Svět, i přes konflikty a ekonomické potíže, věnuje pozornost změně klimatu a jedná, aby odvrátil katastrofu

Průzkum mezi 26 205 lidmi z 28 trhů naznačuje, že i přes rostoucí dopady změny klimatu roste klimatický optimismus a překonává 48 %. Povědomí o změně klimatu vede lidi z celého světa k tomu, aby se snažili žít udržitelnějším způsobem.

Podle posledních zjištění z druhého Barometru klimatické reality společnosti Epson lidé z celého světa stupňují osobní úsilí ve snaze odvrátit změnu klimatu. Výzkum přední globální technologické firmy naznačuje, že jakkoli světová ekonomika strhuje pozornost od úsilí řešit klimatické výzvy, změna klimatu zůstává pro mnohé primárním problémem.

Průzkum též odhalil, že navzdory roku bezprecedentních klimatických dopadů jsou lidé optimističtější, pokud jde o šanci odvrátit klimatickou katastrofu ještě za jejich života. Data však také ukazují, že existují značné rozdíly v úrovni důvěry v takový vývoj, jež souvisejí s faktory jako ekonomika či věk.

Optimismus je ovlivněn ekonomikou a věkem.
Není překvapivé, že bezprostřední finanční problémy lidé vnímají jako hlavní problém. Přestože špičce seznamu priorit respondentů vévodí „náprava ekonomiky“ (22 %) a „rostoucí ceny“ (21 %), klimatická změna se umístila jen velmi těsně na třetím místě (20 %).

Navzdory globálnímu ekonomickému ochlazení, konfliktům a prudce rostoucím nákladům na energie zůstává pro mnoho lidí na celém světě klimatická krize naléhavým tématem. Obavy týkající se změny klimatu však nevedou k pesimismu.

Před konferencí COP 26 konanou v listopadu 2021 sdílelo optimistický pohled, že by bylo možné odvrátit klimatickou katastrofu během doby jejich života, 46 % respondentů z celého světa.

Zatímco se svět připravuje na letošní konferenci COP 27 v Egyptě, tento optimismus vystoupal na více než 48 %. Děje se tak navzdory tomu, že jsme byli v posledním roce svědky dopadů změny klimatu, což naznačuje, že lidé mají možná určitý „deficit reality“ a nemusí si správně uvědomovat plnou míru budoucích dopadů změny klimatu na svět.

Podíváme-li se na výsledky podrobněji, je z nich patrné, že celosvětové průměry skrývají překvapivé regionální odchylky míry důvěry. Optimismus je například nižší v nejrozvinutějších ekonomikách než v rozvíjejících se zemích.

 • Jednotlivé členské země G7 mají míru optimismu podstatně nižší než celosvětový 48% průměr: Francie (22,5 %), Itálie (25,2 %), Japonsko (10,4 %), Kanada (36,6 %), Německo (23,8 %), Spojené království (28,4 %) a USA (39,4 %).
 • Rychle se rozvíjející a rostoucí ekonomiky zaznamenávají rekordní úrovně klimatického optimismu, podstatně nad celosvětovým průměrem: Čína (76,2 %), Filipíny (71,9 %), Indie (78,3 %), Indonésie (62,6 %), Keňa (76 %) a Mexiko (66 %).

Zjištění také naznačují, že určujícím faktorem je věk; změna klimatu dělá největší starosti nejstarší a nejmladší věkové kategorii. Lidé ve věku 55 a více představují jedinou skupinu, jež vnímá změnu klimatu jako nejtíživější celosvětový problém (22,2 %), zatímco skupina 16 až 24 let je jediná, u níž jde o problém číslo dvě (19,3 %) – u všech ostatních věkových kategorií jde až o třetí problém.

Marcel Divín, Branch Office Manager Epson Europe CZ&SK, k tomu říká: „Společnost Epson vynakládá úsilí na zlepšování životů a planety a na dosažení těchto cílů věnujeme nemalé prostředky. Zatímco se svět chystá na klimatickou konferenci COP 27, náš Barometr klimatické reality se pokouší zvyšovat povědomí o problematice a podporovat transformační změnu. Doufáme, že informace z Barometru pomohou vládám, podnikům i jednotlivcům udělat další krok v úsilí o odvrácení klimatické katastrofy. Víme, že je to běh na dlouhou trať, ale věříme, že pokud budeme spolupracovat a jednat nyní, dokážeme vybudovat lepší budoucnost.“  

Realita, vliv a akce
Zdá se, že rostoucí celosvětový optimismus je v rozporu s klimatickou realitou. Mezivládní panel pro změnu klimatu v roce 2022 (IPCC)[1] varoval, že „Změna klimatu způsobená člověkem způsobuje nebezpečné a rozsáhlé narušení přírody a ovlivňuje životy miliard lidí na celém světě…“

Jenom v letošním roce se toto narušení projevilo negativními událostmi souvisejícími s klimatem v každém světadíle, například: obrovská, desetiletí trvající sucha v Africe[2] a Jižní Americe[3]; rychlé ohřívání Arktidy[4] i Antarktidy[5]; katastrofické povodně v Asii[6] a Austrálii[7]; bezprecedentní horka po celé Evropě[8] ; nebo mizející jezera v Severní Americe.[9]

Dr. Tara Shine, výzkumnice zkoumající životní prostředí a spoluředitelka organizace Change by Degrees, uvádí: „Nelítostná realita je taková, že posledních sedm let bylo nejteplejších v našich záznamech a je reálné riziko, že překročíme limity bezpečné teploty. Tento průzkum přesto ukazuje, že lidé na celém světě si i nadále uchovávají naději, že jejich kroky, učiněné společně s kroky vlád a firem, dokážou společnost transformovat k lepšímu. Bezprostřední výzvy, kterým čelí ekonomiky na celém světě, včetně rostoucích cen energií a potravin, jsou současně příčinami i příznaky změny klimatu. Dlouhodobé plánování a podpora lidí, aby jednali ve prospěch klimatu, představuje nejmocnější kroky, které mohou země učinit, aby bylo možné klimatický optimismus zachovat, snížit znečištění uhlíkem a vytvářet odolnost vůči dopadům změny klimatu.“

Laický optimismus může působit jako zbožné přání, ale zjištění společnosti Epson ukazují, že respondenti jsou si vědomi dopadů změny klimatu. Víc než 8 z 10 lidí (80,2 %) uvádí, že vidí změny klimatu ve svém každodenním životě, což je zásadní faktor ovlivňující růst povědomí.

Mezi další významné faktory ovlivňující informace o klimatu patří:

 • kroky nebo kampaně vlád (podle 75,7 % respondentů)
 • online a offline zpravodajství (75 %)
 • sociální média (74,2 %)
 • firemní a komunitní kampaně (64,8 %)
 • klimatické konference COP (64 %)

Zdá se, že optimismus nevede v roce 2022 k sebeuspokojení, ale spíše pobízí lidi k činům. Mezi rokem 2021 a 2022 počet respondentů, kteří:

 • více chodí pěšky nebo jezdí na kole (nebo plánují tak činit), vzrostl z 83,7 % na 87,2 %, přičemž 31,8 % tak již činí déle než rok;
 • přecházejí na energii z obnovitelných zdrojů (nebo plánují tak činit), vzrostl ze 78,2 % na 82,4 %, přičemž 18,6 % tak již činí déle než rok;
 • snižují cestování po světě z důvodu pracovních cest i zábavy (nebo plánují tak činit), vzrostl z 65,1 % na 68,2 %, přičemž 23 % tak již činí déle než rok;
 • přecházejí na elektromobily (nebo plánují tak činit), vzrostl z 68 % na 72,7 %, přičemž 10,6 % tak již činí déle než rok;
 • přecházejí na rostlinnou stravu (nebo plánují tak činit), vzrostl z 67.6 % na 68,9 %, přičemž 16,5 % tak již činí déle než rok.

Individuální kroky posilují, ale přesto je jasné, že je třeba udělat ještě mnohem víc. Má-li svět splnit své cíle v oblasti klimatické změny a vyhnout se nezvratné změně, musí vlády kvůli udržitelnosti zavádět regulace, podniky musí vyvíjet udržitelné zásady a technologie, jednotlivci musí urychlit životní změny.

Henning Ohlsson, ředitel pro udržitelnost, Epson Europe, uvedl: „Máme zodpovědnost vůči mladším generacím za to, že jim zanecháme planetu po desetiletích ničení v lepším stavu. Tento problém nemá jedno řešení, zapojit se musíme všichni. Vlády, firmy a komunity musí spojit síly, protože jen tak bude možné odvrátit katastrofu. Jsme přední globální technologická firma a jako taková musíme směrovat úsilí do vývoje řešení, jež pomohou snížit dopad našich produktů na životní prostředí. Ve spolupráci a při hledání řešení budeme společně schopni ukázat, jak dál postupovat, a dosáhnout změny.“

Barometr klimatické reality společnosti Epson za rok 2022:
V rámci průzkumu Barometr klimatické reality společnosti Epson za rok 2022 byly získány odpovědi 26 205 obecných respondentů z těchto trhů:

Austrálie, Brazílie, Čína, Egypt, Filipíny, Francie, Chile, Indie, Indonésie, Itálie, Japonsko, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Kanada, Keňa, Malajsie, Maroko, Mexiko, Německo, Saúdská Arábie, Singapur, Spojené království, Španělsko, Thajsko, Tchaj-wan, Turecko, USA a Vietnam.

Je-li u porovnání zobrazen rok, 17 273 spotřebitelů ve Spojeném království, Německu, Itálii, Francii, Španělsku, USA, Brazílii, Austrálii, Číně, Singapuru, Indii, Japonsku, Indonésii, Jižní Koreji, Tchaj-wanu, SAE, Izraeli a Jihoafrické republice (ve věku 16 nebo více let) (6. 8. 2021–4. 10. 2021).

O společnosti Epson
[1] https://www.ipcc.ch/2022/02/28/pr-wgii-ar6/
[2]https://reliefweb.int/report/ethiopia/horn-africa-drought-regional-humanitarian-overview-call-action-published-4-july-2022#:~:text=The%20March%2DMay%202022%20rainy,is%20also%20likely%20to%20fail.
[3]https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-issues-report-state-of-climate-latin-america-and-caribbean
[4] https://www.sciencedaily.com/releases/2022/07/220705162148.htm
[5] https://www.sciencedaily.com/releases/2022/08/220810123700.htm
[6] https://news.un.org/en/story/2022/09/1126001
[7] https://www.unep.org/news-and-stories/story/australia-after-bushfires-came-floods
[8] https://news.un.org/en/story/2022/07/1122822
[9] https://news.un.org/en/story/2022/08/1123782

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.