Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Zdraví

První zákrok proběhl před 15 lety v IKEM. Od té doby metoda TAVI pomáhá 1700 lidem ročně

Dnes je to přesně 15 let od chvíle, kdy v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) proběhl první zákrok náhrady aortální chlopně metodou TAVI. Zákrok pomocí TAVI zvyšuje kvalitu života a prodlužuje délku života u pacientů s degenerativně zúženou chlopní. Oproti klasické kardiochirurgické operaci je TAVI šetrnější a méně invazivní zákrok, při kterém je pomocí katetrů nová chlopeň dopravena do srdce skrze tepnu v třísle. Pacient tak může jít po pár dnech domů. Přestože u nás ročně probíhá kolem 1700 zákroků ve 14 centrech po celé republice, mnoho pacientů o této možnosti často neví. Zákrok plně hradí zdravotní pojišťovny.

Katetrizační náhrada aortální chlopně (TAVI) je tzv. miniinvazivní metodou, která řeší aortální stenózu (zúžení aortální chlopně). Aortální stenóza je nejčastější významnou vadou v dospělosti, zejména u nemocných ve věku nad 70–75 let, kdy se jedná o degenerativní postižení chlopně. Významná vada se projevuje dušností, únavou, bolestí na hrudi, příznaky mohou být plíživé, kritická neléčená vada je pak častou příčinou úmrtí. Pokud se aortální stenóza řeší kardiochirurgicky, pak operace probíhá v celkové anestezii a funkci srdce přebírá po dobu operace tzv. mimotělní oběh. Během chirurgického zákroku na otevřeném hrudníku se původní chlopeň odstraní a nahradí se chlopní novou. Chirurgická náhrada aortální chlopně vyžaduje týdenní hospitalizaci a 1–2měsíční rekonvalescenci.

Implantace aortální chlopně metodou TAVI je oproti velké operaci velmi šetrná. Obvykle se provádí v sedací či lokální anestezii, pacient tedy nemusí podstupovat mimotělní oběh ani celkovou anestezii. „Výkon je prováděn nejčastěji přes tepnu v třísle, pomocí katetru se nová chlopeň zavede až do té původní a po jejím uvolnění – tzv. implantaci – okamžitě nahrazuje funkci původní, zdegenerované chlopně. Pokud vše proběhne standardně, pacient se po několika dnech vrací domů, přičemž není omezen v běžných denních činnostech. Pro pacienty je tento typ operace daleko méně zatěžující, jelikož nevyžaduje tak dlouhou hospitalizaci ani následnou rekonvalescenci. Je velmi vhodná zejména pro pacienty nad 70–75 let, ale i tam, kde by kardiochirurgická operace byla příliš riziková nebo ve specifických situacích,“ říká MUDr. Michael Želízko, CSc., vedoucí lékař oddělení intervenční kardiologie v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM).

Ideálním pacientem pro TAVI jsou nemocní ve věku nad 70–75 let, pokud mají symptomy vady, nebo v případě závažných přidružených onemocnění (pacienti po předchozí radioterapii hrudníku, po aortokoronárním bypassu a podobně). Specifickou indikací jsou nemocní po předchozí kardiochirurgické náhradě aortální (v některých případech i mitrální) chlopně, u kterých došlo k degeneraci bioprotézy – v tomto případě lze využít metodu implantace chlopně do chlopně, což nahrazuje opakovanou operaci. Před rozhodnutím, který typ zákroku či chlopně je pro daného pacienta nejvýhodnější, se rozhodujeme na základě podrobného vyšetření s využitím specifických metod (echokardiografie, srdeční katetrizace a zejména CT vyšetření). Toto rozhodnutí je vždy individuální a podílí se na něm řada lékařů různých odborností – tzv. „HEART – TEAM“. Vlastní výkon se pak provádí v prostředí katetrizačních sálů nebo na tzv. hybridním operačním sále a běžně trvá méně jak 1 hodinu.

Kde se metoda TAVI provádí?

Zákrok metodou TAVI je možné absolvovat ve 14 kardiocentrech po celé České republice. Veškeré informace i kontakty na centra mohou pacienti i zájemci o metodu nalézt na webových stránkách www.tavi.cz.

Cesta pacienta od příznaků k řešení

  • Pacienta za praktickým lékařem obvykle vedou počáteční obtíže (dušnost, stavy na omdlení, únava, bolesti na hrudi) a klinický nález (srdeční šelest).
  • Po absolvování úvodních vyšetření (EKG, ultrazvuk srdce) a potvrzení, že se jedná o významně nemocnou aortální chlopeň, se pacienta ujme ambulantní kardiolog a navrhne další postup, případně pacienta odešle do kardiocentra.
  • Ve specializovaných centrech se pacient setká s koordinátorem TAVI, který zajistí termín komplexního vyšetření. Vyšetření většinou trvá 2–3 dny a nemocný je obvykle absolvuje všechna na jednom místě.
  • Když je hotovo, výsledky posoudí indikační komise (tzv. Heart Team) a rozhodne o vhodnosti zákroku. Následně je naplánován termín, obvykle do 1–2 měsíců, zákrok lze provést i akutně.
  • Pacient nastoupí do nemocnice jeden den před plánovanou operací, druhý den proběhne zákrok a třetí den může již pobývá na standardním pokoji. Pokud je vše v pořádku, další den míří domů.
  • Dlouhodobě zůstává pacient v péči kardiologa, dochází na běžné kontroly.
  • Na adrese tavi.cz je uvedena i celá řada informací jak pro pacienty, tak i jejich rodiny, včetně důležitých kontaktů. Zákrok je plně hrazený pojišťovnou.

Celou cestu pacienta – od počátečních obtíží až po zákrok metodou TAVI – si můžete pustit v animovaném videu: https://tavi.cz/#cesta-pacienta

Zdroj a foto: Tavi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *