Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

Nadační fond nezávislé žurnalistiky rozšiřuje aktivity v oblasti grantů a vzdělávání

Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNZ) připravuje ve spolupráci se Syndikátem novinářů ČR nový program v oblasti grantové podpory: projekt „Talent“. Ten má sloužit zejména novinářům a novinářkám do 35 let a jeho cílem je podpořit jejich profesní růst a zlepšit pracovní podmínky, včetně vyvážení pracovního a osobního života. Další novinkou je úprava metodiky MediaRating, jež má reflektovat vývoj mediálního trhu a více se zaměřit na pomoc organizacím, které chtějí hodnotit média dle obsahu a provádět např. fact-checking. Dále proběhnou personální změny na postu výkonného ředitele a ve správní radě.

Grantový program Talent
Nadační fond nezávislé žurnalistiky a Syndikátu novinářů ČR bude tento rok otevírat grantový program s názvem „Talent“. Program je určený jednotlivcům, kteří již v médiích působí. Částka v maximální hodnotě 100 000 Kč, kterou může žadatel grantu na svůj projekt obdržet, má poskytnout finanční podporu pro profesní růst novinářek a novinářů a vytvořit lepší podmínky pro práci a skloubení pracovního a osobního života.

Marína Urbániková, která se nedávno stala členkou správní rady NFNZ, komentuje: „Program Talent poskytuje podporu například v oblasti stipendií při zahraničním studiu nebo stážích v relevantních zahraničních médiích, podporu mentoringových programů pro novináře a novinářky a také podporuje žurnalisty v účasti v dalších projektech, které zlepšují jejich profesní schopnosti a v konečném důsledku přispívají ke zlepšení kvality novinářské práce.“

Grantová výzva bude pro zájemce vyhlášena 4. května 2023. Informace budou k dispozici na webových stránkách NFNZ a Syndikátu novinářů ČR.

MediaRating 2.0 pomáhá a vzdělává
V reakci na akcelerovaný vývoj mediálního trhu přichází NFNZ s verzí MediaRatingu 2.0, kde bude upravena metodika vyhodnocování a nově bude vést seznamy konspiračních webů či „junk news” médií. Petr Orálek, výkonný ředitel NFNZ, dodává: „Aktuálně jednáme s odbornými platformami o využití principů MediaRatingu 2.0 pro mediální vzdělání. Měly by vzniknout metodické listy určené pro učitele a lektory. Tato pomůcka by měla být dostupná nejpozději na začátku nového školního roku, tedy v září 2023.“ Vzdělávání cílí nejen na mladé lidi v produktivním věku, ale také na seniory, a proto by se měly metodické listy objevit i v 6 000 knihovnách po celé republice.

Personální změny
Na postu předsedy správní rady vystřídal Jiřího Kučeru, který působil ve správní radě 7 let, Štefan Szabó. Jiří Kučera správní radě předsedal od června loňského roku, kdy pro-bono funkci převzal od Tomáše Richtera, který odešel do týmu prezidentského kandidáta. „Šlo o překlenutí období po odchodu Tomáše, ale i tak je to pro mne emotivní záležitost, neboť s NFNZ jsem od samého začátku a na jeho směřování mi velmi záleží. Moje časové možnosti nicméně neumožňují dále vést správní radu a řídit svou advokátní kancelář. Štefana budu z pozice v Kolegiu fondu podporovat a přeji mu hodně úspěchů,” vysvětluje Jiří Kučera.

Chci velmi poděkovat Jiřímu za práci, kterou pro Nadační fond vykonal, a kam naše aktivity posunul. NFNZ bude dále posilovat svou podpůrnou i odbornou stránku a informovat o tom v jakém stavu je česká mediální scéna. Vnímáme i vzrůstající důležitost technologií, zejména poslední dobou mohutně diskutované AI, a proto přivítáme ve správní radě i nového člena s tímto know-how – Václava Muchnu, který byl doposud členem Kolegia,“ komentuje Štefan Szabó, nový předseda správní rady NFNZ. Správní radu opustil Michal Petrman a Jakub Macek a přistoupil Václav Muchna, zakladatel společnosti Y Soft a v březnu do správní rady vstoupila Marína Urbániková.

Ke změně dojde i na postu výkonného ředitele Petr Orálka, který k 30. 6. 2023 přechází do ČTK na pozici ředitele pro strategii a rozvoj. Stefan Szabó dodává: „V následujících týdnech vyhlásíme výběrové řízení na pozici výkonného ředitele NFNZ a rád bych tímto pozval všechny, kteří mají zájem pomoci nezávislé a kvalitní žurnalistice.“

O NFNZ
Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNZ) je platforma, jejímž cílem je šířit svobodné, názorově pluralitní a společensky důležité informace. Podporuje svobodnou diskusi o společenských, politických nebo ekonomických tématech a přispívá ke kultivaci veřejného prostoru a otevřenosti naší společnosti. K tomu používá nástroje podpory, ať jednotlivé grantové pobídky určené nezávislým médiím nebo provozuje široce uznávaný mediální projekt MediaRating. V neposlední řadě NFNZ obhajuje zájmy novinářské obce a spolupracuje s ostatními mediálními organizacemi doma i v zahraničí.

Zdroj: www.nfnz.cz, foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *