Výsledky veřejné konzultace: Evropští občané a občanky si přejí rostlinné mléko do škol

Evropská komise 24. listopadu představila na konferenci v Bruselu předběžná zjištění z veřejné konzultace o programu EU pro ovoce, zeleninu a mléko do škol. Konference se konala mimo jiné za účelem shromáždění názorů, které budou zahrnuty do předběžného návrhu, ten má Komise předložit v příštím roce a mohl by rozšířit oblast působnosti programu o rostlinná mléka.

Na konferenci Komise odhalila, že dle veřejné konzultace si 72 % respondentů a respondentek přeje, aby byla do programu zahrnuta rostlinná mléka.

„Jsme opravdu potěšeni výsledkem konzultace, která naprosto jasně ukázala, že rostlinná mléka mají své místo ve školním programu EU,” řekla Lucia Hortelano, EU Policy Manager v organizaci ProVeg. „Na Konferenci také zaznělo několik odkazů na potřebu přechodu na udržitelnější systém a věříme, že zavedení rostlinných mlék by mělo být jedním z řešení,” dodala.

Program, z něhož má prospěch více než 20 milionů dětí v celé Evropě, má obrovský potenciál stát se stěžejní iniciativou pro začlenění udržitelných a ekologicky šetrných výrobků pro děti v celé Evropě. Začlenění rostlinného mléka do školního programu ukáže, že EU chce skutečně nabídnout větší výběr dětem, které nemohou nebo nechtějí konzumovat živočišné mléko a hledají zdravou, klimaticky šetrnou a etickou alternativu.

Začátkem tohoto roku spustila organizace ProVeg International petici požadující zahrnutí neslazeného rostlinného mléka obohaceného vápníkem do školního projektu. Petici od té doby podepsalo 75 000 lidí.

„Věděli jsme, že mnoho lidí bylo pro zahrnutí rostlinných mlék do systému EU a výsledky veřejné konzultace to potvrdili,” řekla Hortelano. „Neslazená rostlinná mléka obohacená vápníkem nabízejí dětem větší výběr při školním stravování a umožňují lidem s alergiemi a intolerancí, aby se cítili začleněni. Některé děti se také zajímají o dobré životní podmínky zvířat a u rostlinného mléka tyto obavy nevznikají,“ řekla.

„Strategie EU Od zemědělce ke spotřebiteli (Farm to Fork) i plán na boj proti rakovině zmiňují důležitost přechodu na rostlinnější stravu, a to by právě mělo zahrnovat i alternativy ke konvenčním mléčným výrobkům. Každý žák či žačka tak bude mít možnost učinit svobodné a informované rozhodnutí, jaký nápoj zvolí,” uvedla komunikační manažerka ProVeg Česko Eva Hemmerová.

Výsledky veřejné konzultace oslavily i další nevládní organizace.

Olga Kikou, vedoucí oddělení Compassion ve World Farming EU, uvedla: „Jsou to vynikající výsledky, které musí vydláždit trajektorii systému financování školního stravování EU. Je nejvyšší čas, aby školy začaly se smysluplným přechodem ke zdravější a udržitelnější stravě, která si osvojí dobré návyky již brzy u mladších generací. Děti by měly mít lepší přístup k rostlinným potravinám – včetně čerstvého ovoce a zeleniny, rostlinného mléka, luštěnin, ořechů a obilovin.“

Také je třeba poukázat na velký nevyužitý potenciál, která může tato změna mít pro zemědělce a zemědělkyně v Evropské unii, a na to, jak se rostoucí environmentální omezení stávají hlavní hrozbou pro tradiční farmářské živobytí. Zemědělství hraje důležitou roli ve spravedlivém přechodu k produkci alternativních bílkovin a školní program rozšiřující své produkty může hrát klíčovou roli v tomto přechodu.

Další kroky
Po výsledku konzultace bude organizace ProVeg pokračovat ve spolupráci s tvůrci a tvůrkyněmi politik a širší veřejností, aby pomohli zaplnit mezery ve znalostech, které by mohly vzniknout při začleňování rostlinných produktů do školního programu.

„Myslíme si, že je důležité lidi o těchto produktech informovat. Kromě toho budeme nadále zdůrazňovat, že rostlinná mléka mají další přitažlivost v tom, že jsou šetrná ke klimatu i zvířatům – dva faktory, které chce EU začlenit do svých programů,“ řekla Hortelano.

Foto: archiv ProVeg

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.