Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Zdraví

Stimvia spustila pilotní studii zaměřenou na léčbu Parkinsonovy choroby a esenciálního třesu

Stimvia, česká společnost zabývající se využitím neuromodulace při léčbě chronických onemocnění, úspěšně ukončila nábor do pilotní studie zaměřené na léčbu Parkinsonovy choroby (PD) a esenciálního třesu (ET). Pacienti budou používat zařízení URIS®, které využívá novou metodu peroneální neuromodulace (eTNM®) pro stimulaci hlubokých struktur mozku, tzv. deep brain stimulation. Společnost Stimvia navazuje touto pilotní studii na sérií předchozích klinických studií, které potvrdily, že zařízení URIS® je jednou z nejefektivnějších neinvazivních technologií při léčbě nemocí spojených s centrální nervovou soustavou. Studie tak přepokládá pozitivní účinek na symptomy pacientů s poruchami PD nebo ET, a také vliv léčby na kvalitu jejich života.

Studie se účastní 24 pacientů splňujících vybraná kritéria, z nichž polovina trpí esenciálním třesem a druhá polovina měla diagnostikovanou Parkinsonovu chorobu. Po dobu 6 týdnů budou pacienti denně používat zařízení URIS® pro třicetiminutovou stimulaci. Po této fázi následuje dalších 6 týdnů bez stimulace, kdy budou pacienti dále sledováni, zda bude případný pozitivní efekt přetrvávat i po ukončení léčby.

Odhaduje se, že Parkinsonovou chorobou trpí pouze v České republice 50 tisíc lidí, celosvětově se jedná o více než 10 milionů pacientů. Jedná se tak o druhé nejčastější neurodegenerativní onemocnění ihned po Alzheimerově chorobě. Nemoc se vyznačuje zejména poruchami hybnosti, svalovou ztuhlostí, klidovým třesem a poruchami stability a chůze. „Pacienti trpící Parkinsonovou chorobou jsou nejčastěji léčeni pomocí léků, jejichž účelem je v mozku zvýšit hladinu dopaminu. Nelze ale jejich prostřednictvím zabránit progresi nemoci. Po pár letech užívání se navíc často stává, že léky už neúčinkují tak, jak mají. Na řadu proto mnohdy přichází chirurgické řešení, které spočívá v zavedení neurostimulátoru pod klíční kost pacienta a vsazení elektrod do konkrétních oblastí mozku. Jako každá operace je ale i tato do značné míry riziková. Léčba prostřednictvím technologie URIS® je naopak neinvazivní a funguje na principu neuromodulace, což je nový směr léčby potenciálně využitelný u mnoha neurologických onemocnění,” říká hlavní zkoušející studie a proděkan pro vědu a výzkum lékařské fakulty Ostravské univerzity prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN

Společnost Stimvia a technologie URIS® již prokázala vysokou účinnost při léčbě hyperaktivního močového měchýře: „Podstata našeho dosavadního úspěchu tkví ve specifické metodě peroneální neuromodulace. Ačkoliv klasická technika elektrické neurostimulace je známá již dlouho, technologie URIS® se odlišuje extrémně přesnou stimulací peroneálního nervu, a také schopností doručit potřebný signál až do mozku pacienta. To ostatní neinvazivní neurostimulační metody neumí. V mozku elektrický stimul následně aktivuje ta centra, která jsou v útlumu, a naopak utlumí činnost oblastí, které vykazují aktivity příliš mnoho. Úspěšnost v pilotní studii na léčbu Parkinsonovy choroby a esenciálního třesu by pro nás byla potvrzením tohoto centrálního účinku,” říká CEO společnosti Stimvia, Lukáš Doskočil.

Výsledky pilotní studie by měly být známy v první polovině příštího roku. Pokud se prokáže, že technologie URIS® měla pozitivní dopad na léčbu pacientů trpících PD nebo ET, plánuje společnost Stimvia investovat do navazujících klinických studií, které potvrdí účinnost a bezpečnost celé metody.

Zdroj a foto: Stimvia

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *