Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Technologie

Sonda ESA Juice se vydává na cestu za tajemstvím ledových měsíců Jupiteru

Po startu a oddělení od rakety potvrdilo Evropské středisko kosmických operací ESA (ESOC) v německém Darmstadtu ve 15:04 SELČ zachycení signálu prostřednictvím pozemní stanice New Norcia v Austrálii. 27 m dlouhé solární panely sondy se v 15:33  SELČ rozvinuly do charakteristického tvaru kříže, čímž zajistily, že Juice může cestovat do vnější části Sluneční soustavy.

  • Sonda ESA Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) odstartovala na raketě Ariane 5 z evropského kosmodromu ve Francouzské Guyaně 14. dubna ve 14:14 SELČ.
  • Úspěšný start je začátkem ambiciózní cesty, jejímž cílem je odhalit tajemství oceánských světů kolem obří planety Jupiter.

„ESA je se svými mezinárodními partnery na cestě k Jupiteru,“ říká generální ředitel ESA Josef Aschbacher. „Velkolepý start sondy Juice s sebou nese vizi a ambice těch, kteří tuto misi před desetiletími vymysleli, dovednosti a vášeň všech, kteří tento neuvěřitelný stroj postavili, odhodlání našeho týmu letových operací a zvědavost celosvětové vědecké komunity. Společně budeme i nadále posouvat hranice vědy a výzkumu, abychom odpověděli na největší otázky lidstva.“

„Mise Juice se stala skutečností díky vedení ESA a úsilí a nasazení stovek evropských průmyslových podniků a vědeckých institucí,“ říká Giuseppe Sarri, vedoucí projektu Juice v ESA. „Společně s našimi partnery NASA, Japonskou agenturou pro výzkum vesmíru (Japan Aerospace Exploration Agency) a Izraelskou kosmickou agenturou (Israel Space Agency), kteří rovněž přispěli hardwarem nebo vědeckými přístroji, jsme dosáhli tohoto dlouho očekávaného milníku.“

Od Galilea k Juice
Jupiter, který jasně září na noční obloze, vzbuzuje fascinaci už od dob, kdy se na něj poprvé podívali naši dávní předkové. V roce 1610 na Jupiter upozornil astronom Galileo Galilei, který planetu poprvé pozoroval dalekohledem a objevil její obíhající měsíce.

Díky výsledkům předchozích misí kolem Jupiteru víme, že tři z největších měsíců planety – Europa, Ganymedes a Callisto – skrývají pod svým povrchem mnohem větší množství vody než pozemské oceány. Tyto měsíce velikosti planet nám naznačují, že podmínky pro život by mohly existovat i jinde než na naší „bleděmodré tečce,“ a Juice nám umožní přiblížit se k odpovědi na tuto fascinující otázku.

„Dnes jsme na cestu k měsícům Jupiteru vyslali sadu převratných vědeckých přístrojů, které nám poskytnou nádherný pohled zblízka, který by byl pro předchozí generace nepředstavitelný,“ říká Carole Mundell, ředitelka ESA pro vědu.

„Pokladnice dat, kterou ESA Juice poskytne, umožní vědecké komunitě na celém světě proniknout do tajů Jupiterovy soustavy, prozkoumat povahu a obyvatelnost oceánů v jiných světech a odpovědět na otázky, které si budoucí generace vědců dosud nepoložily.“

Další průzkum
Juice je poslední vesmírnou vědeckou misí ESA, která odstartovala na raketě Ariane 5 a která se datuje již od roku 1999.

„Je to nádherná ukázka toho, že Evropa dokáže snít ve velkém a dosahovat odpovídajících výsledků,“ říká Daniel Neuenschwander, ředitel ESA pro vesmírnou dopravu. „Všichni můžeme být hrdí na Ariane 5, že umožnila mise jako Juice a nastavila tak vysoký standard pro naši novou generaci systémů pro vypouštění do vesmíru.“

Během následujících dvou a půl týdne Juice rozvine své antény a připraví k funkci vědecké přístroje, které budou zkoumat prostředí Jupiteru a podpovrchové vrstvy jeho ledových měsíců.

Osm let trvající cesta se čtyřmi gravitačními manévry kolem Země a Venuše vystřelí sondu směrem k vnější sluneční soustavě.

„Ve vzdálenosti stovek milionů kilometrů od Země a za pomoci pouhého kousku slunečního světla provedeme sondu Juice 35 manévry kolem oceánských měsíců Jupiteru, abychom shromáždili data potřebná k tomu, aby se vědci dostali blíže k těmto atraktivním destinacím,“ říká Ignacio Tanco, vedoucí provozu sondy Juice v ESA.

Let tak složitou trajektorií z tak obrovské vzdálenosti – a hlavně, umožňující přenos cenných dat ze sondy Juice na Zemi – bude vyžadovat přesných navigačních technologií, závislých na pozemních anténách ESA, které jsou určeny ke komunikaci s hlubokým vesmírem. Tyto antény jsou řízeny na dálku z ESOC a jsou umístěné ve Španělsku, Argentině a Austrálii.

„Vědecký poklad, který se nám vrátí, bude mít nepochybně dalekosáhlé důsledky pro to, jak chápeme naši Sluneční soustavu a zda existují potenciálně obyvatelná místa mimo Zemi –⁠ nejen v našem vesmírném sousedství, ale i daleko za ním v obrovském množství exoplanetárních systémů, které obývají náš vesmír,“ říká Olivier Witasse, vědecký pracovník projektu Juice v ESA. „Toto poznání z nás udělá bohatší bytosti, které se dozvědí více o sobě, svém původu a svém místě ve vesmíru.“

O Evropské kosmické agentuře
Evropská kosmická agentura (ESA) představuje evropskou bránu do vesmíru. Jedná se o mezivládní organizaci založenou v roce 1975, která si klade za cíl vytvářet evropské kapacity a dovedností ve výzkumu vesmíru a zajistit, aby investice do něj byly ve prospěch lidí v Evropě i na celém světě.

ESA tvoří 22 členských států: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko. Litva, Slovensko, Slovinsko a Lotyšsko jsou přidruženými členy.

ESA navázala formální spolupráci se čtyři členskými státy EU. Některých programů ESA se na základě smlouvy o spolupráci účastní Kanada.

Díky koordinaci finančních a intelektuálních zdrojů svých členů se ESA může pouštět do programů a projektů, které jdou daleko za možnosti každé jednotlivé evropské země. Spolupracuje zejména s EU na implementaci programů Galileo a Copernicus a s EUMETSAT na rozvoji meteorologických misí.

Zdroj a foto: www.esa.int

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *