Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Zábava

Příběh cestovatelské legendy – Náprstkovo muzeum otevírá výstavu s názvem Emil Holub

Národní muzeum otevírá první ze svých velkých výstav letošní sezóny, která vznikla ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR. Od pátku 28. dubna 2023 bude v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur možné prožít příběh cestovatelské legendy Emila Holuba, který návštěvníkům odvypráví více než 300 sbírkových předmětů. V rámci čtyř dějových linek se autoři výstavy dotýkají také současných témat a pokládají si též otázku, jak je dnes vnímán kolonialismus a cestovatelské objevy s ním spojené.

 Během svého jedenáctiletého bádání v jižní Africe nashromáždil cestovatel dr. Emil Holub desetitisíce předmětů, prováděl pozorování zahrnující oblasti přírodovědy a etnografie, lovil zvěř, zkoumal etnika, se kterými se na svých cestách setkal. Téměř ikonická je jeho podobizna s typickou tropickou přilbou. Dodnes jeho obrovskou popularitu využívají nejrůznější umělecké i reklamní projekty, utvářející a zároveň zkreslující cestovatelův obraz, který nabývá až kultovní povahy.

„Jméno cestovatele Emila Holuba je všeobecně známé, ale myslím si, že o něm samotném toho většina lidí ví jen velmi málo. Vnímáme ho spíše jako literární či filmovou postavu než skutečného člověka. Cílem naší výstavy je nejen představit veřejnosti osobnost Emila Holuba na základě historických faktů, zbavenou legend a mýtů, ale též seznámit návštěvníka s dobou, ve které žil, hodnotami a způsoby uvažování tehdejší společnosti,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Výstava je rozdělena do čtyř částí. První je věnována dvěma africkým cestám, které Holub absolvoval v 70. a 80. letech 19. století. Prostřednictvím několika příkladů ukazuje, jakým způsobem Holub vytvářel obraz o průběhu těchto cest, jaké byly jejich původní cíle, jak byly naplněny a jak s nimi zacházely některé pozdější produkty masové kultury. Rovněž ukazuje nejdůležitější objevy, které Holub během výprav v jižní Africe učinil a prezentuje i jeho přírodovědnou sbírku. Druhá část výstavy se věnuje Holubovým aktivitám a názorům v souvislostech jeho doby a tehdejšího způsobu myšlení. Etnografické sbírce je věnována třetí část expozice. Prostřednictvím různých druhů instalace předmětů poukazuje jak na Holubův speciální přístup k budování sbírky, tak na její transport z Afriky a pozdější uložení v muzejním depozitáři. Otevírá rovněž otázku, jakým způsobem se sbírkou pracovat dnes a jaký význam má v současnosti.

Poslední část je věnována Holubově Jihoafrické výstavě v Praze, která se konala na pražském výstavišti v roce 1892 a která se stala vyvrcholením Holubových celoživotních výstavnických aktivit.

V rámci výstavy v Náprstkově muzeu se mohou návštěvníci těšit na množství etnografických předmětů, přírodovědné exponáty, fotografie, kresby, knihy a plakáty, ale také deníky a zápisníky, ve kterých mají návštěvníci možnost listovat pomocí digitální aplikace. To, jakou legendou se cestovatel Holub stal, připomínají ukázky z českých hraných filmů, reklamní spot a videoklip známé punkové kapely.

Zdroj a foto: www.nm.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *