Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

TechnologieZvířata

Spotřebiče přívětivé k domácím mazlíčkům by měly být stejnou samozřejmostí jako ty pro děti, míní tři z pěti z Evropanů

Rostoucí počty domácích mazlíčků v Evropě se promítají do výběru technologií a nakládání s nimi v domácnostech, zjistila studie Samsung 2022 Pet Living Study, jejíž závěry dnes zveřejnila společnost Samsung Electronics. Více než polovina dotazovaných si myslí, že moderní technologie mohou napomoci zlepšit pohodu jejich mazlíčků (56 %), udržet je aktivní (56 %), zlepšit jejich zdraví (52 %) anebo snížit úzkost z odloučení se svými majiteli (52 %).

Roste poptávka po technologiích, které jsou přátelské vůči domácím mazlíčkům, protože více než polovina respondentů (52 %) je toho názoru, že by to měl být standard i pokud jde o zařízení či spotřebiče určené do chytrých domácností.

V evropských domácnostech je nyní více domácích mazlíčků než dětí[1],[2]. Průzkum prokázal, že téměř dvě třetiny (63 %) lidí považují své mazlíčky za rovnocenné členy rodiny. Takže stejně jako se to děje u rodičů s dětmi, není nijak překvapivé, že i domácí mazlíčci hrají důležitou roli při rozhodování o změnách v domácnosti a zásadních nákupech:

  • Téměř polovina (47 %) dotázaných připustila, že změnila dosavadní uspořádání domácnosti, aby v něm mohli žít i jejich domácí mazlíčci
  • Téměř třetina (32 %) souhlasila s tím, že jejich rozhodování o nákupu nového domácího spotřebiče ovlivnilo domácí zvíře
  • Podobný podíl respondentů (30 %) také uvedl, že vlastnictví domácího mazlíčka ovlivnilo jejich rozhodování o tom, jaké osobní technologické zařízení si koupí

Z průzkumu vyplývá, že technicky zdatnější majitelé domácích mazlíčků by rádi používali technologie pro různé účely, od úklidu po svých mazlíčcích moderními vysavači (53 %), přes krmení pomocí automatických podavačů (49 %) po sledování polohy těchto mazlíčků prostřednictvím trackerů (48 %). Mezi těmi, kteří tuto technologii již používají, zaznívaly jako hlavní důvody bezpečnost domácích mazlíčků (36 %), zajištění vlastního klidu (36 %) a větší pohodlí (33 %).

„V Evropě je víc domácností s domácími mazlíčky než s dětmi. To mění nákupní chování i co se týče technologií. Proto v Samsungu vyvíjíme produkty, které berou ohled nejen na lidi, ale také na domácí mazlíčky. Víme, že bývají milovanými členy rodiny, a proto vyvíjíme technologie, které pomáhají optimalizovat naše domovy pro potřeby těchto mazlíčků, aby mohli vést šťastnější a zdravější život,“ říká Benjamin Braun, marketingový ředitel společnosti Samsung Europe.

Udržujte domácí mazlíčky šťastné a zdravé – bez ohledu na cenu
V době, kdy si mnoho domácností začíná utahovat opasky kvůli prohlubující se krizi životních nákladů, nehodlají evropští majitelé domácích mazlíčků přistupovat na žádné kompromisy.

Rekordních 59 % účastníků průzkumu uvedlo, že neplánují snižovat celkové výdaje za své domácí mazlíčky – a většina (61 %) by dokonce nejprve přinesla jiné oběti, než by zvážila snížení částky, kterou měsíčně utratí za své mazlíčky.

Dotazovaní majitelé domácích mazlíčků by před snížením výdajů na své zvířecí společníky omezili výdaje na vše ostatní počínaje nezbytnostmi, jako jsou veřejné služby (27 %) a setkávání s přáteli (40 %).

Hlavním problémem většiny domácích mazlíčků je osamělost
Návrat lidí do kanceláří, odkud je pandemie koronaviru vyhnala na home office, způsobil velký problém majitelům domácích mazlíčků, protože ti nyní zůstávají delší dobu sami doma a trpí osamělostí. Téměř polovina (46 %) respondentů uvedla, že se obávají osamělosti jejich domácích mazlíčků. Větší obavy měli mladší respondenti: vyjádřila je celá polovina dotazovaných z věkové kategorie 18 až 34 let.

Fakticky však obavy z osamělosti domácích mazlíčků překonaly další starosti, jako jsou zvyšující se náklady na péči o ně a škody, které mohou domácí mazlíčci způsobit na domě, nábytku nebo zahradě. Dvě pětiny (40 %) respondentů uvedly, že se po zrušení pandemických opatření více obávají o bezpečnost svých domácích mazlíčků.

Zdá se, že mnoho majitelů domácích mazlíčků se kvůli těmto obavám obrací s žádostí o pomoc na moderní technologie. Takřka polovina (48 %) respondentů, kteří používají speciální technologie určené pro monitoring domácích mazlíčků, se domnívá, že jejich zvíře může trpět osamělostí.

„Naše domovy jsou stále digitalizovanější a chytřejší. Vyvíjíme různá moderní řešení pro všechny členy domácnosti, ať už jde o vás, vaše děti nebo domácí mazlíčky. Samsung SmartThings for pets pomáhá majitelům mazlíčků vytvořit optimální prostředí pro jejich zvířata. Pokud například váš mazlíček nosí tracker SmartTag, můžete se na mapě podívat, kde se právě nachází a zahrát mu melodii, aby se vrátil domů. Nebo můžete použít integrovanou kameru na našem vysavači JetBot AI+ k zabavení vašeho mazlíčka, když jste venku, a dálkově zapínat televizi nebo světla,“ konstatuje Benjamin Braun.

Budoucnost technologií pro domácí mazlíčky
Majitelé domácích mazlíčků jsou optimističtí ohledně výhod, jaké mohou do života jejich zvířat přinést moderní technologie. Tento optimismus ale nepostrádá určitou opatrnost –

stejně jako u svých osobních zařízení se majitelé chtějí ujistit, že i jejich mazlíčci budou v digitálním světě patřičně chráněni.

I přes to studie odhalila touhu majitelů domácích zvířat po neustálých inovacích. Více než tři pětiny (62 %) respondentů si myslí, že zařízení přátelská vůči domácím mazlíčkům jsou stejně důležitá jako zařízení přátelská k dětem, a téměř polovina (49 %) si přeje, aby se v budoucnu vyvíjely další technologie vhodné pro domácí mazlíčky.

„Ruku v ruce s tím, jak jsou naše domovy stále více chytřejší a propojenější, se mění i způsob, jak se staráme o naše domácí mazlíčky. Stále více ho budou ovlivňovat nové chytré technologie, které jsou založeny nejen na našich vlastních každodenních činnostech a rutině, ale také na životních potřebách domácích mazlíčků, kteří s námi sdílí prostor. Tak, jak si mladší generace stále více osvojuje chytrá zařízení, zvyšuje se i počet lidí s domácími mazlíčky, pro něž jsou chytré technologie navržené s ohledem na domácí mazlíčky dalším přirozeným krokem vývoje,“ říká Dr. Ilyena Hirskyj-Douglas, lektorka interakce mezi zvířaty a počítačem z Univerzity Glasgow, která spolupracovala na studii Samsung Pet Living 2022.

O studii Pet Living
Průzkum mezi 6501 majiteli domácích mazlíčků v Evropě provedla agentura Opinium. Oslovila 2000 respondentů ve Spojeném království, po 1000 ve Francii, Německu a Španělsku, 1001 v Itálii a 500 v Polsku. Průzkum probíhal od 31. října do 7. listopadu 2022 v šesti zemích pomocí online metodiky Opinium.

Zdroj a foto: Samsung
[1] V roce 2021 měla přibližně jedna čtvrtina ze 197 milionů domácností v EU děti (24 %): https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20220601-1
[2] V roce 2021 vlastnilo 90 milionů domácností v EU alespoň jednoho domácího mazlíčka (46 % domácností): https://europeanpetfood.org/about/statistics/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *