Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Sport

Zpráva WHO a OECD: Zvýšení fyzické aktivity lidí by bylo obrovským ekonomickým přínosem

Sdružení sportovních svazů České republiky upozorňuje na zásadní fakta citovaná v článku „Zvýšená fyzická aktivita by mohla v EU ušetřit 8 miliard EUR ročně“, který byl 17. 2. 2023 zveřejněn na serveru EUROACTIV.COM (https://1url.cz/GrX28)

V článku jsou veřejnosti předkládána objektivní fakta a zjištění (podpořená validními průzkumy Eurobarometru), ke kterým dospěli odborníci ze Světové zdravotnické organizace (WHO) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Ředitel WHO pro Evropu Hans Kluge mimo jiné konstatuje: „Nyní máme velmi dobré údaje o tom, čeho by bylo možné dosáhnout, kdyby všichni v Evropě byli fyzicky aktivní a splnili doporučení WHO“.

Vůbec se přitom nejedná o nabádání k vrcholným sportovním výkonům. Ale už pouhá realizace minimálního doporučení, tedy 150 minut mírné fyzické aktivity týdně, by mohla zabránit více než deseti tisícům předčasných úmrtí, předejít mnoha milionům případů kardiovaskulárních onemocnění, depresím, diabetu 2. typu apod. Mimo další škálu důsledků intenzivnějšího pohybu pro fyzické i psychické zdraví lidí bylo konstatováno, že 1 € investované do fyzické aktivity generuje téměř dvojnásobný výnos (1,7 €) v ekonomických přínosech. Evropa by tak mohla ročně získat až 8 miliard EUR!

Průzkum Eurobarometru mezi více než 25 000 Evropany ukázal, že 45 % z nich necvičí a ani se nezajímá o fyzickou aktivitu. Méně než 40 % sportuje nebo cvičí alespoň jednou týdně nebo více, zatímco téměř 20 % cvičí méně než jednou týdně. V porovnání s průzkumy z předchozích let bylo zjištěno, že během pandemie COVID-19 polovina Evropanů snížila úroveň své fyzické aktivity nebo dokonce úplně přestala sportovat.

Sdružení sportovních svazů České republiky, druhá nejpočetnější sportovní organizace u nás, dlouhodobě upozorňuje na negativní zdravotní dopady klesající úrovně tělesného pohybu našich občanů, zejména dětí a mládeže. Výsledky našich mnoha průzkumů jen potvrzují fakta, se kterými argumentuje WHO.

„Nyní, když WHO spolu s OECD pojmenovaly možné přínosy zvýšené míry pohybu nejen pro zdraví, ale také pro ekonomiku celé Evropy, vyzýváme všechny odpovědné politiky, příslušné oborníky napříč mnoha oblastmi společenského života k široké diskuzi o těchto problémech. Je nutné, aby se problematika pohybu a zdraví co nejdříve stala důležitým společenským tématem a jsme přesvědčeni, že zapojení většího počtu odpovědných a kompetentních odborníků přispěje k vytvoření konkrétního plánu rozvoje fyzických aktivit občanů ČR“, apeluje Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů České republiky.

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *