Tělák na koloběžce děti baví

Přestože skoro dvě třetiny českých dětí navštěvují nějaký sportovní kroužek, celkově se zdravému aktivnímu pohybu věnují velice málo. Jen necelá pětina dětí tráví aktivně alespoň jednu hodinu denně, jak doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO), což souvisí s problémem, že každé čtvrté dítě trpí nadváhou či obezitou. Jedním z řešení, jak s tímto neduhem bojovat, je zatraktivnit hodiny tělesné výchovy a přinášet do nich sportovní prvky, kterým se budou s chutí věnovat i ve volném čase. Díky projektu „Tělák nás baví“ narůstá počet škol, kde jako novou aktivitu zavádějí jízdu na koloběžce a u dětí to má úspěch.

Z výzkumu zajištěného Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého vyplívá, že jen 59 procent dětí chodí do školy pěšky, nebo na kole, zato čtyři pětiny dospívajících tráví více než 2 hodiny denně u televize, nebo jiné obrazovky. Děti už se nevěnují venkovním hrám, jako to bylo dřív. Více, než skotačení po ulicích a lezení po stromech je láká pasivně strávený čas. Navíc je rodiče často všude vozí autem, což aktivnímu způsobu života také neprospívá.

Klíčové je začít s tímto nepříznivým trendem bojovat ve škole a to hlavně v hodinách tělesné výchovy, které mají žákům pomoci zdravě žít – nabízet pohyb, ve kterém najdou potěšení. Mnohdy se ale u dětí setkáváme s nechutí se do hodin zapojovat, mnoho se z nich dokonce omlouvá. Ideálním řešením je přinášet nové pohybové aktivity, které budou děti natolik bavit, že je následně začlení i do svého běžného života. Jedním ze způsobů, jak udělat školní tělocvik zajímavější, je zavést do něj jízdu na koloběžkách. Koloběh má obrovskou výhodu v tom, že je velice snadný na osvojení a oblíbí si ho i jedinci, kteří nemohou v jiných disciplínách svým vrstevníkům konkurovat.

Manažer projektu „Tělák nás baví“ a obchodní ředitel české společnosti KOSTKA Petr Neugebauer uvedl, že koloběžky v dnešní době využívá několik stovek škol u nás, ale i v zahraničí, a zájem se stále zvyšuje. Projekt propojuje učitele s odborníky, kteří společnými silami vytvářejí podmínky pro jiný pohled na možnosti v oblasti pohybové aktivity a to jak ve školním, tak i volnočasovém prostředí. Hodiny tělesné výchovy, při kterých se musí jen dosahovat určitých limitů, můžou u dětí vzbuzovat nechuť, protože ne každé dítě je sportovně nadané a bojí se posměchu. Jízdu na koloběžce ale zvládne každý, přináší dětem radost z pohybu a navíc se jedná o zdravou komplexní aktivitu posilující všechny hlavní svalové skupiny.

Na stránce telaknasbavi.cz se mohou jednotlivé instituce s projektem seznámit a zjistit, jak se do něj co nejlépe zapojit. Školy si koloběžky mohou kupovat či pronajímat za výrazně zvýhodněné ceny a často mohou na tento program čerpat i různé dotace. Do projektu se nezapojují jen školy, ale také volnočasové instituce. Michal Grepl, ředitel Centra volného pohybu ASTRA ve Frenštátu pod Radhoštěm, na stránkách uvádí:  “Naše Centrum volného času pořídilo koloběžky proto, aby atraktivním způsobem přiblížilo aktivní pohyb a radost z pohybu širšímu spektru klientů. Kvalitní a bezpečné koloběžky jsou lákadlem mnoha dětí. Díky koloběžkám se nyní můžeme přesouvat z místa na místo rychleji a bez nutnosti startování automobilu, bez zplodin a bez hluku. Prostřednictvím koloběžek se snažíme dětem přibližovat realitu dopravní situace, učíme pravidlům silničního provozu a ukazujeme jim, že díky vlastnímu úsilí, vlastní snaze a vlastní energii se mohou velmi jednoduše přepravit k nám do ASTRY do kroužků, za svými kamarády, za zážitky, a to, aniž by byli odkázáni na čas a dopravní prostředky svých rodičů. Učíme je tedy samostatnosti a zodpovědnosti za sebe sama.”

V rámci projektu „Tělák nás baví“ vyjelo tento pátek více než 140 školáků na koloběžkách na závodní trať v České Vsi na Jesenicku, kde obecní úřad ve spolupráci s místní základní školou uspořádal již druhý ročník celorepublikové koloběžkiády.  Malí i velcí závodníci na koloběžkách absolvovali štafetový závod družstev škol, jízdu po tratích dlouhých od 1,7 až po 5,5 kilometru i soutěž zručnosti. V rámci akce nechyběl ani úvodní olympijský pochod s prezentacemi školních týmů. Setkání se zúčastnilo 11 škol z Čech, Moravy a dokonce i dvě z Polska.

Zdroj a foto: KOSTKA

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *