Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Zdraví

Český startup Macromo mění přístup lidí ke zdraví a prevenci

Společnost vytvořila unikátní aplikaci, získala stěžejní investory a svůj produkt začala prodávat v internetové lékárně Pilulka.cz. Již rok působí na trhu bioinformatický startup Macromo, který se zaměřuje na personalizovaná preventivní doporučení na základě analýzy DNA. V prosinci 2021 jej založil tým čtyř mladých nadšenců, který za dvanáct měsíců dokázal přetavit původní myšlenku využití analýzy DNA k preventivním účelům do sofistikovaného produktu, který mění způsob, kterým lidé sledují svá zdravotní data a jednají na základě nich. I nadále pracují na jeho rozvoji a získávají další strategické partnery u nás i v cizině.

Již několik měsíců zakladatelé společnosti Macromo osobně v Silicon Valley vyhledávají specialisty, kteří společnosti pomohou rozvíjet prediktivní možnosti mobilní aplikace. Projekt prezentují i tamějším investorům a business partnerům, kteří mají zájem obchodně i technologicky společnost posunout dále a přiblížit ji anglicky hovořícímu trhu.

V Česku mezitím pokračujeme v jednáních s velkými firmami, jež chtějí nabízet testy DNA jako jeden ze svých zaměstnaneckých benefitů. Prevence je zvlášť v tuzemsku velmi důležitá. Jak vyplývá z řady průzkumů[1], Češi jsou bohužel co se prevence týče nedůslední a jak přiznává i samo Ministerstvo zdravotnictví ČR[2], naše zdravotní gramotnost je nevalná. Což znamená pro stát zbytečné zvýšené výdaje a pro zaměstnavatele významný ušlý zisk. Proto na náš produkt řada velkých společností reaguje velice pozitivně,“ řekl k perspektivnímu projektu Adam Sládek, spoluzakladatel startupu Macromo.

Dynamicky se rozvíjející firma láká ale i zkušené investory. Jednou z těchto významných tváří je Martin Radina, spolumajitel společnosti Spadia, jež je jedním z největších poskytovatelů laboratorní medicíny v České republice. Ve společnosti Macromo získal letos v listopadu 6% podíl. „Testy DNA jsou užitečné v mnoha oblastech a lze předpokládat, že časem posunou lékařskou péči směrem k personalizované medicíně a poptávka po nich poroste, například i u zdravých dospělých, kteří usilují o včasnou identifikaci nebo prevenci dědičných onemocnění,“ vysvětlil Radina.

Martin Radina spolu se spoluzakladatelem Macromo, Michalem Pohludkou, mají startupu za cíl otevřít nové možnosti na trhu laboratorních technologií, zdravotnictví a klíčových partnerství při expanzi. Právě tyto segmenty bývají pro začínající firmy často nedostupné a aktivní zapojení silných partnerů může otevřít rychlé možnosti růstu na trhu i rozvoje nových funkcionalit mobilní aplikace.

Počáteční úzký kruh zakladatelů posílil během ročního provozu na více než dvacetičlenný tým odborníků z různých oborů, působící na dvou kontinentech – v Evropě a Americe. Jsou mezi nimi mimo jiné programátoři, genetici nebo bioinformatici, kteří systém unikátního algoritmu pro vyhodnocení dat z laboratorního sekvenování DNA zvaný Macromo Engine neustále zdokonalují. Všechny získané informace jsou v něm interpretovány tak, aby zákazníci získali personalizovaná doporučení pro péči o vlastní tělo a zdraví a dozvěděli se dříve o svých možných zdravotních rizicích a mohli jim tím efektivně předcházet.

Možnost nabídnout tuto unikátní technologii pro pochopení vlastního těla i zdravotních rizik nalákala i další silné hráče na českém trhu. Od letošního prosince nabízí testovací sadu Macromo například i on-line lékárna Pilulka.cz. Zákazník může testovací sadu zakoupit jak v jejich běžné nabídce produktů, tak i přes mobilní aplikaci pro zdravý život Plus Care. „Prevence je pro nás v rámci zdravotnictví velice důležitým pilířem, takže v budoucnu chceme spolupráci s Macromem posunout do ještě provázanějšího a efektivnějšího systému, ” uvedl Petr Kasa, spolumajitel e-shopu Pilulka.cz.

„V blízké budoucnosti plánujeme rozšířit naší mobilní aplikaci tak, aby pracovala s daty z nositelných zařízení a s Apple Health a podporovala tím efektivnější přístup k prevenci založený na datech,” představuje další vizi společnosti Eva Kuttichová, spoluzakladatelka zodpovědná za vývoj aplikace Macromo.

V souladu s touto strategií startup Macromo navazuje součinnost se sítí soukromých zdravotnických zařízení Altoa, mezi něž spadá například Nemocnice Hořovice. V řádu týdnů bude v aplikaci možné požádat o konzultaci s lékařem, který mu k výsledkům DNA sekvenování stanoví preventivní doporučení, případně navrhne reaktivní péči. Právě propojení s jejich zdravotnickými zařízeními pomohou se včasným odhalováním a záchytem nejrůznějších rizik a onemocnění, čímž se daří naplňovat původní vizi zakladatelů.

O bioinformatickém startupu Macromo 

Adam Sládek, Eva Kuttichová, Michal Pohludka a Petr Štěpánek. Vizionáři, kteří v prosinci 2021 založili společnost Macromo s jednoduchou myšlenkou. Tedy že díky efektivní prediktivní a preventivní zdravotní péči lze učinit život člověka delší, kvalitnější a produktivnější. K naplnění jejich vize má pomoci ucelený systém, který bude propojovat testování DNA, fitness trackery, krevní testy, a další laboratorní vyšetření v uživatelsky přívětivé mobilní aplikaci. 

Jako první se team zaměřuje na analýzu lidských genů pomocí nejdůkladnějších testů DNA na českém trhu. Maximální péči ale soustředil na vybudování vlastního unikátního softwaru Macromo Engine, který dokáže z přečteného genetického materiálu v propojení s daty o životním stylu definovat konkrétní predispozice. Na jeho tvorbě se podílela skupina českých a amerických genetiků, bioinformatiků a lékařů. 

[1] PAQ Research | Daniel Prokop [online]. Dostupné z: https://www.paqresearch.cz/post/prevence-rakoviny-duvody-neucasti

[2] [online]. Copyright © [cit. 10.12.2022]. Dostupné z: https://zdravi2030.mzcr.cz/zdravi-2030-strategicky-ramec.pdf

Foto: archiv Macromo

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *