Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Zábava

Museum Kampa otevírá výstavu Michaela Rittsteina – Nohy na stole 

Po retrospektivních výstavách v Jízdárně Pražského hradu a v českokrumlovském Egon  Schiele Art Centru je Michael Rittstein představen v Museu Kampa třetím unikátním  výběrem z jeho malířského díla. Tentokrát s důrazem na stěžejní práce ze soukromých  sbírek v kombinaci s rozsáhlým souborem obrazů z posledních dvou let. Většina děl si  zde odbývá výstavní premiéru, některá z nich se do Čech vrátila po desítkách let ze  zahraničních kolekcí. 

Michael Rittstein patří již téměř půl století mezi přední představitele české figurativní  malby a svým osobitým dílem ovlivnil následující generace malířů. Na Akademii  výtvarných umění v Praze, kde byl jmenován profesorem, vedl sedmnáct let jeden z  ateliérů malby.  

Své malířské i kreslířské dílo rozvíjel od poloviny sedmdesátých let s až obsedantním  nasazením. Autor, vnitřním ustrojením provokatér, stupňoval dynamiku svých prací a  prostřednictvím velkorysých malířských gest zaznamenával životní rytmus typického  obyvatele panelového sídliště: probuzení – stravování – cesta do zaměstnání – přežívání  na pracovišti – návrat domů  – domácí práce – hádka – sex – spánek. Malíř z pozice  režiséra předkládal jednotlivé absurdně vyhrocené momentky ze zastaveného filmu.  Tyto lokální historky vystihly (i přes tehdejší pochyby mnohých historiků umění a kolegů umělců o  životnosti těchto motivů) komplikovanost mezilidských vztahů s trvalou  platností. 

V druhé polovině devadesátých let překvapil veřejnost proměnou expresivního  figuralisty v krajináře. Autor ustoupil od drobnopisné malby a nadšeně se koupal ve  vrstvách barevné hmoty. Tu lil na plátno rovnou z plechovek, kombinoval s  pryskyřicemi, filigránské štětce nahradilo koště. Ponořen do procesu malby zkoušel, co  obraz unese.  

Poslední léta pracuje Rittstein především ve svém venkovském ateliéru v Brnířově na  Domažlicku, což výrazně ovlivňuje námětový rejstřík jeho maleb. Vedle zemědělců,  táborníků a malíře s kocourem vstupují do obrazů zvířata z nejbližšího okolí, často  v personifikovaných rolích. Dramatické děje s častým erotickým podtextem jsou zjevně 

autorovou polemikou se současným tlakem na korektnost a posouvání hranic  přípustnosti humoru. Pro umělce, který čtyřicet let života prožil v nesvobodném režimu  plném zákazů a omezování, jde přirozeně o velmi citlivé téma. Člověk jako animální  monstrum v různých metamorfózách zůstává námětem jeho obrazů s lokálními  asociacemi z poslední doby. Ty jsou těžištěm aktuální výstavy. (Petr Mach)

MICHAEL RITTSTEIN 
NAROZEN  17. září 1949, Praha

STUDIA  
1964–1968 SOŠV Václava Hollara v Praze 
1968–1974 AVU v Praze u prof. Arnošta Paderlíka  

ČLEN SESKUPENÍ  
12/15 Pozdě, ale přece  
Nová skupina
S. V. U. U. Mánes
V letech 2001–2018 vedoucí pedagog ateliéru Malba III, AVU Praha (2012 profesura)  
Svým dílem je zastoupen mj. ve vídeňské Albertině, v pařížském Centre Pompidou, bratislavském  Danubiana Meulensteen Art Museu, pražské Národní galerii a ve většině tuzemských regionálních galerií.  

Michael RITTSTEIN – NOHY NA STOLE 
9.12.2023 – 10.3.2024 
Kurátor: Petr Mach 
Architektonické řešení: Michael Rittstein 
Produkce: Alena Holubová 
Grafické řešení: Jana Vahalíková 
Jazyková redakce: Jana Křížová 
Překlad: Tomáš Hausner 
Instalace: Arte Partner Prague, s. r. o. (Miloš Věrný), Museum Kampa (Petr Medek, Jan  Knobloch) 
Instalace výstavní grafiky: Jakub Čermák 
Propagace: Daniel Hrdlička 
Doprovodné programy: Kristýna Fabiánová, Kamila Huptychová 
Výstavní program Musea Kampa je podporován Ministerstvem kultury České republiky a  Magistrátem hl. města Prahy 
Poděkování: autorovi, institucím a soukromým sběratelům za zapůjčení děl a vstřícnou  pomoc při přípravě výstavy 
Museum Kampa 
Otevírací doba: 
Po – Ne 10-18 hodin 
Doprovodné programy: https://www.museumkampa.cz/udalosti/ 
Komentované prohlídky s autorem: 22.1.2024, 15.2.2024, 7.3.2024

Foto: J. Cabálek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *