů, ukázal nový průzkum společnosti Visa ve spolupráci s Ipsos, který se zabýval postoji Čechů k udržitelnosti, sociální odpovědnosti podniků (CSR) a souvisejícím spotřebitelským návykům. Češi očekávají, že se společnosti do CSR zapojují a aktivně se podílejí na tom, aby jejich zákazníci mohli nakupovat ohleduplně k životnímu prostředí. Průzkum také odhalil, že čím jsou dopady CSR aktivit lokálnější, tím jsou mezi lidmi oblíbenější.

Banky, které spolupracují se společností Visa, mohou svým zákazníkům pomáhat přecházet k udržitelnějším řešením, například díky kalkulačce uhlíkové stopy ecolytiq, která je jednoduše nasměruje k zelenějšímu chování. Se spuštěním ecolytiq máme skvělou zkušenost ze Slovenska a nyní pracujeme na spuštění této služby také v Česku,“ říká Hana Wasserburger, ředitelka poradenských služeb Visa pro Česko, Slovensko a Maďarsko. „Stále větší popularitě se těší také virtuální platební karty. Snadným způsobem nahrazují velké objemy zbytečného plastu, aniž by jakkoli ovlivnily držitele karet. Ti navíc nemusejí čekat na dodání platební karty a mohou ji používat ihned,“ doplňuje.

Přestože si Češi jako spotřebitelé uvědomují svou vlastní zodpovědnost na ochraně klimatu i společenské udržitelnosti, míč rádi přenechávají na straně společností a organizací. Největší úspěchy proto sklízejí firmy, které poslouchají potřeby svých zákazníků a snaží se jim zodpovědné chování co nejvíce ulehčovat, nebo za něj dokonce odměňovat. Průzkum ukázal, že tyto aktivity pozitivně vnímá až 70 % Čechů.

Ochrana klimatu, uvědomělý přístup k nakládání s přírodními zdroji i aktivity rozvíjející lokální komunity a zaměstnance se pro nás staly široce akceptovanými principy odpovědného života. Vizi aktivně se podílet na ochraně životního prostředí má dnes dokonce devět z deseti Čechů. Podepisuje se to také na naší vůli měnit nákupní a spotřebitelské chování. Udržitelnosti je v tomto ohledu ochotna se plně přizpůsobit téměř pětina Čechů (16 %). Nejpočetněji zastoupenou skupinu (55 %) tvoří lidé, kteří se o udržitelné chování aktivně snaží všude tam, kde jim významně nezasahuje do běžného života. Podobné procento populace (57 %) si je ochotno za produkty s přidanou „společenskou“ hodnotou také připlatit.

Průzkum ukázal, že Češi berou společenskou odpovědnost firem jako neoddiskutovatelný základ hodnot společností (78 %) a očekávají uvědomělý postoj od komerční sféry automaticky. Nejvíce bodují CSR strategie, které se soustředí na podporu lokálního prostoru. Většina Čechů (82 %) totiž preferuje dopady odpovědných aktivit na domácí půdě a v nejbližších regionech.

Visa spolupracuje se společností ecolytiq, jejíž inovativní řešení Sustainability-as-a-Service® analyzuje údaje o platebních transakcích v reálném čase a u každé transakce vypočítává individuální ekologickou stopu, např. CO2. Pomáhá informovat spotřebitele o tom, jak mohou změnit své chování směrem k větší udržitelnosti, poskytuje užitečné tipy týkající se udržitelného životního stylu a nabízí jim možnost kompenzace ekologické stopy.

V České republice Visa společně s Komerční bankou představila platební karty, které nezatěžují životní prostředí. Jsou totiž vyrobeny z recyklovaného plastu, a tím snižují uhlíkovou stopu každé z nich o 7 gramů. Aktuálně jsou dostupné majitelům studentských účtu G2. Pokud by se do budoucna podařilo nahradit celé portfolio platebních karet za eko-karty, vedlo by to k celkovému snížení uhlíkové stopy o 42 tun CO2 v ČR, aniž by se držitelé karet museli jakkoli omezovat.

“Visa přispívá k udržitelnějšímu světu tím, že využívá svou síť, produkty, služby, data a značku k podpoře udržitelného obchodu a globálního přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Naším cílem je začlenit udržitelnost do platebních karet a účtů, a pomoci tak spotřebitelům lépe se orientovat v dopadech své spotřeby. Protože Češi rádi přenechají společenskou odpovědnost firmám, zdá se, že největší šanci na úspěch mají ti, kteří naslouchají potřebám zákazníků a snaží se jim odpovědné chování co nejvíce usnadnit, nebo je dokonce odměnit,” řekl Marcel Gajdoš, generální ředitel Visa pro Českou republiku, Maďarsko a Slovensko.

O průzkumu
Průzkum Ipsos CSR & Reputation Research byl realizován v prosinci roku 2021 na reprezentativním vzorku internetové populace ČR ve věku 18-65 let o velikosti 1 523 respondentů. Průzkum probíhal pomocí Ipsos online panelu Populace.cz.

Zdroj a foto: archiv Visa

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.