Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Bydlení

Získat hypotéku v těhotenství nebo při mateřské je problematické

Očekáváte přírůstek nebo už jste na rodičovské dovolené? I v této životní situaci můžete podat žádost o hypotéku. Jaké podmínky je třeba splnit?

„Financování hypotéky bývá pro mnohé mladé rodiny nejnáročnější po narození prvního potomka. Zpravidla ženy dočasně opouští své zaměstnání a naplno se věnují rodině. S odchodem z práce přichází i výpadek jednoho příjmu. Vyplácená peněžitá pomoc v mateřství ani rodičovský příspěvek jeden příjem nenahradí, a proto je třeba sjednání i následné financování hypotéky dopředu dobře naplánovat,“ doporučuje Miroslav Majer, CEO fintech startupu hyponamíru.cz.

Hypotéka pro mladé a úvěr na bydlení v těhotenství
Mladší zájemci o hypotéku do 36 let věku mají výhodu v tom, že pro ně platí mírnější limity úvěrových ukazatelů. Mohou si také dovolit velmi dlouhou dobu splatnosti hypotéky a snížit si tak výši měsíční splátky úvěru. Naopak nevýhodou při sjednávání úvěru na bydlení může být kratší pracovní historie, častější střídání zaměstnání, méně vlastních úspor nebo nižší příjmy do rodinného rozpočtu v době těhotenství a během rodičovské dovolené.

Získání hypotéky pro mladé rodiny může být v některých životních situacích složitější. Pro ženy je například obtížné přispět k financování bydlení v těhotenství. Miroslav Majer k tomu doplňuje: „Žádat o hypotéku v těhotenství nebo během doby péče o dítě do 4 let věku není nejšťastnějším řešením. Banky při schvalování hypotéky totiž zohledňují fakt, že příjmem matky na mateřské a následné rodičovské dovolené bude nízký. Pokud nemá partner či manžel dostatečně vysoký příjem, na potřebnou výši hypotéky tyto rodiny jednoduše nedosáhnou. Sjednání hypotéky je proto vhodné načasovat minimálně jeden rok před plánovaným početím potomka nebo až děti povyrostou.“

Banky při schvalování žádosti o hypotéku samozřejmě sledují nejen výši příjmů, ale také výdaje domácnosti. Poskytovatele úvěrů zajímají veškeré spotřebitelské úvěry jako jsou půjčky na auto, domácí vybavení nebo například půjčky pro maminky. Sledována je celková výše úvěrů, doba jejich splatnosti i výše měsíčních splátek.

Započítání příjmů na hypotéku
Na jak vysokou hypotéku dosáhnete bude záviset především na výši vašich příjmů. Manželé nebo partneři obvykle žádají o hypotéku společně a jsou posuzovány jejich souhrnné příjmy. Pokud je žena na mateřské nebo rodičovské dovolené, mohou banky přihlížet i ke státem vypláceným příspěvkům a dávkám (pozn. peněžité pomoci v mateřství a rodičovskému příspěvku).

„První dávkou v době těhotenství je peněžitá pomoc v mateřství neboli mateřská. Příjem z mateřské většinou banky neuznávají v plné výši. Po skončení mateřské je vyplácen rodičovský příspěvek. Ani v tomto případě nemusí banky uznat příspěvek v plné výši,“ uvádí Miroslav Majer. Velkou výhodou ovšem je, pokud jsou tyto příspěvky pouze doplňkem k některému z hlavních příjmů (pozn. ze zaměstnání nebo podnikání druhého žadatele o úvěr). Banky naopak neberou v potaz přídavky na děti, částečný invalidní důchod, vyplácenou podporu v nezaměstnanosti nebo příspěvek na bydlení.

Jaké dávky od státu mohou rodiny po narození potomka získat a s čím je třeba počítat?
Mateřská se vyplácí až 37 týdnů
Peněžitá pomoc v mateřství je jednou z dávek nemocenského pojištění. Je vyplácena v souvislosti s péčí o novorozence. Na mateřskou nastupuje žena 8 až 6 týdnů před očekávaným dnem porodu. Pro výpočet nástupu na mateřskou není zapotřebí žádná kalkulačka, protože žena může ve zmíněném období nastoupit na mateřskou kdykoliv. Najdou se matky, které chtějí zůstat v zaměstnání nebo podnikat až do dne porodu. I to je možné, pokud jim to zdravotní stav dovolí. Musí ovšem počítat s tím, že za dny, kdy žena pracuje, nemá na výplatu peněžité pomoci v mateřství nárok. Při porodu jednoho dítěte je peněžitá pomoc v mateřství vyplácena 28 týdnů. Pokud žena přivede na svět dvojčata nebo vícerčata, prodlužuje se doba na 37 týdnů. Mateřská náleží prvních 6 týdnů po porodu výhradně matce. Po uplynutí této doby může dávku čerpat místo matky otec dítěte.

Kdo má nárok na mateřskou?
Výplata peněžité pomoci v mateřství má svá pravidla. K získání této dávky je nutné splnit dvě podmínky. První z nich je účast na nemocenském pojištění v době nástupu na mateřskou. U zaměstnanců je toto pojištění automaticky odváděno zaměstnavatelem. Žadatel o peněžitou pomoc v mateřství může být také v ochranné lhůtě po skončeného nemocenského pojištění. U zaměstnanců je druhou podmínkou splnění minimální doby trvání nemocenského pojištění, a to 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou. V případě změny zaměstnavatele se doba nemocenského pojištění u jednotlivých zaměstnavatelů sčítá.

Mateřská u OSVČ
Ženy pracující jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají nárok na peněžitou pomoc v mateřství pouze v případě, pokud si dobrovolně platily nemocenské pojištění. Účast na nemocenském pojištění musí trvat alespoň 270 dnů za poslední dva kalendářní roky před nástupem na mateřskou, přičemž z této doby musí být účast na nemocenském pojištění jako OSVČ minimálně 180 dní v posledním roce před nástupem na mateřskou. „S hlubokým poklesem příjmů musí počítat zejména OSVČ, které si dobrovolně neplatí nemocenské pojištění. Nesplňují totiž základní podmínku pro výplatu mateřské a nezískají ani korunu. O mnoho lépe na tom nejsou ani OSVČ, které si sice platí nemocenské pojištění, ale jen v minimální výši. V tomto případě bude činit mateřská jen pár tisícikorun měsíčně,“ popisuje Miroslav Majer.

Rodičovský příspěvek
Rodičovská dovolená navazuje na mateřskou dovolenou a po její dobu je vyplácen rodičovský příspěvek. Příjmy rodiče nejsou u této dávky sledovány. Nijak omezeno není ani výdělečná činnost v době pobírání rodičovského příspěvku. Na rodičovský příspěvek má nárok rodič (pozn. častěji ženy, ale může ji čerpat i muž), který po celý kalendářní měsíc osobně, po celý den a řádně pečuje o dítě maximálně do 4 let věku. Rodičovský příspěvek je v případě narození jednoho dítěte 300 000 korun (pozn. částka za celou dobu čerpání dávky). U dvou a více dětí narozených současně je částka navýšena na 450 000 korun.

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *