Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

I obyčejné nákupy mohou být pro autisty noční můrou. Pomoci jim může ticho, příprava i speciální batůžek

Více než jedno ze sta dětí v České republice trpí poruchou autistického spektra neboli autismem. Pro tyto osoby mohou být i běžné situace, jako je například návštěva nákupního centra, velmi stresující. Proto Westfield Chodov ve spolupráci s nadačním fondem AutTalk zavádí opatření, která mohou lidem s poruchou autistického spektra nákupy usnadnit.

„Nakupování v nákupních centrech může být zábava a legrace, ale pro děti s autismem a jejich rodiče to může být skutečně oříšek. Smyslové přetížení, neznámé prostředí a sociální požadavky v nákupních centrech mohou u dětí s autismem vyvolat úzkost a být velice stresující. Proto jsme v našem nákupním centru ve spolupráci s nadačním fondem AutTalk zavedli možnost zapůjčení speciálních, tzv. smyslových batůžků, ve kterých návštěvníci najdou sadu předmětů pro lepší zvládání pobytu v nákupním centru,“ říká Marcela Hrdličková, ředitelka nákupního centra Westfield Chodov, a dodává: „Navíc zavádíme tzv. tiché hodiny. Každé úterý a neděli od 10.00 do 12.00 na dvě hodiny ztlumíme veškerou hudbu ve společných prostorách a pokusíme se v celém nákupním centru minimalizovat hluk a s ním i stres pro osoby s poruchou autistického spektra.“

Batůžek proti stresu
Obsahem tzv. smyslového batůžku je sada masážních míčků pro zmírnění stresu, sluchátka pro eliminování nadměrného hluku, sluneční brýle ulevující od světel a smyslového přetížení, pocitové kartičky k lepšímu sebevyjádření a hra pop it pro zabavení a relaxaci. Smyslové batůžky je možné zdarma zapůjčit na infostáncích a recepcích nákupního centra Westfield Chodov.

„Každé dítě je jiné. Sami rodiče si vypozorují, jak a kdy dítě dokáže svůj strach a vnitřní napětí zmírnit. Ale je dobré zvážit sluchátka s potlačením hluku nebo špunty do uší – ty ale spousta dětí netoleruje. Některému dítěti mohou pomoci sluneční brýle jako ochrana před silnými reflektory, jinému zas hračka pop it nebo oblíbená pohádka na YouTube,“ radí doc. MUDr. Martin Magner, Ph.D., přednosta pediatrické kliniky 1. LF UK a FTN a člen dozorčí rady nadačního fondu AutTalk, a dodává: „Každé dítě si samozřejmě za své úsilí během nákupní cesty zaslouží pochvalu, děti s autismem nevyjímaje. Je potřeba chválit jejich úspěchy, ať jsou sebemenší. Posiluje to jejich odolnost a zmírňuje strach z příští návštěvy.“

Co autistické děti v nákupních centrech běžně zažívají?
Při nákupech v obchodních centrech mohou mít děti s autismem různé strachy a obavy.  „Nejčastější z nich zahrnují smyslové přetížení: obchodní centra jsou často velice rušná, jsou v nich silná světla a silné pachy, hlasitá hudba a přeplněné prostory, což jsou podněty, které mohou vést k akutní úzkosti a zhroucení. Dále je to neznámé prostředí: dětem s autismem prospívá rutina a předvídatelnost. Neznámý prostor, měnící se displeje reklamních poutačů a různé obchody v nákupních centrech mohou narušit jejich pocit jistoty a bezpečí. A do třetice sociální požadavky: nakupování v obchodních centrech zahrnuje orientaci v sociálních interakcích, jako je interakce se zaměstnanci obchodu, čekání ve frontě nebo řešení přeplněných prostor. Děti s autismem mohou bojovat se sociálními podněty, komunikací a porozuměním sociálním očekáváním, což vede k nepohodlí a úzkosti,“ uvádí doc. Magner.

Důležitá je příprava
Podle něj je v podpoře autistů při návštěvě obchoďáku klíčová důkladná příprava. „Před cestou do nákupního centra můžeme dítěti ukázat brožurku a vizuální plánek centra, nastínit, co a kde budeme kupovat, připravit je v základu na to, co mohou očekávat. Poskytneme jim tak pocit předvídatelnosti. Úkoly můžeme rozdělit na menší, zvládnutelné kroky. Dítěti to pomůže soustředit se na jeden úkol najednou a snížit přetížení. Zároveň můžeme vytipovat bezpečný prostor, tedy tichou místnost, kde si s dítětem můžeme udělat přestávky, pokud bude přetíženo. Je rovněž dobré vybrat si vhodnou dobu nakupování. Nejlepší je vyhnout se špičce, kdy je nákupní centrum přeplněné a hlučné, ale navštívit jej v klidnější dobu, což bude pro dítě mnohem pohodlnější,“ radí Martin Magner.

Přijďte se dozvědět víc!
Osvětová a charitativní akce Nadačního fondu AutTalk Kateřiny Sokolové se bude konat v sobotu 17. února 2024 od 13.00 do 17.00 hodin v nákupním centru Westfield Chodov. „Naším přáním a hlavním cílem tohoto odpoledne je zvýšení povědomí o autismu. Aby se o něm ve společnosti více vědělo, mluvilo a aby se rodičům autistických dětí dostalo více přijetí a pochopení. V rámci odpoledne se tedy můžete dozvědět nejen více informací o autismu, ale také jsme pro vaše děti připravili program plný zábavy. Těšit se můžete na malování na obličej, dále vás čeká balónková dílna, kde si samy děti mohou zkusit vytvořit vlastní balónkové zvířátko dle jednoduchých návodů či rad balónkáře,“ zve Kateřina Sokolová, Miss České republiky 2007 a spoluzakladatelka nadačního fondu AutTalk.

Určený i pro dospělé
Smyslové batůžky jsou určeny primárně dětem s poruchou autistického spektra. Zapůjčit si je mohou ale samozřejmě i dospělí zájemci, kterým by obsah batůžku pomohl zlepšit zvládání stresu v obchodním centru. Jejich zapůjčení není omezeno věkem.

Co je PAS (porucha autistického spektra neboli autismus)?
Autismus je neurovývojová porucha, která se často projevuje v oblasti sociální interakce a komunikace. Lidé s PAS (poruchou autistického spektra) mají často potíže s komunikací a nejsou schopni adekvátně reagovat na běžné životní situace. Autismus také často doprovází smyslové přetížení.

Autismus je velmi individuální a u každého se projevuje trochu jinak. Autismus může být doprovázen dalšími přidruženými postiženími. Někteří autisté jsou nadprůměrně inteligentní, jiní mají naopak mentální postižení. Někteří navazují kontakt s ostatními lidmi naprosto normálně, jiní jsou uzavření. Někteří lidé s touto diagnózou vyžadují speciální vzdělávání a neustálý dohled, jiní žijí samostatně, jsou úspěšní v zaměstnání a vedou spokojený rodinný život. Zkrátka každý je jiný a každý je zcela jedinečný.

Podle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 2021 trpí autismem na celém světě přibližně 1 ze 160 dětí. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) ve Spojených státech na základě údajů ze své sítě v roce 2021 pro sledování autismu a vývojových poruch (ADDM) odhaduje prevalenci na přibližně 1 z 54 dětí.

Studie publikovaná v roce 2020 Klímovou a Tichou v časopise Journal of Autism and Developmental Disorders odhaduje prevalenci autismu v České republice na přibližně 1 z 89 dětí. Další studie, provedená v roce 2020 Kripnerovou a spolupracovníky, publikovaná v časopise Journal of Autism and Developmental Disorders odhadla prevalenci autismu v Moravskoslezském kraji v České republice na 1 z 83 dětí.

Autistů každým rokem přibývá a oblast handicapu je u každého autisty jiná. Nicméně lze konstatovat, že každá forma autismu výrazně zasahuje do života autisty a jeho blízkých.

Péče o dítě s poruchou autistického spektra je velmi náročná, jak časově, tak finančně a často vede k sociální izolaci.

Zdroj a foto: Westfield Chodov

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *