Výrobci upozorňují politiky: recyklujeme málo nápojových kartonů

Čeští politici obdrželi v těchto dnech do svých kanceláří speciální zásilku mléka. Ta upozorňuje na fakt, že Česko oproti jiným evropským zemím výrazně zaostává v recyklaci nápojových kartonových obalů. Řešením je podle výrobců a dalších firem, které nápojové kartony využívají, zavedení sběrových a recyklačních cílů pro tento typ obalů. V Česku je potřeba změna legislativy směrem, který je běžný v zemích západní Evropy.

Dle průzkumu Tetra Pak[1] 4 z 5 Čechů aktivně třídí obaly od mléka nebo džusu. Z nápojových kartonových obalů by díky recyklaci mohly vzniknout například hygienické ubrousky a další výrobky z papíru nebo třeba stavební desky a výrobky z plastu či hliníku. S největší pravděpodobností ale skončí ve spalovně nebo na skládce. Zpátky do výrobního řetězce se u nás vrací méně než čtvrtina obalů z nápojových kartonů, což je o polovinu méně než celoevropský průměr.

S nízkou mírou recyklace těchto obalů v ČR se rozhodli bojovat výrobci, dodavatelé a uživatelé nápojových kartonů. „Za vzor považujeme země jako Německo, Belgie, Rakousko nebo Francie, kde se recykluje nejvíce nápojových kartonů v rámci celé Evropy. Ne náhodou se shodně jedná o země, které už své národní cíle pro sběr a recyklaci nápojových kartonů stanovily,“ komentuje situaci Štěpán Ledvina, expert na cirkulární ekonomiku Tetra Pak.

V rukou to máte jenom vy!
Právě Tetra Pak je iniciátorem nové iniciativy V rukou to máte jenom vy. Ta v těchto dnech rozeslala politikům speciální zásilky, které na problematiku upozorňují. Zásilku obdržel předseda vlády Petr Fiala, ministerstvo životního prostředí a další členové kabinetu a zástupci výborů pro životní prostředí v Senátu i Poslanecké sněmovně.

Zásilka obsahuje dvě speciálně upravené krabice s mlékem, které politici denně používají do kávovarů ve svých kancelářích. Na mléku se politici můžou dočíst třeba to, že jeho obal s největší pravděpodobností skončí na skládce nebo ve spalovně. Pokud by ale zákonodárci zvedli ruku pro nové recyklační cíle, mohly by se nápojové kartony stát součástí cirkulární ekonomiky stejně jako například PET lahve. Politici dostali také otevřený dopis s nabídkou k setkání a projednání problematiky recyklace nápojových kartonů.

„Podle plánu, který v květnu 2022 schválila vláda, by se v roce 2025 mělo 55 procent komunálního odpadu opětovně využít či recyklovat. Základ máme dobrý. Češi mají pozitivní vztah k třídění odpadu, hustou síť sběrných míst a kvalitní systém samotného sběru. U nápojových kartonů ale bez legislativních změn a národních sběrových a recyklačních cílů nemáme šanci tyto ambice splnit. I na to se teď snažíme politiky upozornit,“ popisuje hlavní myšlenku iniciativy Štěpán Ledvina.

V tuto chvíli existuje na území České republiky povinný sběrový cíl jen pro PET lahve. Zástupci celého odvětví proto požadují shodné podmínky také pro konkurenční obaly, a tedy i podobný cíl pro nápojové kartony. Ty se již dnes řadí ve své kategorii (mléko, džusy) k nápojovým obalům na trhu s nejmenší uhlíkovou stopou, pokud vezmeme v potaz celý životní cyklus obalu. „Legislativa udává cíle pro sběr v případě nápojových plastových lahví až 90 % a podobný cíl by měl být shodný také pro kartonové nápojové obaly“, dodává Štěpán Ledvina z Tetra Pak.

Zástupci výrobců, dodavatelů a uživatelů nápojových kartonů dlouhodobě proaktivně investují do sběru a recyklace těchto obalů, což dokládají nedávné investice ve výši více než 35 milionů eur, konkrétním příkladem je například spolupráce Tetra Pak se společností Stora Enso.

Od legislativního zakotvení povinnosti recyklace si společnosti slibují snížení vlivu nápojových kartonů na životní prostředí. Dalším pozitivním důsledkem je také snížení emisí skleníkových plynů, které by s sebou zvýšení míry recyklace mělo přinést. Tento krok by tak mohl přispět k celkovému cíli České republiky v oblasti snižování emisí do roku 2030.

[1] Průzkum provedl Datank metodou CASI na 1 050 respondentech z České republiky (březen 2022)

Zdroj: www.tetrapak.com, foto: iStock

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.