Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

Vědkyně z Univerzity Karlovy bude díky grantu ERC zkoumat dětské čtení

Prestižní grant Evropské rady pro výzkum (ERC) v hodnotě jeden a půl milionu euro získala vědkyně Anežka Kuzmičová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V pětiletém výzkumném projektu bude zkoumat vztah dětí k informacím a čtení literatury faktu a stala se tak vůbec první držitelkou společenskovědně a humanitně zaměřeného ERC grantu na Univerzitě Karlově. 

Proč si některé děti raději čtou encyklopedie než fikci? Jak literaturu faktu začlenit do vzdělávání a zpřístupnit ji i těm dětem, které ji doma nemají? V pětiletém výzkumném projektu chce čerstvá držitelka prestižního ERC Starting Grantu přinést odpovědi na tyto otázky, ale hlavně zjistit, jak děti vůbec získávají a prožívají informace, o něž se samy zajímají. „V ERC projektu půjdeme mnohem dál – naším primárním cílem je zjistit, co to vlastně znamená, když dítě nějaké téma zaujme, co mu to dává ve smyslu prožitků a pocitů. Hlavní zaměření bude na knížky a čtení, ale zabývat se budeme i dalšími způsoby získávání informací, jako je například povídání si, volná hra či poslouchání,“ říká Anežka Kuzmičová, která za své bádání v oblasti dětského čtení získala v loňském roce také ocenění Neuron.

Je to velký úspěch, který otvírá cestu dalším projektům v oblasti společenských a humanitních věd. Stejně jako ve všech dalších vědních oborech je i zde jasně patrné, že snaha, úsilí a neotřelé nápady se vyplácejí,“ podtrhuje k úspěchu společenskovědně a humanitně zaměřeného výzkumu prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost Univerzity Karlovy profesor Ladislav Krištoufek.

Výzkumná složka zaměřená na děti bude probíhat jen v českém prostředí, aby šla získaná data snadno propojit a aby neunikal kulturní kontext. Cílem ale bude vytvořit model pro práci kdekoliv jinde. „Je neuvěřitelně povzbudivé, že se ERC rozhodlo financovat výzkum založený na participativním přístupu, kdy je dětem daná dost velká autonomie a rozhodovací role – jsou z nich vlastně spolutvůrci výzkumného postupu, což stále nebývá v mnoha odborných kruzích plně respektováno. V tomto projektu navíc zahrneme do výzkumu i rodiče a tvůrce knih, čímž propojíme pohled všech tří hlavních skupin, které se u nás na oběhu literatury faktu podílejí,“ doplňuje Anežka Kuzmičová o projektu, který se bude řešit mezifakultně na Fakultě sociálních věd a Filozofické fakultě UK.

Anežka Kuzmičová, Ph. D.
Vystudovala jazyky a literaturu na Filozofické fakultě UK. Doktorát získala v roce 2013 na Stockholmské univerzitě, kde poté pokračovala jako postdoktorandka. Kromě toho působila například v Anglii, Dánsku či Kanadě. Výstupy z mezioborového výzkumu čtení publikovala s kolegy z patnácti zemí a bezpočtu vědních oblastí od pedagogiky po neurovědu, většinou jako první autorka. Od roku 2020 pracuje na Filozofické fakultě UK, kde vede mezifakultní skupinu Integrální výzkum textu a četby, založenou díky univerzitnímu grantu Primus. Na výzkumech úzce spolupracuje s Markétou Supa z Fakulty sociálních věd UK a dalšími tamními kolegy. V loňském roce získala Cenu Neuron pro nadějné vědce v oboru společenské vědy.

Zdroj a foto: UK

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *