Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

Kalkulačka uhlíkové stopy od ČSOB spočítá zátěž na životní prostředí a poradí, jak ji snížit

Finanční skupina ČSOB spustila vlastní kalkulačku uhlíkové stopy. Ta ukazuje vliv každodenních a opakujících se činností na klima. Otázky hodnotí oblasti života, které mají největší dopad na uhlíkovou stopu. Jde zejména o bydlení a vytápění, dále dopravu, ale i stravovací návyky, třídění odpadu či četnost nákupů oblečení nebo spotřebičů. Banka tak chce využít svého počtu klientů, partnerů ale i celkové role v ekonomice k edukaci široké veřejnosti.

„Kalkulačka uhlíkové stopy je jen dalším krokem ČSOB na poli udržitelnosti, která je dlouhodobě jednou z našich hlavních priorit,“ říká Richard Podpiera, výkonný ředitel segment skupiny ČSOB. „Jsme největším poskytovatelem finančních produktů na udržitelné bydlení v ČR, naše Hypotéka na úsporné bydlení byla v roce 2021 vybrána jako Hypotéka roku, nabízíme ale i celou řadu dalších produktů a služeb včetně poradenství,“ dodává Richard Podpiera.

K vyplnění otázek v Kalkulačce uhlíkové stopy ČSOB nejsou třeba údaje z faktur či výpisy z účtu a nutná není ani registrace. Založena je na algoritmech a pravidelně aktualizovaných datech společnosti CI3, s.r.o., která se uhlíkovou stopou zabývá dlouhodobě. Při výpočtu jsou zohledněna specifika našeho spotřebitelského koše a statistická data ČR.

Proč je uhlíková stopa důležitá
Každá lidská činnost generuje emise oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů do ovzduší. Škodlivé plyny se pak uvolňují do atmosféry a jsou hlavní příčinou změn klimatu. Ty způsobují nejen zvyšování průměrných teplot, ale také celou řadu extrémních výkyvů počasí jako povodně, vichřice, tornáda či extrémní mrazy.

I malé změny v chování spotřebitelů mohou mít velký a dlouhodobý význam na množství emisí, které vznikají. S lepšími každodenními rozhodnutími pomůže nejen kalkulačka, ale např. ohledně bydlení najdou zájemci mnoho inspirace i v bezplatném eBooku Úsporný rodinný dům.

Co se zájemci díky Kalkulačce uhlíkové stopy dozví:

  • Jeden stupeň vytápění domu navíc má průměrnou uhlíkovou stopu 120 kg CO2 na osobu a rok.
  • Snížení teploty o jeden stupeň šetří 6 % nákladů na energie za rok.
  • Výměna kotle na plyn za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo sníží uhlíkovou stopu na osobu o až 940 kg.
  • Výměna kotle na uhlí za tepelné čerpadlo ušetří ročně až 50000 Kč. ČSOB navíc nabízí zvýhodněnou sazbu na financování.
  • Hodinová cesta autobusem generuje 3,5 kg skleníkových plynů, vlak jen 2,7 kg. U auta je to však průměrně 17 kg.
  • Na tvorbu skleníkových plynů má z masa největší vliv hovězí a skopové. Každý, kdo ho nekonzumuje, ušetří až 2 tuny CO2 za rok.
  • Oblečení zakoupené z druhé ruky snižuje uhlíkovou stopu o50 %.

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *