Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

Fórum o budoucnosti kultury v Divadle pod Palmovkou se stane platformou pro veřejnou diskuzi nad budoucností kultury

Divadlo pod Palmovkou zve na druhý ročník Fóra o budoucnosti kultury – společnou rozpravu o uměleckých, společenských, ekonomických a politických možnostech kulturních institucí, a zvláště pak divadla. Jednodenní setkání osobností kulturního a uměleckého života a akademické sféry z České republiky i ze zahraničí určené nejen pro odbornou, ale i nejširší veřejnost, se uskuteční 12. prosince 2023 a tentokrát ponese podtitul Divadlo jako veřejná instituce: ideologické stereotypy a (bez)hodnotový pragmatismus. Letošní ročník nově nabídne také Open PalmForum, neboli otevřené fórum, které vyzve k možnosti aktivnějšího zapojení všech zúčastněných.

„Vznik Fóra o budoucnosti kultury iniciovalo v roce 2017 polské divadlo Teatr Powszechny za podpory města Varšavy s cílem představit kreativní a bezpečný prostor pro vytváření vize otevřené, rozmanité kultury, která reaguje na výzvy 21. století. V loňském roce jsme byli přizváni k účasti a spolupořádání pražské části tohoto mezinárodního setkání spolu s Divadelním ústavem – Institutem umění,“ vysvětluje umělecký ředitel Divadla pod Palmovkou Michal Lang. První ročník Fóra se věnoval veřejné kulturní instituci z trojí perspektivy: její společenské a umělecké roli, ekonomickým podmínkám a legislativnímu vymezení. V situaci podobně zásadních změn sehrávala vždy kultura velmi podstatnou funkci, kulturním organizacím však chybí kapacity pro potřebný rozvoj. I proto se hlavním tématem Fóra stala veřejná kulturní instituce, jejíž existence je založena na veřejné objednávce a slouží jako jeden z nástrojů společenské soudržnosti i diskuse o hodnotách sdílených napříč různými společenskými skupinami a aktéry.

Letošní konference představí čtyři diskuzní bloky nazvané Divadlo jako péče o mikrobiomDavidové a Goliášové v kulturní diplomaciiSpráva věcí veřejných aneb Komu patří kulturní instituce a Od národů ke komunitám. O své názory, pohledy a zkušenosti se podělí hosté z různých profesí a kulturních kontextů. Akademickou sféru zastoupí Katarina PavićAnna Praibišová nebo Lukáš Kubina, kteří nabídnou interdisciplinární pohled na kulturní instituce a modely jejich fungování. Jitka Pánek Jurková, která se od nového roku ujme role generální ředitelky Českých center, Monika Loderová z programového oddělení  Goethe-Institutu, Bek Berger, kurátorka a ředitelka lotyšského New Theatre Institute, a ředitel Městských divadel pražských Daniel Přibyl budou sdílet trendy v kulturní diplomacii a zamyslí se nad kulturními vztahy „velkých“ a „malých“ zemí. O své zkušenosti s kulturní praxí s perspektivou současných nároků na péči a lokální spolupráci podělí zástupci profesní veřejnosti ze zřizovaných institucí i nezřizovaných organizací, jejichž představiteli jsou Adriana SvětlíkováLudmila Vacková nebo Matyáš Dlab. V osobách ředitelky činohry Slovenského národního divadla Miriam Kičiňové, uměleckého ředitele National Kaunas Dramatic Theatre Edgarase Klivise či Zdeňka Pánka, výkonného ředitele Asociace profesionálních divadel budou na Fóru o budoucnosti kultury zastoupeny také národní kulturní instituce. Dramaturgie Fóra se i v druhém roce jeho konání zhostila kurátorka a kulturní manažerka Martina Pecková Černá. Společně s ní bude panelové diskuse moderovat novinář a filosof Petr Fischer.

Účastníci nahlédnou na veřejné kulturní instituce prizmatem governance, péče, sociální koheze či ideologických stereotypů souvisejících s pojmy jako “Východ / Západ” nebo “kulturní velmoc”. Důležitou součástí Fóra o budoucnosti kultury 2023 budou také diskuze o různých přístupech ke konceptu národní instituce v globalizované a multikulturní realitě praktikované v regionu střední Evropy i za jeho hranicemi.

Konferenční den uzavře Open PalmForum otevírající prostor pro všechny, kteří se chtějí podělit o své myšlenky a názory. V jeho rámci se mohou všichni aktivně zapojit a přednést svůj desetiminutový příspěvek; otázky, nápady nebo potřeby spojené s divadlem jako institucí nebo kulturními institucemi obecně. Je možné přijít buď s vlastním námětem, nebo si vybrat z  témat diskutovaných v blocích Fóra.

PROGRAM

Úvod 9:00 – 9:30
Správa věcí veřejných: Komu patří kulturní instituce? 9:30-11:00
Divadlo jako péče o mikrobiom 11:00-12:30
Davidové a Goliášové v kulturní diplomacii 13:00-14:30
Od národů ke komunitám 15:00-16:00
Open PalmForum 16:30-17:30

Registrace na Fórum o budoucnosti kultury 12. 12. 2023

Zdroj a foto: Divadlo pod Palmovkou

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *