Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

Projekt TANUM úspěšně dokončil rok a půl dlouhou sérii aktivit podporujících taneční umění v České republice

Projekt TANUM (TANeční UMění), inovativní komunikační platforma Asociace tanečních umělců České republiky (ATU ČR), úspěšně dokončil osmnáctiměsíční sérii aktivit, které přinesly klíčové přínosy pro taneční scénu České republiky.

Zásadními pilíři projektu, který byl podpořen Norskými fondy, finančními prostředky z Národního plánu obnovy a příspěvkem MHMP, bylo zpracování prostorové a finanční analýzy potřeb pro výkon umělecké práce v rámci nezávislé taneční scény ČR a ve veřejně zřizovaných divadlech s baletními soubory. Projekt byl dále zaměřen na analýzu a definici Statusu profesionálního umělce a na posílení dovedností jednotlivých členů Asociace tanečních umělců ČR prostřednictvím řady webinářů, vzdělávacích seminářů a odborných workshopů za účasti zahraničních expertů.

V rámci projektu TANUM se uskutečnilo sedm odborných seminářů a tři workshopy, které pokryly široké spektrum témat od autorských práv v tanečním umění až po pracovně-právní otázky a daňovou problematiku. Akce se těšily velké návštěvnosti, zúčastnily se jich více než dvě stovky zájemců.

„Projekt TANUM nám pomalu končí a díky získaným prostředkům od Norských fondů měla rada Asociace tanečních umělců možnost řešit nejpalčivější problémy tanečního žánru,” vysvětluje Linda Svidró, předsedkyně Asociace tanečních umělců České republiky. „V prvé řadě to byla příprava definovaného Statusu profesionálního umělce do české legislativy včetně dostatečně účinné ochrany a podpory výkonu taneční profese s ohledem na specifika vykonávané práce. Dále pak pohled na ekonomickou situaci tanečních umělců a souborů jak v příspěvkové, tak nezávislé sféře pomocí prostorové a finanční analýzy potřeb a podmínek pro výkon umělecké práce. Pro naše členy i veřejnost jsme pořádali celou řadu vzdělávacích seminářů. Věříme, že výstupy projektu TANUM budou nadále důležitým prvkem při komunikaci s veřejnou i státní správou a tím naplní náš hlavní cíl – podporu tanečního umění u nás.”

Projekt TANUM přinesl důležité poznatky a nástroje pro posílení a ochranu tanečního umění v České republice a jeho výsledky otevírají cestu pro další rozvoj tohoto odvětví.

Zdroj a foto: www.atucr.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *