Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Bydlení

Kam se sutí, plechovkami nebo použitým olejem?

Každá běžná domácnost je pravidelným zdrojem odpadu. Vzhledem k tomu, že i odpad může mít další využití, je vhodné myslet ekologicky a poctivě ho třídit. Netříděné druhy odpadu pak vždy nepatří do černého kontejneru na komunální odpad, ale správně se jich zbavíte jinde. Připomeňte si, co patří do nádob na tříděný odpad a kam vyhodit ostatní druhy odpadu pocházejícího z domácnosti.

Papír, plasty a sklo
Základem při vyhazování odpadu v domácnosti by mělo třídění papíru, plastů a skla do všem velmi dobře známých modrých, žlutých a zelených kontejnerů a popelnic. Případně ještě bílých kontejnerů na čiré sklo. Jejich třídění není složité, stačí se řídit informacemi uvedenými na kontejnerech. Za připomenutí zde však stojí správné třídění nápojových kartonů, které vzhledem k nejednotným podmínkám v různých obcích tak známé není. Pro nápojové kartony, jež v sobě kombinují papír, plast a někdy i hliník, jsou primárně vyhrazeny oranžové kontejnery. V mnoha obcích je ovšem zastupují kontejnery na plast nebo papír, což poznáte podle oranžové samolepky, kde to bude výslovně uvedeno. Dále se sluší zmínit, že tříděný odpad by neměl být příliš znečištěný, mohlo by to ztížit, nebo dokonce znemožnit jeho recyklaci.

Kovy
Vedle papíru, plastů a skla se třídí také kovy – v domácím odpadu především různé kovové obaly v podobě plechovek či konzerv –, byť na to lidé nejsou tolik zvyklí. Třídění plechovek, konzerv nebo kovových uzávěrů má smysl, i když se vám doma objeví jen občas. Vyhazovat byste je měli do šedých kontejnerů. Pokud se v obci kontejner takové barvy nenachází, podívejte se na samolepky na žlutých a oranžových kontejnerech, někdy je totiž sběr kovových obalů kombinován se sběrem plastů nebo nápojových kartonů. Jak drobné kovové obaly, tak i objemnější kovový odpad lze odvážet na sběrné dvory. Pozor si dávejte u plechovek a tlakových nádob znečištěných barvami, rozpouštědly, lepidly, pesticidy či jinými chemikáliemi. V takovém případě se jedná o nebezpečný odpad s vlastnostmi, které mohou ohrozit životní prostředí a zdraví lidí, a podle toho se s nimi musí nakládat. Žádný takový odpad nemá v kontejnerech na kovy co dělat.

Použitý olej
Řada lidí se v kuchyni zbavuje použitého kuchyňského oleje tak, že ho vylijí do dřezu nebo do záchodu. Jedná se sice o nejjednodušší způsob, jak se oleje zbavit, ale rozhodně ne o správný. Olej v trubkách a následně v kanalizačním systému tuhne, lepí se na stěny a tím postupně omezuje jejich průchodnost. Ucpávání trubek a kanalizace ještě zhoršuje to, že se v tuku zachytávají odpadky a nečistoty. Navíc olej z domácností znesnadňuje činnost čistírnám odpadních vod.

Jak se tedy oleje správně zbavit? Nejrozšířenějším správným způsobem je střádání oleje do plastové nádoby, dobře poslouží PET lahev, která se po naplnění odnáší do nejbližšího sběrného dvora s nádobami na použitý olej. V některých obcích můžete narazit na speciální kontejnery či popelnice určené pro vyhazování potravinářských olejů a obce mohou nabízet i další možnosti, kam dát použitý olej. Například v Plzni můžete bez výčitek vyhodit plastovou lahev plnou oleje klidně do černých kontejnerů na komunální odpad , protože veškerý komunální odpad z města končí v nedaleké spalovně a má tedy energetické využití, stejně jako by tomu bylo při odnesení oleje do sběrného dvora. Malé množství oleje, například nasáklého do kuchyňské utěrky po vytření pánve, se nemusíte obávat vyhodit do komunálního odpadu ani v jiných obcích.

Elektroodpad
Elektroodpad v podobě použitých baterií všeho druhu a vysloužilých elektrozařízení od mixérů přes televize až po lednice patří do systému zpětného odběru. Elektroodpadu menších rozměrů, například mobilních telefonů, elektrického ručního nářadí, drobných kuchyňských spotřebičů a baterií (ovšem ne autobaterií), se nejsnáze zbavíte vyhozením do červeného kontejneru, který je určen právě na tento druh odpadu. Větší elektrozařízení, jako jsou televize, monitory, lednice či pračky, a dále také autobaterie nebo zářivky a úsporné žárovky patří do sběrných dvorů. Nakonec se tzv. místa zpětného odběru často nachází v prodejnách elektra.

Stavební suť
Stavební suť sice nepatří k odpadu, který by v domácnostech vznikal každý den, ale přece jen jednou za čas přijde chvíle menších či větších stavebních úprav. Právě v případě větších úprav, jako je rekonstrukce koupelny nebo zbourání příčky mezi pokoji, je třeba vzpomenout na to, kam se stavební sutí, protože klasická popelnice na ni stačit nebude. Buď ji můžete vlastními silami odvézt na sběrný dvůr vybavený příslušným kontejnerem, případně skládku, kde je umožněno vyhazování tohoto druhu odpadu, nebo si lze usnadnit práci a objednat kontejner na odvoz suti, samozřejmě včetně jeho přepravy.

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *