Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

Životně důležitý ekosystém a útočiště podmořského života v ohrožení. S lidskou pomocí lze osud korálů zvrátit

Korálové útesy tvoří jeden z nejrozmanitějších ekosystémů na planetě. Pro spoustu Evropanů symbolizují exotickou podívanou v turisticky atraktivních oblastech, v nichž se kocháme pohledem na křišťálově čisté a pestrobarevné moře. Korálové útesy však hrají mnohem důležitější úlohu. Slouží jako útočiště obrovského množství mořských živočichů a hrají zásadní roli v prosperování života jak v moři, tak na zemi. Jaké kroky můžeme podniknout, abychom zamezili jejich úplnému vyhynutí?

Korálové útesy aneb kolonie živočichů
V současné době je podle odhadů na 280 000 m² mořského dna pokryto korálovými útesy. To pro představu odpovídá velikosti zhruba 39 fotbalových hřišť. Tvoří sice jen zlomek oceánu – méně než 1 %, poskytují ale domov a útočiště 4 000 různých druhů (25 %) mořských živočichů. Koráli bývají často mylně označovány za rostliny či kameny. Ve skutečnosti jsou to však živočichové, kteří společně žijí ve velkých skupinách zvaných kolonie. Korálovým útesům se nejlépe daří v hloubkách do 70 metrů, kam snadno proniká sluneční světlo.

Jak korálové útesy (ne)prospívají:
Příliš mnoho tepla
Jedním z velkých rizik ohrožující korálové útesy je zvyšující se teplota vody a UV záření, které způsobuje jejich blednutí. K tomu dochází proto, že mořské řasy v reakci na vyšší teplotu vody začnou produkovat nadbytek kyslíku. Aby korál přežil, vypuzuje řasy ze svého útočiště, což pro něj představuje ztrátu živin a oslabení. Dlouhotrvající teplotní výkyvy vody však většinou způsobí uhynutí celého útesu.

Neohleduplné lidské zásahy
Mezi nejvíce ohrožující vlivy patří činnost člověka. Ta se negativně podepisuje především chemickým znečištěním, škodami způsobenými loděmi a čluny, ilegálním sběrem korálů a nadměrným rybolovem, který často používá dynamit. Osudový vliv má i rozvoj masové turistiky, potápění a rostoucí obliba mořské akvaristiky. Před covidová čísla ukazují, že oblasti, kde se korálové útesy nacházejí, během dovolené navštívilo přibližně 71 milionů lidí ročně.

Silné bouře a cyklóny
Korálové útesy poskytují domov pestrému množství mořských živočichů a jejich záhuba by se negativně podepsala na ztrátě bohaté biodiverzity. Na zdravých korálech je však ekonomicky závislá i půl miliarda lidí, která se živí rybolovem. Korálové útesy také plní důležitou roli při ochraně pobřežních komunit před bouřemi a přívaly vody. Působí jako nárazník a jsou schopny zabránit pobřežní erozi.

5 tipů, jak na dovolené přispět k zachování zdravých korálů
O záchranu životního prostředí se může aktivně snažit každý z nás. Na tento fakt se snaží poukázat značka prémiového krmiva pro kočky SHEBA®, která si dala za cíl obnovu a zachování zdravých korálů pro další generace. Tento projekt odstartoval v roce 2019 a jedná se o největší program svého druhu na světě, jehož ambicí je do konce roku 2029 oživit více než 185 000 m² korálových útesů na místech po celé planetě. Víc než to, společnost Mars, která stojí za značkou SHEBA® se v rámci svého programu Sustainable in a Generation Plan zabývá klíčovými oblastmi udržitelných cílů OSN. Program se zaměřuje na tři vzájemně propojené pilíře rozvojových cílů – Zdravá planeta, Spokojení lidé a Výživa pro životní pohodu a snaží se zlepšit život komunit v oblastech ze kterých společnost Mars získává materiály, ale také životy svých spolupracovníků, zákazníků a domácích mazlíčků.

Udržitelný seznam věcí
Než vyrazíte na cesty, sepište si seznam věcí, které s sebou budete potřebovat. Zamezíte tak kupování zbytečností a tvoření dalšího odpadu. S sebou si zabalte ekologické kosmetické prostředky, které jsou ke korálům a dalším mořským živočichům šetrnější. Nezapomeňte na minerální opalovací krémy označovány jako „reef safe“ nebo „reef friendly“. Neobsahují škodlivé chemikálie a jsou k mořskému světu šetrnější. Snažte se také snížit spotřebu přibalením vlastní láhve na vodu a nerezových boxů na jídlo.

Nešlapejte na korálové útesy
Pro někoho se to může zdát jako samozřejmé, ale ne každý to respektuje. Stoupáním na korálové útesy se podílíme na jejich poškození. Během mořských sportovních aktivit proto stoupejte pouze na kameny či dno. Je to bezpečnější jak pro vás, tak i pro korál.

Nekupujte korálové suvenýry
Nesbírejte ani nekupujte suvenýry z korálů a jiných mořských živočichů i pokud najdete jejich mrtvé schránky na pláži. I prázdné mušle hrají v rámci celého ekosystému důležitou roli, korál je navíc veden v CITES seznamu ohrožených druhů živočichů, a to platí i pro jejich mrtvé schránky. Pokud si z dovolené chcete odvést suvenýr na památku, podpořte místní cestovní ruch pořízením dárku z udržitelných zdrojů.

Ekologicky šetrný potápěčský kurz
Ne všichni potápěči mají stejný respekt k mořskému světu a udržitelným přístupům. Pokud se během dovolené rozhodnete, že byste rádi zkusili potápění, vyhledejte si kurzy, které pracují zodpovědně a které podporují udržitelnou ochranu korálových útesů.

Nekotvěte nad korálovými útesy
Zakotvení lodě nad korálovými útesy může vážně ohrozit mořské dno. K ukotvení využívejte vyvazovacích bójí, nebo nalezněte kotviště bez korálových útesů. Pokud se zachytíte kotvou o korálový útes, nesnažte se o vyrvání násilím. Raději se ponořte pod vodu s výstrojí a uvolněte kotvu ručně.

Věděli jste, že
…z chemických sloučenin nalezených v mnoha druzích žijících na korálových útesech se vědci snaží vyvíjet nové léky a doplňky stravy? V budoucnu se můžou používat např. jako náhrada antibiotik proti rezistentním bakteriím a jako nové doplňky stravy.

O útesu naděje HOPE v Indonésii
Symbolickým počátkem desetiletého programu, v jehož rámci chce společnost Mars obnovit ohrožené korály nejen v oblasti Salisi Besar v Indonésii, se stal nápis H-O-P-E. K obnově se využívá účinná inovativní technologie nazývaná „reef restoration system“ – jde o 90 cm široké ocelové konstrukce ve tvaru hvězdy, které jsou pokryty pískem a pryskyřicí, které slouží jako ochrana před korozí. Tyto ocelové konstrukce jsou pak vyškolenými potápěči pod vodou spojeny dohromady a ukotveny tak, aby přežily v drsných povětrnostních podmínkách. Vytvoří se tak pevná síť, která pokrývá mořské dno a poskytuje stabilní základnu pro obnovu zhruba 12 000 – 13 000 korálů.

Vědci odhadují, že pokud svět nic nepodnikne, na 90 % tropických útesů po celém světě do roku 2043 zmizí. To bude mít negativní dopad na téměř 500 milionů lidí, kteří jsou na korálových útesech závislí z hlediska přísunu potravin, příjmů a ochrany pobřeží. Vyřešit tento problém vyžaduje celosvětovou spolupráci v masivním měřítku a SHEBA® doufá, že urychlí proces obnovy a pomůže zajistit pozitivní budoucnost korálových útesů a živočichů.

Plán udržitelného rozvoje společnosti Mars, který vznikl v roce 2017, se zabývá klíčovými oblastmi cílů udržitelného rozvoje OSN a zahrnuje ambiciózní cíle podložené vědeckými poznatky. Náš plán udržitelného rozvoje pro další generace zahrnuje tři vzájemně propojené pilíře cílevědomého růstu – Zdravá planeta, Spokojení lidé a Výživa pro životní pohodu. Vzhledem k důležitosti role, kterou naše obaly hrají, jsme navíc zavedli samostatnou sekci s názvem Transforming Packaging, abychom našim stakeholderům umožnili lépe porozumět našemu úsilí a pokroku v této důležité oblasti. Usilujeme o zlepšení života lidí v komunitách, odkud společnost Mars získává své materiály, stejně jako o zlepšení života našich spolupracovníků, zákazníků a domácích zvířat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *