Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Zdraví

Co jste možná nevěděli o Světovém dnu pupečníkové krve

15.11. je světový den pupečníkové krve. Vyzývá k celospolečenské osvětě a povědomí o využití této drahocenné biologické látky, která zachraňuje lidské životy. Jeho cílem je zvýšit povědomí o přínosech transplantace pupečníkové krve pro život a zároveň poučit rodiče, zdravotníky a širokou veřejnost o potenciálu uchování těchto vzácných krvetvorných buněk.

Význam světového dne pupečníkové krve
Světový den pupečníkové krve upozorňuje na význam a potenciál unikátní biologické látky – pupečníkové krve. Zahrnuje informování těhotných žen o procesu odběru a uchovávání pupečníkové krve, stejně jako o potenciálních výhodách, které přináší. Krev, která zůstává v pupečníku po narození dítěte, obsahuje krvetvorné kmenové buňky, které mohou být klíčové pro léčbu mnoha onemocnění. To zahrnuje hemato – onkologické, imunologické nemoci, a mnoho dalších komplikovaných stavů, kde transplantace krvetvorných kmenových buněk může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.

Výjimečnost – jediný exemplář svého druhu
Buňky v pupečníkové krvi mají mimořádné vlastnosti, protože jsou velmi mladé, nejsou zatíženy životním stylem nebo získanými onemocněními během života. Krvetvorné kmenové buňky se využívají zejména při léčbě onkologických a hematologických onemocnění jako jsou leukémie, lymfomy, nádorová onemocnění orgánů, získané i dědičné poruchy krvetvorby, imunity či metabolismu a jiné. Poslední roky roste také jejich využití v regenerativní medicíně a probíhají mnohé klinické studie. V minulosti se získávaly krvetvorné kmenové buňky pouze z kostní dřeně pacienta, až poslední tři desetiletí lze odebrat a uchovat pro budoucí použití i kmenové buňky z pupečníkové krve.

Možnosti odběru
Zatímco před pár lety existovala u porodu pouze možnost odběru pupečníkové krve, dnes je na výběr několik možností odběru novorozeneckých kmenových buněk. K dalším zdrojům patří samotná pupeční šňůra a také placenta. Díky tomu lze uchovat různé typy kmenových buněk pro více využití.

Statistiky a fakta – Pupečníková krev v číslech

 • Již 60 let se využívá léčba transplantací krvetvorných buněk. Zdrojem těchto buněk je kostní dřeň, periferní krev a posledních 30 let i pupečníková krev;
 • 1988 – první transplantace pupečníkové krve na světě byla úspěšně provedena v Paříži; Pacientovi byly transplantovány buňky pupečníkové krve od sourozence;
 • Více než 60 tisíc transplantací pupečníkové krve provedeno celosvětově;
 • Pupečníková krev byla v ČR poprvé transplantována před téměř 30 lety a to 1.11. 1994 – šlo o sourozeneckou transplantaci na klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol v Praze, s použitím HLA identického sourozence u dětského pacienta s těžkou vrozenou poruchou imunity;
 • Kmenové buňky pupečníkové krve se využijívají k léčbě několik desítek život ohrožujících nemocí;
 • 180 000 uskladněných transplantátů v laboratořích Cord Blood Center Group;
 • 600 klinických studií s využitím pupečníkové krve ve světě;
 • 1998 – první využití vlastní pupečníkové krve na světě – v brazilském Sao Paolo;
 • 2004 – první využití vlastní pupečníkové krve v Europě se uskutečnilo na Slovensku;
 • 60 % transplantací krvetvorných buněk se uskutečňuje vlastními buňkami;
 • Pupeční šňůra je dlouhá přibližně 40 až 50 cm;
 • Pro samotné použití pupečníkové krve není důležitý její objem, ale počet krvetvorných kmenových buněk. Tato koncentrace se zjišťuje během zpracování;
 • V průměru 1 ml pupečníkové krve obsahuje 10 až 20 milionů krvetvorných kmenových buněk.
 • Nejstarší zamražené živé buňky úspěšně použité v medicíně bylo 50 let;
 • 5 minut trvá bezpečný a bezbolestný odběr pupečníkové krve při narození dítěte;
 • 72 hodin od odběru musí být pupečníková krev zpracována;
 • 90 minut trvá počítačem řízený proces zmrazovaní zpracované pupečníkové krve;
 • -196 C je teplota kapalného dusíku, ve kterém se pupečníková krev uchová;
 • 1 možnost odběru – jen při narození!

Význam pro budoucnost
V perinatálních tkáních se skrývá obrovský potenciál a jsou oprávněně považovány za „biologickou životní pojistku”. Výsledky mnoha vědeckých studií poukazují na to, že buňky z pupečníkové krve, tkáně pupečníku a placenty budou hrát klíčovou roli v budoucnosti při léčbě různých imunologických, degenerativních, endokrinních, hematologických a metabolických onemocnění. Tyto buňky také přispějí k regeneraci a obnově poškozených nebo zestárlých tkání a orgánů. Pupečníková krev proto hraje klíčovou roli nejen v léčbě nemocí, ale také ve vědeckém výzkumu a vývoji nových léčebných procesů.

Rozhodnutím při porodu, získají maminky hodnotné buňky pro potencionální léčbu svého dítěte, jeho sourozenců a případně celou rodinu. Je fascinující, jak tyto buňky mohou přinést naději a zachránit životy!

Přispívají i pojišťovny
Víte, že některé zdravotní pojišťovny momentálně konkrétně zdravotní pojišťovna MVCR 211 přispívá 3 000 Kč pojištěnkám při odběru pupečníkové krve, které jsou v roce 2023 těhotné, nebo od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 porodily? Informujte se ve své zdravotní pojišťovně.

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *