Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Zdraví

Necítíte se ve své kůži? Otestovat se můžete i z pohodlí domova

V životě se občas ocitneme v situaci, kdy potřebujeme získat rychle alespoň orientační informace o našem zdravotním stavu. Může jít o podezření na onemocnění nebo jednoduše zvědavost, jak si stojíme oproti běžným zdravotním ukazatelům. Zdravotní testy k domácímu použití se stávají jedním z podstatných nástrojů pro zlepšení zdravotní péče. Jaké druhy testů lze na trhu sehnat a k čemu je lze využít, radí PharmDr. Ivana Lánová, konzultantka BENU lékáren.

Zdravotní testy k domácímu použití využíváme k identifikaci a zjištění pravděpodobnosti přítomnosti různých nemocí a stavů v těle. Dříve byly takové testy prováděny výhradně u lékaře, avšak dnes lze řadu ukazatelů pravděpodobnosti přítomnosti leckterého onemocnění zjistit i doma. Díky tomu můžeme zjistit například orientační výši hladiny cholesterolu v krvi nebo vysokou pravděpodobnost přítomnosti zánětu močových cest, ale také můžeme zjistit třeba naši krevní skupinu nebo pravděpodobnost určitého druhu intolerance. „Cílem zdravotních testů pro domácí použití je identifikovat vysokou pravděpodobnost přítomnosti určité nemoci, monitorovat přibližný zdravotní stav pacienta, poskytnout informace, které mohou být podstatné pro diagnózu lékaře a jeho rozhodnutí o vhodné léčbě, anebo umožnění přibližné orientace co do účinnosti léčby již lékařem nasazené,“ uvádí Lánová.

Jaké jsou možnosti domácího testování?
Testování lze provádět z tělesných tekutin, tedy ze slin, moči, krve, ejakulátu, stolice nebo dechu. Nejvíce prodávanými zdravotními testy k domácímu použití jsou těhotenské testy, které jsou založeny na detekci lidského choriového gonadotropinu v moči, a to již v raném stadiu těhotenství. Mezi často používané patří i krevní testy, ze kterých lze zjistit orientační výše hladiny cukru v krvi, hladiny cholesterolu v krvi, indikátory pravděpodobné přítomnosti celiakie, anebo identifikovat pravděpodobné alergeny, či pomocí CRP testu rozlišit možné původce přítomné infekce. Testy ze slin se používají pro odhalování přítomnosti specifických látek nebo markerů, jako jsou hormony, drogy, enzymy, DNA nebo protilátky. „Používají se nejen ke stanovení pravděpodobné přítomnosti některých infekčních chorob, jako je HIV, covid-19, ale také pro zjištění některých podkladových informací pro genetické testování a analýzu DNA,“ doplňuje Lánová. Testy z moči jsou běžně používané pro orientační hodnocení funkce ledvin, zjišťování přítomnosti glukózy, bílkovin, ketonů nebo krve v moči anebo infekcí močových cest či případně dalších zdravotních problémů.

CRP testy
CRP (C-reaktivní protein) je látka produkovaná lidskými játry v reakci na probíhající zánětlivé procesy v těle. Testování hladiny CRP v krvi je proto používáno jako rychlý a efektivní způsob, jak orientačně identifikovat případnou přítomnost zánětlivého procesu v těle. „U zdravého člověka by koncentrace CRP v krvi měla být nižší než 5 mg/l, zatímco vysoké CRP nad 50–100 mg/l se považuje za hodnotu ukazující na přítomnost bakteriální infekce, nebo zánětlivého procesu v těle. Hodnoty mezi 6 a 35 mg/l obvykle provázejí infekce virového původu a hodnoty mezi 35–50 mg/l se mají za hodnoty v tzv. šedé zóně a jsou-li zjištěny, doporučuje se monitoring jejich dalšího vývoje,“ vysvětluje Lánová. Orientační hodnotu hladiny C-reaktivního proteinu v krevní plazmě lze určit pomocí domácího testu pouze z pár kapek kapilární krve z bříška prstu ruky.

Testy na COVID-19 a protilátky původců onemocnění
Nejčastěji používané testy na Covid-19 jsou testy antigenní, označované za rychlotesty, protože jejich výsledek je znám skoro okamžitě, resp. během pár minut. „Ty ukazují přítomnost nebo naopak nepřítomnost virových antigenů. Spolehlivější metodou testování na onemocnění Covid-19 jsou PCR testy. Jejich prostřednictvím se zjišťuje přítomnost viru způsobujícího onemocnění Covid-19, tj viru SARS-CoV-2, v těle. Lze ji odhalit dokonce ještě dříve, než testovaný začne být infekční pro okolí, či pociťovat příznaky infekce,“ říká Lánová. Mimo tyto testy lze využít i testů na zjišťování přítomnosti protilátek proti původcům onemocnění. Takové testy mohou pomoci v základní orientaci o stavu protilátek proti konkrétnímu onemocnění, které se v organismu vytvořily po očkování nebo po prodělání nemoci. V lékárnách jsou dostupné testy k jednoduchému domácímu zjištění orientačního stavu protilátek proti původcům i několika onemocnění současně, např. protilátek proti původcům chřipky A, chřipky B, proti respiračnímu syncyciálnímu viru (RS) a proti viru SARS-CoV-2.

Ostatní možnosti testování v domácnosti
Při péči o naše zdraví je možné využít i další zdravotní testy k domácímu použití. „Otestovat z pohodlí domova se dá už na ledacos. Můžete se tak orientačně informovat například o funkci trávicího ústrojí či ledvin, o možné přítomnosti alergií nebo intolerancí, pohlavních onemocnění, či pravděpodobnosti nízké hladiny vitaminů nebo minerálních látek v těle. Domácí orientační testování může přispět k urychlení určení diagnózy lékařem, a následně tak pomoci zabránit vážným zdravotním komplikacím onemocnění, které by jinak nebylo vůbec léčeno, anebo by bylo odhaleno a léčeno později,“ uvádí Lánová.

Pokud ženy plánují otěhotnět, existují rychlé a účinné ovulační testy, díky nimž lze určit pravděpodobné plodné dny, a tedy dny s větší šanci na početí. „S pomocí ovulačních testů žena zjistí, kdy nejspíše má nastat nejvhodnější doba k oplodnění vajíčka. Test reaguje na luteinizační hormon, který se objevuje v moči zhruba 24 až 48 hodin před samotnou ovulací,“ vysvětluje Lánová. Těhotenství samotné se dá odhalit dvěma způsoby, a to z krve nebo z moči. „Díky přítomnosti choriového gonadotropinu (hCG) v krvi dokáže těhotenský krevní test rozpoznat graviditu. Tento způsob zjištění je obecně rychlejší a přesnější než testování z moči, protože v moči se hCG objevuje o několik dní později,“ dodává Lánová. Citlivé testy nicméně dokážou detekovat pravděpodobnost těhotenství z moči už první den očekávané menstruace.

Dalšími často v domácnosti využívanými testy jsou tzv. alkoholtestery, a to buď jednorázové ze slin, nebo digitální z dechu. Mohou být použity před jízdou automobilem, nebo ve firmách jako preventivní opatření. Stejně jako testy na drogy. „Ke zjištění přítomnosti drog v těle slouží testy z moči, krve, slin nebo vlasů. Výsledky testů na drogy však mohou být ovlivněny různými faktory, jako je čas od jejich užití, druh, citlivost testu a metabolismus jednotlivce,“ doplňuje Lánová. Ze stolice lze určit okultní krvácení, z ejakulátu zase pravděpodobnost mužské plodnosti.

Pokud si pacient zakoupí zdravotní test pro domácí použití, vždy je upozorněn na to, že se jedná o orientační test a naměřené hodnoty je třeba ještě ověřit laboratorně, a to z indikace lékaře. Některé orientační testy či měření se provádí také v rámci preventivních konzultací přímo v BENU Centrech prevence s poradenstvím a v BENU Lékárnách s prevencí. Pokud jsou zjištěny takové hodnoty, byť přibližné, které se obecně spojují s podezřením na přítomnost onemocnění, doporučí pacientovi návštěvu lékaře. To se stává například v případě naměření krevního tlaku, hladiny glukózy nebo cholesterolu v krvi ve vysokých orientačních hodnotách.

Zdroj a foto: Benu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *