Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

TechnologieZe života

Učitelé se při své práci obracejí na vlastní technologie

Nový průzkum společnosti Epson ukázal, že přes devět z deseti (90 %) pracovníků ve školství říká, že je zásadní, aby učitelé měli přístup k tiskárně. Většina (70 %) učitelů používá tiskárny v učebnách, ale mnoho z nich je nuceno používat své vlastní tiskárny. Většina ale také uvedla, (80 %) že pro své pracovní potřeby používají svou domácí tiskárnu.

Tento průzkum mezi 3460 lidmi pracujícími ve vzdělávacím sektoru v Evropě, Blízkém východu a Africe ukazuje, že se zvyšuje tlak na poskytování lepších technologií ve školách. Většina výsledků v tiskové zprávě jsou za Českou republiku.

Více jak tři čtvrtiny respondentů (80 %) uvedly, že studenti dnes očekávají vyšší úroveň používání technologií než dříve, a většina (75 %) hledá lepší způsoby spolupráce a zapojení studentů.

Se zlepšováním řešení se nicméně pojí náklady a někteří pracovníci v tomto sektoru (16 %) uvedli, že získání financí na potřebné technologie je klíčovou výzvou, a téměř dvě třetiny (60 %) uvedly, že nedostatek financí omezuje schopnost zvyšovat zapojení studentů a efektivitu učení.

Z těch, kteří mají možnost investovat, 60 % uvedlo, že učitelé nejsou dostatečně školeni ohledně toho, jak poskytnuté technologie účinně využívat, a téměř polovina (47 %) se obává, že se před nákupem nedostatečně uvažuje o tom, jak daná technologie zlepší učení/školení, což může vést ke špatným rozhodnutím ohledně investic.

Vzhledem k tomu, že respondenti říkají, že více než dvě pětiny (43 %) průměrného školního dne jsou stráveny používáním digitálních technologií, je znepokojující, že zde existují takové problémy.

Vzdělávací sektor musí vyhodnotit, jak nejlépe podporovat studenty a učitele v éře hybridního a digitálního učení.

Na základní úrovni by měl poskytovat snadný a oficiální přístup k nástrojům, jako jsou tiskárny, zejména s ohledem na to, že 42 % respondentů v následujících 12 měsících očekává zvýšení objemu tisku.

Marcel Divín, Branch Office Manager ve společnosti Epson CZ&SK, tato zjištění okomentoval následovně: „Zdá se, že učitelům chybí základní potřebné technologie, jako jsou tiskárny v učebnách. Ačkoli používání jejich vlastních technologií k zajištění učebních materiálů představuje záplatu, je nespravedlivé od nich očekávat, že ponesou související náklady, a vede to k otázkám ohledně rovnosti vzdělávání, jelikož mnoho studentů bude mít učitele, kteří nemohou nebo nechtějí tento postup podporovat.

To je velkým problémem a výrobci technologií, jako jsme my, musí dělat vše, co je v jejich silách, aby vyřešili potíže, kterým tento sektor čelí. Energeticky účinná, nákladově efektivní a snadno použitelná řešení jsou k dispozici jak v rámci klasických produktů, jako jsou tiskárny, tak u novějších digitálních technologií pro spolupráci, jako jsou projektory. Vyřešení tohoto problému je zásadní pro to, aby studenti a učitelé mohli maximalizovat výhody, které jim technologie může nabídnout, a zlepšit způsob, jakým se studenti učí.“

Veškerá zjištění tohoto výzkumu jsou k dispozici ke stažení ve zprávě IT periferní zařízení již nejsou periferní: https://neon.epson-europe.com/files/assets/source/a/h/v/r/a15102-research-lores-cs-cz-vertical_research_report.pdf

Další zjištění:
Mnoho respondentů má za to, že technologie se mění, aby se přizpůsobily novým způsobům učení, včetně většího spoléhání na projektory (75 %), zvýšeného využívání digitalizace a digitálních nástrojů (75 %) a zaměření na rychlou digitální transformaci (35 %).

45 % říká, že s přechodem na hybridní učení se používání digitálních technologií dramaticky zvýší.

60 % říká, že faktorem pro úspěšný provoz hybridního výukového prostředí jsou žáci s přístupem ke správným technologiím.

Ale téměř dvě třetiny (60 %) říkají, že nedostatek financí omezuje schopnost zvyšovat zapojení studentů a efektivitu učení.

Ačkoli jsou finance k dispozici, více jak polovina (60 %) neví o grantech nebo možnostech financování na podporu digitalizace a vzdělávání, nebo jich nevyužilo.

65 % varuje, že nedostatečné technologické vybavení může bránit integraci třídy a vedení lekcí.

O výzkumu
Tento výzkum byl zadán společností Epson a proveden online společností Coleman Parkes mezi 5650 osobami s rozhodovací pravomocí, uživateli a influencery v oblasti IT a technologických periferních zařízení mezi dubnem a červnem 2022. Většina výsledků v tiskové zprávě jsou za Českou republiku. Byl zaměřen na vzdělávací, zdravotnický a veřejný sektor.

Zdroj: Epson, foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *