Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Zábava

Botanická zahrada v Troji zaznamenala v roce 2023 největší návštěvnost v historii. Stala se oblíbeným výletním místem

Botanická zahrada hl. m. Prahy hodnotí úspěšnou sezónu 2023. Návštěvnost v tomto roce byla nejvyšší v historii. Areálem zahrady prošlo 412 854 návštěvníků. Velký zájem byl o všechny hlavní výstavy a akce – výstavu orchidejí, výstavu motýlů, Festival bonsají a japonské kultury, vinobraní i podzimní výstavu dýní.

Za vstupné botanická zahrada v roce 2023 utržila 38,5 milionu korun, dalších 5 milionů činil zisk za doplňkové služby, jako je například prodej vína nebo pronájmy prostor. Rok 2023 byl zásadní v oblasti rozvoje botanické zahrady. Byl dokončen projekt výstavby lávky pro pěší, která propojila doposud rozdělené areály, tedy venkovní expozice s areálem u skleníku Fata Morgana. Otevření se dočkal i nový multifunkční objekt v Nádvorní ulici, ve kterém vznikl moderní výstavní sál a nové zázemí pro zaměstnance. Dokončena byla rovněž rekonstrukce historického viničního domku, kde vznikl nový degustační prostor. Prostory vinotéky se pro milovníky vína otevře na jaře 2024. Vstup do botanické zahrady byl poprvé zpoplatněný i v zimních měsících na konci roku. I díky tomu se návštěvníci dočkali předvánočního programu v podobě putování za betlémským příběhem. Botanická zahrada také pokračuje v rozvoji sbírek a expozic.

„Rok 2023 bych zhodnotil jako velmi úspěšný. Dosáhli jsme nejvyšší návštěvnosti za celou dobu existence botanické zahrady, bylo to téměř 413 000 návštěvníků. Myslím, že k tomu ve velké míře přispělo množství oblíbených akcí, které jsme uspořádali, ale i fakt, že jsme se značně pohnuli v rozvoji zahrady. V březnu jsme otevřeli novou lávku pro pěší, která propojila areál u skleníku Fata Morgana s areálem venkovních expozic. Tím se zvýšil komfort návštěvníků, kteří si mohou projít celou zahradu, aniž by v nějaký moment museli areál opouštět. Rád bych ještě vypíchl projekt, který možná pro návštěvníky není tolik patrný, ale hodně se projeví na hospodaření a soběstačnosti botanické zahrady, a to je projekt instalace fotovoltaiky. Nainstalovali jsme první solární panely na střechu multifunkčního objektu v Nádvorní ulici a v tomto projektu budeme pokračovat. Naše akce pro návštěvníky, ať se jedná o výstavy, přednášky, komentované prohlídky nebo různé workshopy a dílny, jsme rozšířili i do období, které nemusí být z pohledu venkovních expozic tolik atraktivní. Osobně mě velmi těší i dokončování rekonstrukce viničního domku, kam se už na jaře roku 2024 opět vrátí Vinotéka sv. Kláry,“ uvádí Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Novinky pro návštěvníky zahrady
V roce 2023 bylo dokončeno hned několik investičních projektů. V březnu byla otevřena nová lávka nad historickým úvozem, která spojila venkovní areál s areálem u skleníku Fata Morgana Byla dokončena stavba multifunkčního objektu v ulici Nádvorní a s výstavou bonsají a bonsajovým Trienále se tu otevřel nový výstavní sál. Vzniklo zde současně moderní zázemí pro návštěvníky i zaměstnance zahrady a již brzo bude otevřena též nová prodejna suvenýrů. Na konci roku 2023 byla dokončena rekonstrukce historického viničního domku, kde vznikl nový degustační prostor až pro 50 osob. Nyní probíhá vybavování vnitřních prostor a během jara tu návštěvníci a milovníci vína opět najdou Vinotéku sv. Kláry. Tyto projekty přinášejí a přinesou návštěvníkům větší komfort a vyšší kvalitu prezentace sbírek a činnosti botanické zahrady a lepší možnosti vzdělávání. V roce 2024 bude zahrada ve své proměně pokračovat, přibudou nové rostlinné celky prezentující flóru z různých koutů světa, bude dokončena expozice Japonské mlžné lesy nebo expozice Kouzlo evoluce.

Oblíbené akce sezóny 2023
„Rok 2023 byl pro nás rok úspěšný, ale i rok plný výzev. V rámci zvýšení návštěvnického komfortu bylo možné poprvé plynule projít celým areálem zahrady, vstupy do zahrady jsme soustředili na tři místa. Reakce návštěvníků jsou pozitivní a na novinky v provozu zahrady si rychle zvykli. Během roku jsme nabídli oblíbené akce, které dosáhly velmi vysoké návštěvnosti, ale přinesli jsme i řadu nových akcí, vyzkoušeli jsme si provoz letního kina a nabídli program na období adventu a vánočních prázdnin. Podotkl bych, že možnost realizovat zajímavé akce a třeba i přednášky pro široké publkum můžeme také díky podpoře našich partnerů. Té si velmi vážíme. Obliba botanické zahrady a jejích akcí stále narůstá a pevně věříme, že v tomto trendu budeme pokračovat i v roce 2024,“ doplňuje Martin Jodas, náměstek pro obchod a marketing. Sezónu 2023, která byla věnována asijské flóře, zahájila výstava Orchideje, poklady vientamské džungle. Nejúspěšnější akcí roku 2023 byla výstava motýlů, kterou zhlédlo téměř 100 tisíc návštěvníků. Festival bonsají a japonské kultury nabídl kromě bonsají i bohatý doprovodný program a jeho součástí bylo také mezinárodní bonsajové Trienále, kterého se zúčastnili pěstitelé a sběratelé z Česka, Polska a Německa. Letní sezónou nás provedly hned dvě unikátní fotografické výstavy – interaktivní výstava ze života včel nazvaná Královny medu zblízka a výstava představující nejlepší fotografie rostlinného světa z předchozích ročníků prestižní soutěže Czech Nature Photo. Podzim byl ve znamení tradičního vinobraní a výstavy dýní a závěr roku 2023 opět patřil večerním komentovaným prohlídkám Džungle, která nespí, ale i adventnímu putování za betlémským příběhem s Betlémskou jurtou Divadla bratří Formanů.

Odborná a vědecká činnost v roce 2023
Botanická zahrada v roce 2023 potvrdila svoji odbornost a důležitou pozici na poli vědy. Došlo k rozvoji významných sbírek botanické zahrady a pokračovaly práce na realizaci nových expozic, včetně přípravy rostlin, které do nich budou umístěny. Odborníci botanické zahrady pokračovali i ve své expediční činnosti. Navštívili severní Kypr, kde navázali spolupráci s tamním pracovištěm Cyprus Wildlife Research Institute Taşkent. Po úspěšné expedici do Jižní Koreje v roce 2022 následovala další, opět za podpory generálního partnera botanické zahrady, značky Hyundai. Výborné výsledky s mnoha cennými přírůstky do sbírek sukulentů měla také expedice na Madagaskar a pokračovala rovněž spolupráce s Taiwan Forestry Research Institute, zástupci botanické zahrady se zúčastnili konference na Tchaj-wanu s příspěvkem o řešení ochrany ohrožených druhů rostlin v ČR za účasti botanických zahrad. Stále trvá též spolupráce se Singapore Botanic Gardens, ale i se zahradami v Německu, Polsku, Maďarsku a na Slovensku.

Tropická sezóna 2024 a 20 let od otevření skleníku Fata Morgana
Rok 2024 bude v botanické zahradě věnovaný tropické flóře a vůbec tropické přírodě. Není to jen tak náhodou. Před 20 lety, přesně 12. června 2004, byl pro návštěvníky otevřen tropický skleník Fata Morgana. Toto jubileum botanická zahrada připomene prostřednictvím výstavy, jež přiblíží nejen samotný skleník a jeho vznik, ale i významné a často unikátní tropické sbírky a expedice botanické zahrady. „Výstavu zaměříme i na naše cesty za rostlinným bohatstvím světa a vysvětlíme, jak se rostliny do skleníku dostaly a dostávají. Kromě naší vlastní činnosti je to také díky spolupráci s botanickými zahradami z různých zemí, spolupráci s národními parky, ale i drobnějšími pěstiteli u nás i v zahraničí. Naše zahrada se pyšní, a ve skleníku Fata Morgana je patrné, že oprávněně, velmi rozsáhlými sbírkami zázvorů, orchidejí, begonií, masožravých a áronovitých rostlin, kapradin, ale i sukulentů, palem a užitkových tropických rostlin. Bohatá skladba exotické flóry dělá ze skleníku Fata Morgana tu pravou tropickou perlu uprostřed České republiky,“ doplňuje Vlastik Rybka, náměstek odborného oddělení Botanické zahrady hl. m. Prahy. Tropický rok byl zahájen 19. ledna výstavou NOVÁ PET TROPICANA. Skleník Fata Morgana se proměnil ve fantastickou barevnou džungli a rozkvetl uměleckými díly Veroniky Richterové, jež jsou tvořena z použitých PET lahví. Výstava se koná do 7. dubna a od 22. března ji doplní prodejní výstava Tropické květy. Fantastická díla z výstavy NOVÁ PET TROPICANA obohacují i oblíbené komentované večerní prohlídky skleníku Fata Morgana, které se konají vždy v pátek a v sobotu až do 23. března. V únoru a v březnu se konají přednášky, tentokrát nejen pro zájemce o botaniku. Během tropického roku nebudou v programu chybět ani další výstavy, například v březnu se ve výstavním sále v srdci botanické zahrady uskuteční výstava Pro všechny smysly – Za kořením a slávou, která návštěvníky zavede na výpravu za vzácným kořením, papírem i hedvábím do daleké Asie. Výstava je vhodná i pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Exponáty bude možné zkoumat nejen zrakem, ale i hmatem a některé z nich si zájemci třeba i očichají nebo ochutnají. V dubnu se skleníkem Fata Morgana opět rozletí tropičtí motýli a v červnu se dočkají milovníci sukulentů. Program botanické zahrady doplní rovněž zážitky spojené s vínem. Během jara se pro návštěvníky otevře zrekonstruovaný viniční domek na Vinici sv. Kláry, kde se uskuteční řada vinařských akcí. Nová sezóna v botanické zahradě slibuje nejen vizuální, ale i edukační zážitky pro všechny příchozí.

Zdroj a foto: Botanická zahrada

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *