Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života💐 MDŽ

Co mohou firmy udělat, aby ženy naplno využily svůj potenciál?

Společnost ManpowerGroup Česká republika k příležitosti Mezinárodního dne žen vydala zprávu zaměřenou na postavení žen na trhu práce a co mohou firmy udělat pro to, aby ženy naplno využily svůj potenciál.

Letošní téma Mezinárodního dne žen je #EmbraceEquity, přijmutí spravedlnosti a rovnosti.

„Pozorujeme, že mnoho žen odešlo během pandemie z trhu práce, a ne všechny se dosud vrátily zpět. Mají pocit, že pro ně firmy nedělají dost: cítí se vyhořelé, nedoceněné a někde i podhodnocené. Zaměstnavatelé mohou zlepšit situaci, zasadit se o spravedlnost a rovnost a vytvořit tak všem zaměstnancům lepší podmínky pro práci,“ říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika.

Propad ve vyrovnávání rozdílů mezi muži a ženami
Podle zprávy Světového ekonomického fóra (WEF) Global Gender Gap Report 2022 se rozdíly mezi muži a ženami dlouhodobě globálně snižují. „V roce 2020 platilo, že k dosažení úplné genderové rovnosti bude při zachování dosavadního tempa snižování nerovností potřeba 100 let. Nicméně horší zprávou je, že pandemie přispěla ke zpomalení tempa zvyšování rovnosti a meziročně došlo pouze k nepatrnému posunu skóre ze 67,9 % na 68,1 %. To znamená, že touto rychlostí by k úplnému vyrovnání příležitostí došlo až za dalších 132 let,“ říká Jaroslava Rezlerová.

Zpráva WEF uvádí, že ačkoli žádná země ještě nedosáhla úplné genderové parity, deset největších ekonomik světa odstranilo 80 % rozdílů mezi muži a ženami. Celosvětový žebříček vede Island (90,8 %), který jako jediný odstranil více než 90 % rozdílů. V první pětce jsou i další skandinávské země jako Finsko (86 %, 2. místo), Norsko (84,5 %, 3. místo) a Švédsko (82,2 %, 5. místo), na 9. a 10. místě jsou další evropské země jako Irsko (80,4 %) a Německo (80,1 %). V první desítce jsou také země subsaharské Afriky, Rwanda (81,1 %, 6. místo) a Namibie (80,7 %, 8. místo), spolu s jednou latinskoamerickou zemí, Nikaraguou (81 %, 7. místo), a jednou zemí z východní Asie a Tichomoří, Novým Zélandem (84,1 %, 4. místo). Česká republika stojí v tomto hodnocení ve druhé polovině sledovaných států, na 76. místě (ze 146 zemí) s 71 %.

Prolomení bariér: Jak přijmout spravedlnost a rovnost v práci
V práci jsou rozdíly mezi muži a ženami způsobeny a ovlivněny mnoha faktory, mezi které patří dlouhodobé strukturální překážky, vliv socioekonomické a technologické transformace, vliv ekonomických změn a další. „Stále více žen pracuje na vedoucích pozicích, ale jejich kariéra a možnosti jsou ovlivněny tím, jaká jsou na ně kladena společenská očekávání, jak se k jejich práci staví legislativa (mateřská dovolená apod.), nebo jaké jsou v jejich zemi možnosti péče o děti (školky a jiná zařízení),“ dodává Rezlerová.

Abychom pochopili, jak můžeme zlepšit situaci, jak pomoci ženám vrátit se po pandemii zpět do práce, jak udržet ty stávající a jak si hýčkat ty správné zaměstnance, zeptali jsme se 4000 žen, jak by podle nich měla vypadat budoucnost práce.

Budoucnost práce: rovnováha, flexibilita, stabilita, rovnost a dovednosti
Po pandemii se svět práce změnil. Zeptali jsme se žen na jejich priority a jejich představu budoucnosti práce a také na to, co potřebují k tomu, aby byly co nejvíce produktivní.

Podle Jaroslavy Rezlerové z průzkumu vyplývá, že „být produktivní znamená více než to, jaké používáme technologie nebo odkud a jak pracujeme. Důležité je, jak se cítíme.

 • Ženy hledají zaměstnavatele, kteří podporují a uznávají potřebu větší rovnováhy mezi pracovním a osobním životem (80 % žen chce lepší work-life balance).
 • Ženy by uvítaly více flexibility, a to zejména v čase začátku a konce pracovní doby, a méně dní práce v kanceláři (35 % žen by při stejném objemu práce vyměnilo 5 % své mzdy za čtyřdenní pracovní týden).
 • Ženy si do budoucna přejí také více stability a méně strachu ze ztráty zaměstnání
  (1 ze 3 žen se domnívá, že ekonomická nejistota ohrožuje její práci a 25 % žen se kvůli ekonomické nejistotě obává změnit zaměstnání).
 • Klíčová je bezesporu rovnost na pracovišti bez ohledu na věk, rasu, pohlaví nebo jiné faktory a spravedlivá odměna za vykonanou práci (46 % žen a 40 % mužů považují spravedlivou odměnu za nejdůležitější faktor produktivity).
 • Ženy by rády měly více možností pro získání nových dovedností a zvyšování kvalifikace.

Brzdí ženy práce z domova v jejich kariérním růstu?
Ženy více než muži uvádějí, že mají při práci na dálku nebo hybridní práci menší šanci získat příležitost být v kontaktu se seniorními manažery (37 %), možnost učit se od ostatních (31 %), získat příležitost pro povýšení (29 %) nebo spolupracovat (27 %).

Práce z domova přináší flexibilitu, produktivitu a větší rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Zároveň se ale ženy, které pracují z domova, potýkají se společenskými stereotypy, kdy je péče o domácnost a děti či starší rodiče vnímána jako výlučně ženská práce. Kariérní růst žen může ovlivnit omezený přístup k networkingovým příležitostem jako jsou schůzky, meetingy a vzdělávací akce, nedostatek viditelnosti a uznání, nebo nedostatek podpory a mentoringu.

Na manažerech záleží
Mnoho žen se cítí být svými nadřízenými nedoceněno (40 % se domnívá, že jejich nadřízený neuznává jejich schopnosti nebo potenciál). Pokud se podíváme na srovnání dat některých odpovědí žen a mužů, pak pouze 30 % žen byla nabídnuta možnost školení nebo tréninku (vs. 40 % mužů) nebo jen 19 % žen dostalo nabídku na kariérní postup (vs. 23 % mužů).  

Až 80 % žen by si přálo empatičtější vedoucí, aby jejich manažeři lépe rozuměli, jak zvládají práci a další výzvy spojené s rodičovstvím.

Ženy také chtějí spravedlivou mzdu za práci, kterou odvedou a rovné podmínky pro všechny zaměstnance.

Duševní zdraví je po pandemii důležitější
Duševní zdraví se stalo po pandemii důležitým tématem, a to zejména u žen. Syndrom vyhoření, starost o zdraví, wellbeing, to jsou vše témata, která s pandemií dostala nový rozměr. Firmy, které si chtějí v době nedostatku talentovaných zaměstnanců udržet ty své, začínají pečovat i o jejich duševní zdraví. Míra stresu se od vrcholu pandemie snížila (ze 42 % na 38 %), ale stále je vyšší než před březnem 2020 (32 %). Je potřeba se začít v práci zabývat také problematikou vyhoření, budovat odolnost a zvyšovat duševní kondici svých pracovníků.

Za top 3 benefity pro zlepšení svého wellbeingu ženy považují poradenské služby, wellness dny a příspěvky na wellbeing, což je pro ně důležitější než flexibilní místo výkonu práce nebo nástupní bonus.

Co mohou firmy pro ženy udělat
Abychom ve světě práce mohli dosáhnout rovnosti a spravedlnosti, je potřeba, aby se zaměstnavatelé zasadili o změnu. Zde je několik způsobů, jak mohou firmy ženám pomoci překonat překážky např. při vstupu na trh práce, při jejich kariérním růstu, v rovném odměňování a dalších oblastech:

 1. Změřte si váš pokrok

Na otázku, co ženy chtějí v práci, častěji, než muži odpověděly, že chtějí rovnost na pracovišti, a to bez ohledu na věk, rasu nebo pohlaví. Buďte zodpovědní, měřte dosažený pokrok, sledujte ukazatele o poměru jednotlivých skupin ve vaší firmě, v náboru a přijímání zaměstnanců, zastoupení v expertních a seniorních pozicích nebo možnostech povýšení a kariérního růstu.

 1. Zaměřte se na talentované ženy a rozvíjejte je

Méně, než polovina žen se domnívá, že jejich zaměstnavatel je podporuje při zvyšování kvalifikace nebo školení. Více než 40 % žen tvrdí, že jejich nadřízený neuznává jejich schopnosti nebo potenciál. Pomozte zaměstnancům rozvíjet jejich technické i měkké dovednosti, identifikujte dovednosti, které budou potřeba pro nově otevřené pozice, a ukažte, jak mohou rychlá zaškolení urychlit přesun lidí z jedné pracovní pozice do druhé.

 1. Zrevidujte si systém nástupnictví

Pouze 19 % žen uvádí, že mají v organizaci jasně vytyčenou svou kariéru. Stanovte si cíl, že umožníte více ženám stát se manažerkou v základní linii. Usnadníte tak většímu počtu žen možnost postupu do vyššího vedení vaší organizace.

 1. Poskytněte ženám to, co chtějí a potřebují

Ženy oceňují flexibilitu ohledně místa výkonu práce a pracovní doby, včetně možnosti pracovat ve zkráceném čtyřdenním pracovním týdnu a volna pro dny určené pro rozvoj duševního zdraví a wellbeingu. Flexibilita je pro ženy tak důležitá, by 35 % žen vyměnilo při stejném objemu práce 5 % svého platu za čtyřdenní pracovní týden.

Zlepšení situace žen na trhu práce
Rovnost žen a mužů není záležitostí jen žen, ale nás všech. Přestože se v posledních letech situace zlepšila, je potřeba ujít ještě dlouhou cestu. Je nutné podporovat rozmanitost a inkluzi, rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, řešit nevědomé předsudky, zajistit rovné odměňování a poskytovat příležitosti k vedení týmů. Organizace mohou pomoci ženám, aby se jim na pracovišti dařilo a aby naplno využily svůj potenciál.

Během Světového ekonomického fóra 2023 ve švýcarském Davosu proběhla také panelová diskuze na téma Ženy v post-pandemickém světě práce, kdy Becky Frankiewicz z ManpowerGroup Inc. společně s panelistkami ze společnosti Cisco (Francine Katsoudas) a Women Political Leaders (Silvana Koch-Mehrin), hledaly praktická řešení, jak trend odchodu žen z trhu práce zvrátit.

Článek s výstupy z diskuze si můžete přečíst na https://www.manpowergroup.cz/pruzkumy/jak-pomoci-zenam-uspet/

Zdroj: ManpowerGroup, foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *