Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Sex a vztahy

Průzkum: Více než polovina Čechů je spokojena se svým tělem, nejvíc s intimními partiemi. I v milostném životě panuje spokojenost

Více než polovina české populace je spokojená se svým tělem. Ženy nejvíce s obličejem a prsy, muži s nohama a obličejem. Drtivá většina Čechů a Češek je spokojena i se svými intimními partiemi. A obecně také s milostným životem. Zhruba 63 % lidí vede uspokojivý sexuální život. Vyplývá to z nového průzkumu, který zpracovala výzkumná agentura Ipsos pro e-shop Ruzovyslon.cz.

Na spokojenost Čechů a Češek se svým tělem i milostným životem se zaměřil říjnový průzkum e-shopu Ruzovyslon.cz. Na reprezentativním vzorku více než 1000 respondentů zjistil, že 53 % lidí je se svou postavou zcela nebo spíše spokojeno. Spíše nespokojeno je kolem 39 % lidí a asi 8 % je pak zcela nespokojených. Nespokojeni jsou přitom častěji lidé starší a také ženy. Zatímco zcela nebo spíše spokojeno je bezmála 59 % mužů, u žen tento podíl činí kolem 48 %.

„Ženy jsou obecně považovány za kritičtější ke svému vzhledu, tento výsledek tak odpovídá očekáváním. Lze však vidět, že i muži umí být se svou postavou nespokojeni, a to v docela vysokém počtu – konkrétně ve zhruba 41 procentech případů,“ komentuje výsledky průzkumu Adam Durčák ze společnosti Ruzovyslon.cz. Spokojenost s postavou dle průzkumu roste se zvyšujícím se vzděláním respondentů, například vysokoškoláků je zcela nespokojeno přibližně 6 % oproti zhruba 15 % lidí se základním vzděláním.

Lidé jsou nejvíce spokojeni se svým obličejem, nejméně s břichem
Co se týče jednotlivých částí těla, nejvíce lidí je spokojeno se svým obličejem, a to kolem 24 %. Muži jsou nejvíce spokojeni se svýma nohama, obličejem a břichem, ženy s obličejem, prsy a opět nohama. Nejméně oblíbenou částí těla české populace je zcela jednoznačně břicho, vybralo jej přibližně 62 % lidí. A možná překvapivě jsou s břichem méně spokojeni muži (66 %) oproti ženám (59 %).

Co se týče intimních tělesných oblastí, jsou s nimi Češi a Češky většinou spokojeni. Zcela nebo spíše spokojeno je se vzhledem vnějších pohlavních orgánů 83 % mužů a téměř 88 % žen. Méně spokojeny jsou dámy se svým poprsím, s nímž je zhruba 29 % dam spíše nebo zcela nespokojeno.

Ženy jsou s intimnostmi spokojenější
Co do obecné spokojenosti se sexuálním životem, většina lidí je spokojena zcela či spíše (zhruba 63 %), přičemž míra spokojenosti roste v mladším a středním produktivního věku, zatímco v období kolem 50. roku života potom znovu klesá. Zcela spokojeno je více žen než mužů, a to asi 24 % žen oproti 19 % mužů. Spíše spokojených lidí je u obou pohlaví zhruba stejný podíl, u spíše nespokojených pak převládají muži, kterých je 28 %. Spíše nespokojených žen je naproti tomu přibližně 19 %.

Spokojenost s tělem nemusí znamenat spokojenost se sexem
Mezi spokojeností s vlastním tělem a spokojeností se sexuálním životem nemusí panovat shoda. Asi 20 % lidí, kteří jsou zcela spokojeni se svou postavou, je zcela spokojeno se svým milostným životem. A naopak přibližně stejný podíl je zcela nespokojen jak se svou postavou, tak i sexem. Naproti tomu však více než čtvrtina lidí je v sexuálním životě zcela spokojena, ač s postavou jsou spíše nespokojeni. A mezi lidmi, kteří jsou se svým milostným životem zcela nespokojeni, je přibližně vyrovnaný podíl těch, kteří jsou se svou postavou spíše spokojeni (36 %), a těch, kteří jsou spíše nespokojeni (39 %).

„Co se týče nahoty, čtyřem pětinám lidí je zcela nebo spíše komfortní být při sexu nazí. Výraznější rozdíl ale vidíme, pokud srovnáme odpovědi mužů a žen. Ženy se nahé při sexu cítí komfortně daleko méně než muži, a to konkrétně v poměru 89 procent mužů versus 71 procent žen,“ uzavírá Adam Durčák.

Sebejistota v milostném životě roste s věkem
V sexu si více než dvě třetiny lidí zcela nebo spíše věří a sebejistota v této oblasti roste víceméně s věkem. Zcela nebo spíše si věří jen asi 57 % mladých do 25 let, zatímco u lidí v nejstarší kategorii 56 až 65 let činí tento podíl kolem 64 %. Nejvíce si zcela nebo spíše věří lidé od 36 do 45 let (přibližně 71 %).

Sebejistota pak roste také se vzděláním. Zatímco zcela nebo spíše si v sexu věří asi 55 % lidí se základním vzděláním, u vysokoškolsky vzdělaných je to zhruba 71 %. Z hlediska pohlaví je sebejistota v sexu víceméně vyrovnaná, muži a ženy se v tomto ohledu výrazněji neliší.

Tabulka 1: Spokojenost respondentů s postavou dle věku (v %)

  18–25 26–35 36–45 46–55 56–65
Zcela spokojen/a 10,0 7,6 6,3 8,2 7,3
Spíše spokojen/a 50,0 52,0 47,8 42,4 36,3
Spíše nespokojen/a 33,3 34,7 37,3 43,3 45,0
Zcela nespokojen/a 6,7 5,8 8,6 6,1 11,0

n = 1019

Tabulka 2: S kterou částí těla jsou respondenti nejvíce spokojeni (v %)

S břichem 11,3
S celou postavou 2,9
S intimní oblastí / pohlavními orgány 6,8
S nohama 19,9
S obličejem 24,2
S pažemi/rukama 1,2
S prsy 11,2
Se zadkem 10,2
Žádné z uvedených 12,3

n = 1019

Tabulka 3: S kterou částí těla jsou respondenti nejméně spokojeni (v %)

S břichem 62,4
S celou postavou 1,0
S intimní oblastí / pohlavními orgány 2,9
S nohama 9,1
S obličejem 5,4
S prsy 5,9
Se zadkem 4,9
Žádné z uvedených 8,3

n = 1019

Tabulka 4: Spokojenost v sexu v návaznosti na spokojenost s postavou (v %)

  Zcela spokojen/a se sex. životem Spíše spokojen/a se sex. životem Spíše nespokojen/a se sex. životem Zcela nespokojen/a se sex. životem
Zcela spokojen/a s postavou 20,3 4,4 2,5 3,8
Spíše spokojen/a s postavou 47,9 52,0 38,9 35,9
Spíše nespokojen/a s postavou 26,3 38,6 51,9 38,5
Zcela nespokojen/a s postavou 5,5 4,9 6,7 21,8

n = 1019

Tabulka 5: Celková spokojenost respondentů se sexuálním životem (v %)

Zcela spokojen/a 21,3
Spíše spokojen/a 41,9
Spíše nespokojen/a 23,5
Zcela nespokojen/a 7,7
Netýká se mě 5,7

n = 1019

Tabulka 6: Spokojenost respondentů se sexuálním životem dle věku (v %)

  18–25 26–35 36–45 46–55 56–65
Zcela spokojen/a 24,4 24,0 20,5 18,4 21,5
Spíše spokojen/a 35,6 47,1 46,6 41,6 32,5
Spíše nespokojen/a 22,2 20,9 19,8 29,8 24,1
Zcela nespokojen/a 7,8 4,9 9,0 6,5 10,5
Netýká se mě 10,0 3,1 4,1 3,7 11,5

n = 1019

Tabulka 7: Sebejistota v sexuálním životě (v %)

  muži ženy
Zcela si věřím 18,4 19,7
Spíše si věřím 50,3 47,8
Spíše si nevěřím 22,9 20,7
Vůbec si nevěřím 5,5 6,1
Netýká se mě 2,9 5,7

n = 1019

Pozn. Z důvodu zaokrouhlení se součty procent v tabulkách mohou lehce vychylovat od hodnoty 100. U některých otázek bylo možné zvolit více možností, proto se i v takových případech mohou součty procentuálních hodnot pohybovat nad hodnotou 100.

O průzkumu
Průzkum byl proveden v říjnu 2023 na vzorku české online populace ve věku 18–65 let, který byl reprezentativní s ohledem na pohlaví, věkovou strukturu, region, velikost místa bydliště a vzdělání obyvatel ČR. Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos. Pro bližší informace o průzkumu a analýze dat, na které se podílel analytický tým Růžového slona, nás neváhejte kontaktovat.

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *