Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

Na svah jen s helmou a pojištěním! Nadcházejí Dny srážek lyžařů, varuje ČSOB Pojišťovna

Lyžování a snowboarding jsou oblíbenými zimními sporty, ale přinášejí s sebou také riziko úrazů. Ačkoliv jdou technologie kupředu a vybavení na zimní sporty je stále lepší, podle statistik je lyžování nejrizikovějším zimním sportem, kdy každý třetí úraz je vážný a na snowboardu dokonce každý druhý. ČSOB Pojišťovna apeluje na všechny nadšence zimních sportů, aby si uvědomili možná rizika hrozící na sjezdovce i mimo ní a před odjezdem na hory si sjednali kvalitní cestovní pojištění.

„Opatrnost je na místě obzvláště teď, kdy v České republice začíná cyklus jarních prázdnin a lidé se vypravují do horských středisek u nás i v zahraničí ve zvýšené míře. Dle našich statistik se právě v období února a března každoročně stává nejvíce úrazů spojených s lyžováním ze všech zimních měsících, a to až dvojnásobně,“ vysvětluje Ivana Nekvindová, produktová manažerka cestovního pojištění ČSOB Pojišťovny.

Podle zahraničních průzkumů Mezinárodní lyžařské federace (FIS) nemá část lyžařů a snowboardistů ani ponětí o tom, že nějaká „pravidla provozu” na sjezdovkách vůbec existují. Přes padesát procent dotázaných se například domnívá, že v případě nehody na svahu nemají žádnou povinnost zastavit, natož jako případní aktéři, svědci či poškození prokázat svou totožnost. Přitom tato povinnost vyplývá i z běžných zákonů. Dvanáct procent všech nehod na sjezdovkách je způsobeno srážkami. Není divu – nejméně patnáct procent lyžařů si myslí, že na lyžích platí stejně jako na silnici přednost zprava. Lze předpokládat, že obdobně by průzkum dopadl i mezi českými sportovci – tomu ostatně odpovídá každoročně rostoucí počet zraněných. Ve vlastním zájmu by se měl proto každý s bezpečnostními pravidly seznámit[1].

Pravidla a ochranné pomůcky na svah patří
Přestože je většina úrazů na sjezdovkách způsobena nepřiměřenou rychlostí a nedodržováním 10 základních pravidel FIS, řada nehod vzniká i v důsledku nevhodné úpravy sjezdovky nebo nezabezpečených sloupů lanovky. Ať už je důvod jakýkoliv, je třeba dbát základních pravidel a používat ochranné pomůcky jako je helma a v ideálním případě také chránič páteře.

Nepodceňte cestovní pojištění
Ačkoliv se mohou ceny skipasů v zahraničí (zejména v oblíbeném Rakousku či Itálii) zdát srovnatelné, diametrálně odlišně mohou nadšence do sjíždění svahů vyjít náklady za zdravotní péči. Zatímco v České republice je péče po případné nehodě hrazena do velké míry z klasického zdravotního pojištění, při cestě do zahraničí je třeba myslet na prevenci.

„Pokud vyrážíte na hory do zahraničí, je nutné si uvědomit, že v místních střediscích je většina klinik soukromá a je proto třeba dbát na dobré cestovní pojištění. To v případě úrazu může pokrýt veškerá ošetření, transporty, spoluúčasti či repatriaci. Při jeho výběru je nejdůležitější klást důraz na to, aby obsahovalo kvalitní asistenční službu, kterou je třeba v případě zranění kontaktovat a řešit další postup v souladu s jejími pokyny. Nezbytným parametrem je také pojištění odpovědnosti, které vás ochrání v případě, že na svahu srazíte jiného lyžaře. To je v Itálii již povinné,“ říká Ivana Nekvindová z ČSOB Pojišťovny.

Samotné léčebné výlohy za úrazy na svazích a sjezdovkách bývají velmi vysoké. Náklady se pohybují v řádech přinejmenším několika desítek tisíc, výjimkou ale nejsou ani částky vyšší. Podle údajů ČSOB Pojišťovny se mohou náklady za zásah horské služby, záchranářů a za případnou léčbu v zahraničí vyšplhat v přepočtu až ke stovkám tisícům korun. Nejvyšší pojistné plnění zapříčiněné úrazem během lyžování pak dokonce převýšilo 1 milion korun – pro takové případy je podle expertů důležité sjednat vyšší limity pojistného plnění. Ceny za péči v zahraničí se mohou výrazně lišit v závislosti na zemi a typu zdravotnického zařízení. Náklady na ošetření mohou být veřejnosti neznámé, neboť jsou často zahrnuty do celkového účtu za hospitalizaci.

Cestovní pojištění
S čím pomůže pojištění léčebných výloh
• Průměrná cena za transport helikoptérou se pohybuje v rozmezí 3 000–10 000 EUR
• Zásah horské služby se odvíjí od počtu záchranářů a paušál tohoto výjezdu je v řádech stovek EUR Akutní ošetření jako je např. zlomenina (a tomu předcházející rentgen) vyjde na 500–1 000 EUR
• Hospitalizace, ať už v soukromé nebo veřejné nemocnici, vyjde v rozmezí 5 000–15 000 EURS čím pomůže pojištění odpovědnosti
V případě, že jste označen za viníka nehody, mohou být náklady za újmu v řádu stovek tisíc až milionů korun.

„Můžeme potvrdit, že se výše průměrného plnění za poslední roky významně navýšila. Jedná se o důsledek inflace a stoupajících nákladů. Nejvýraznější posun pozorujeme o převozů,“ dodává Ivana Nekvindová z ČSOB Pojišťovny.

Opatrnost na prvním místě
Nepozornost patří k nejčastějším příčinám pádů a kolizí při lyžování. Samozřejmě, že ne vždy se srážce vyhnete, ale pokud se na sjezdovku vydáte odpočatí, budete fyzicky zdatní, a tedy budete lyžovat pozorněji, můžete mnoha takovým nehodám předejít. Opatrnost je lepší než zranění, a tedy konec lyžařské dovolené.

Deset základních pravidel lyžařského provozu schválených Mezinárodní lyžařskou federací

  • OHLEDUPLNOST K JINÝM – Každý lyžař se musí chovat tak, aby neohrozil jinou osobu a nezpůsobil škodu.
  • PŘIMĚŘENÁ RYCHLOST – Každý lyžař musí dodržovat rychlost a jet v souladu se svými schopnostmi, podmínkami a počasím.
  • VOLBA SMĚRU – Má-li lyžař možnost vybrat si směr jízdy, musí jet tak, aby se vyhnul nebezpečí srážky s lyžařem, pohybujícím se na svahu pod ním.
  • PŘEDJÍŽDĚNÍ – Předjíždět se může zleva i zprava, ale vždy s takovým odstupem, aby bylo možno zareagovat na pohyb předjížděného lyžaře.
  • PŘEJÍŽDĚNÍ SVAHU A KŘÍŽENÍ CESTY – Lyžař vjíždějící na sjezdovku anebo ji přejíždějící musí dávat pozor a sledovat vše nad a pod sebou, aby tak mohl učinit bez nebezpečí jak pro svou osobu, tak pro jiné. Stejně tak je třeba se chovat při každém zastavení.
  • ZASTAVENÍ – Lyžař nesmí zastavovat, není-li to nevyhnutelně nutné uprostřed sjezdovky, na přejezdech a na místech bránících v dobré viditelnosti. V případě pádu se musí lyžař na sjezdovce co nejrychleji zvednout. Zastavit může poté na okraji sjezdovky.
  • STOUPÁNÍ – Lyžař stoupající po trati musí postupovat pouze po kraji sjezdovky a v místě se zhoršenou viditelností musí k tomuto kraji ještě více ustoupit. Totéž platí v případě, schází-li lyžař po sjezdovce pěšky.
  • RESPEKTOVÁNÍ SIGNALIZACE – Všichni lyžaři musí na sjezdovkách respektovat jejich označení a signalizaci.
  • V PŘÍPADĚ NEHODY – Každý je povinen v případě nehody poskytnout pomoc.
  • IDENTIFIKACE – Každý účastník, či svědek nehody je povinen poskytnout údaje o své osobě.

[1] https://www.mvcr.cz/clanek/zpravodajstvi-i-na-sjezdovkach-plati-stanovena-pravidla.aspx

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *