Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Zdraví

Osteoporózu není moudré brát na lehkou váhu. Do 5 let od první zlomeniny na ni umírá až 50 % pacientů

Osteoporóza se stává stále vážnějším civilizačním problémem. Každým rokem přibývá lidí, kteří trpí tímto nenápadným, avšak v mnoha případech fatálním a invalidizujícím onemocněním. Jde o chronické onemocnění, u kterého každá třetí žena a každý pátý muž utrpí osteoporotickou zlomeninu, a situace se rok od roku zhoršuje. Dle statistik osteoporózou v ČR trpí až 750 tisíc lidí. Počet osteoporotických zlomenin je odhadován na téměř 100 tisíc ročně, přičemž tento počet každým rokem roste. Právě zlomeniny jsou příčinou takto vysokého počtu úmrtí pacientů trpících osteoporózou. I proto bylo toto onemocnění zařazeno do preventivních programů primární péče se záměrem nejen včasné diagnostiky a léčby, ale také edukace široké veřejnosti. „Na prevenci není nikdy pozdě, ideální je začít již v dětském věku mezi 10. až 18. rokem, a samozřejmě v případě diagnostikované osteoporózy,“ radí MUDr. Richard Pikner, Ph.D., místopředseda Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu (SMOS) ČLS JEP. A MUDr. Jan Rosa, vědecký sekretář SMOS, dodává: „Velkou roli v tom nově hrají i praktičtí lékaři a gynekologové, důležité ale je i to, že přestáváme zaostávat za vyspělou Evropou v počtu denzitometrických přístrojů.“

Počet pacientů s osteoporózou stále roste
Výskyt osteoporózy neustále stoupá i kvůli stárnutí populace. “Hlavním problémem je, že v ČR máme omezené diagnostické i léčebné možnosti. Specialistů na toto závažné onemocnění je u nás nedostatek, proto je nutné zapojit do celého procesu také praktiky a gynekology. Specializovaných center je poměrně málo a řada pacientů nemá možnost je navštívit. Jde o to nastavit systém tak, jak je běžné v řadě evropských zemí,” dodává MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR. I proto zástupci SMOS a praktických lékařů a gynekologů se zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) připravili klíčový projekt s názvem Populační program časného záchytu osteoporózy, jenž byl odstartován 1. dubna 2023. K programu se od 1. 5. 2023 připojila i Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (ZPMV).2

Prevence osteoporózy je u dospělých nad 50 let založena na 3 základních bodech
1. Pohyb, pravidelný, ideálně 60 minut denně kombinující chůze, balanční, odporové a vlastní váhou prováděné cvičení.
2. Vápník – zajistit celkový denní příjem
1000-1200 mg vápníku ve stravě, či kombinací stravy a přípravků obsahujících vápník.
3. Vitamin D – optimální denní příjem je
800-1000 IU denně (40-50 μg/d) a u obézních s BMI nad 30 raději dvojnásobné hodnoty.

Proč je osteoporóza tak nebezpečná?
Osteoporóza se trefně označuje za “tichého zloděje kostí”. Jedná se nicméně o velmi vážné onemocnění, jehož klinickými projevy jsou osteoporotické zlomeniny. Je podrobně zdokumentováno, že po řadě osteoporotických zlomenin se výrazně zvyšuje riziko úmrtí.  Podle statistik Mezinárodní společnosti pro osteoporózu do 5 let od první osteoporotické zlomeniny umírá až 50 % pacientů. Dle odborníků je nejvíc nebezpečná zlomenina v oblasti kyčle. „Klíčovou roli v tom hraje fakt, že i u pacientů, kteří přežijí, je zásadně ovlivněna kvalita života. Schopnost „fungovat“ jako před zlomeninou má jen menší část pacientů. Naší snahou není strašit veřejnost, ale poukázat na důsledky, které jim osteoporóza může způsobit. V současnosti máme k dispozici možnosti, jak úbytku kostní hmoty zabránit, a jde o to, abychom pacienty v riziku rozvoje osteoporózy a z ní vyplývajících zlomenin, odhalili včas.“ dodává MUDr. Jan Rosa.

Prevence v primární péči je klíčová
Včasná diagnostika osteoporózy je důležitá především u žen, které trpí osteoporózou častěji. Právě proto byli do programu primární prevence zahrnuti i gynekologové, protože jsou obvykle prvním kontaktním místem, pokud ženy pociťují zdravotní problémy způsobené hormonálními změnami. „Osteoporóza je závažným onemocněním, které hrozí zejména menopauzálním ženám, které v případě zlomeniny může být pro mnoho z nich fatální. Proto jsme rádi, že jsme součástí Populačního programu časného záchytu osteoporózy, a můžeme tak pomáhat ženám žít kvalitněji, a především snížit riziko osteoporotických zlomenin,“ doplňuje MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP.

Tato slova potvrzuje i předsedkyně spolku Revma Liga Česká republika, Edita Müllerová. „My velmi vítáme tuto iniciativu a jsme připraveni podpořit osvětu směrem k laické veřejnosti. Prevence je zásadní nejen pro udržitelnost kvality života pacientů, ale i pro systém zdravotní péče.“

Zdroj:
1/ 20. října – Světový den osteoporózy – trime.cz
2/ https://www.tribune.cz/zdravotnictvi/prakticti-lekari-se-zapoji-do-prevence-vcasneho-zachytu-i-lecby-osteoporozy/
3/ https://www.osteoporosis.foundation/educational-hub
Tisková zpráva vznikla ve spolupráci se společností Amgen.

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *