Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Cestování

Mongolsko začalo používat české značení turistických tras

Jedinečné české turistické značení se stává inspirací pro mnohé turistické organizace či asociace, které unikátní systém turistického značení přebírají a využívají v zahraničí. Tak jako například v rumunském Banátu, Chorvatsku, Brazílii nebo aktuálně v Mongolsku. V pondělí 26. června odpoledne bylo v Brně na jednání 14. Vedení KČT slavnostně podepsáno memorandum o spolupráci, které navazuje na již podepsanou smlouvu mezi Klubem českých turistů (KČT) a Mongolian Walking Association (MWA) o právech na používání turistického značení podle české metodiky. Memorandum podepsali předseda KČT Jiří Homolka a předseda MWA Bolor-Erdene Bataar.

Oba dva spolky aktivních turistů, příznivců a přátel turistiky hájí zájmy turistů ve svých zemích. Jejich společným zájmem je spolupráce na podpoře principů udržitelného turismu a prosazování pravidel pro budování moderních pěších tras ve svých i třetích zemích. Spolupráce obou stran spočívá na podpoře principů udržitelného turismu, pěší turistiky, zdravého životního stylu a ochrany životního prostředí formou použití jednotného turistického značení.

„Již v květnu 2023 jsme zaslali mongolskému protějšku podepsanou smlouvu o právech na používání turistického značení podle české metodiky. Osobně mě velmi potěšilo, že k jejímu podpisu ze strany Mongolian Walking Association dne 15. června došlo v rámci slavnostního setkání u příležitosti symbolického značení první turistické trasy na hoře Bogdkhaan. Jsem rád, že tímto memorandem prohlubujeme formu užší spolupráce,“ uvedl předseda KČT Jiří Homolka. „Mongolsko vyhlásilo rok 2023 rokem turismu. Vytváření přehledných turistických stezek výrazně přispěje k atraktivitě místní pěší turistiky,“ těší se předseda Mongolian Walking Association Bolor-Erdene Bataar.

Strany se v memorandu dohodly, že KČT poskytne MWA školení značkařů, příručku značení turistických tras v angličtině atd. Do školení se zapojí také studenti Mendelovy univerzity v Brně pod vedením dr. Václava Peciny. Ti plánují odjet do Mongolska v rámci společného programu již letos na konci září. Klub českých turistů s univerzitou již spolupracoval. Její studenti mají zkušenosti např. se školením turistického značení na Filipínách.

„Skutečnost, že si MWA pro značení turistických tras v Mongolsku zvolila právě systém značení Klubu českých turistů, je pro nás nejen závazkem, ale také potvrzením kvality a srozumitelnosti tohoto systému. Uzavřená dohoda nám umožní také pokračování spolupráce se studenty Mendelovy univerzity, pro které připravujeme školení základních pravidel značení včetně nezbytné praxe v terénu,“ doplnil Pavel Přílepek, předseda Rady značení KČT.

Zdroj a foto: KČT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *