Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Bydlení

Znáte rozdíl mezi přímým úderem blesku a přepětím? Pojistěte se správně!

S letním obdobím přichází i nevyzpytatelné počasí. Vysoké teploty a rychlé změny tlaku často vytvářejí ideální podmínky pro bouřky, které sice nabízejí příjemné osvěžení v horkých dnech, mohou však za sebou také zanechat ničivé škody na majetku.

Počet bouřkových dní za rok se v Česku pohybuje v rozmezí 25-40 a blesky každoročně způsobí také několik požárů lidských obydlí. „V loňském roce 2022 hasiči evidovali celkem 43 požárů způsobených bleskem. Při nich byla zraněna jedna osoba a způsobeny škody ve výši téměř osm milionů korun,“ uvedl Rudolf Kramář z tiskového oddělení Hasičského záchranného sboru. Samotných událostí jsou ve spojitosti s bleskem každoročně tisíce.

Právě blesk je jeden z nejvíce fascinujících a zároveň nebezpečných přírodních jevů. Tento elektrický úkaz se může vlivem bouřky přenést přes oblohu a poškodit cokoliv, co mu stojí v cestě. Úder blesku je známý jako standardní živelné riziko, které pojišťovny zahrnují do svého základního pojistného krytí. Nicméně, pravděpodobnost toho, že blesk udeří přímo do domu, není příliš vysoká. Lidé nerozlišují a často zaměňují přímý úder blesku a přepětí v elektrické síti.

Přímý úder blesku je situace, kdy elektrický výboj z oblaku přímo udeří do objektu na zemi, například do stromu, budovy nebo člověka. Tento úder může být velmi silný a nebezpečný. Když blesk udeří do objektu, vytváří se intenzivní teplo a elektrický proud prochází přes ten objekt. To může způsobit požár, zranění nebo dokonce smrt, pokud člověk nebo zvíře je postiženo.

Na druhou stranu přepětí je situace, kdy elektrický výboj blesku vytváří velmi vysoké napětí ve vedeních elektrického systému. Přepětí může nastat kvůli blesku, který udeří do vedení v blízkosti budovy nebo elektrického zařízení. Když dojde k přepětí, napětí v elektrickém systému prudce stoupá nad jeho normální úroveň. Toto nadměrné napětí může poškodit elektronická zařízení, elektrické spotřebiče nebo elektrické rozvody v budově. V extrémních případech může přepětí způsobit vznícení požáru.

Rozdíl mezi přímým úderem blesku a přepětím spočívá tedy v tom, kam elektrický výboj míří. Přímý úder blesku udeří do objektu na zemi, zatímco přepětí se vyskytuje ve vedeních elektrického systému.

Pokud tedy uhodí blesk mimo pojištěný objekt a přepětí se do objektu dostane vedením nebo zemněním, nebývá takto způsobená škoda považována za důsledek přímého úderu blesku. Pojišťovny ale nabízejí možnost pojistit se proti přepětí, které může způsobit škody na elektrických zařízeních. V takovém případě obvykle stačí předložit potvrzení od autorizovaného elektrikáře, které potvrzuje poškození přepětím v síti, a pojišťovna by měla škodu zaplatit.

Na přepětí jsou velmi citlivé spotřebiče jako TV přijímače, počítače a jejich monitory, výjimečně však mohou být poškozeny i elektrické spotřebiče včetně automatických praček, el. zařízení na ohřev vody či kuchyňských spotřebičů.

Zdroj a foto: FinGo

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *