Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Zábava

Botanici v Troji zaznamenali v roce 2023 další významné úspěchy: rozšířili unikátní sbírky a podíleli se na znovunalezení rostliny, která byla považována za vyhynulou

Odborníci z Botanické zahrady hl. m. Prahy mají za sebou úspěšný rok 2023. Došlo k rozšíření unikátních sbírek zahrady, zejména se jednalo o zázvorovité a áronovité rostliny nebo sukulenty. Výsadby ve skleníku Fata Morgana obohatilo mnoho nových vzácných a zajímavých rostlin, především z Bornea, Ekvádoru a Vietnamu. V botanické zahradě v roce 2023 poprvé rozkvetl exotický Rhododendron triumphans, který botanici přivezli v roce 2017 z expedice ve Vietnamu. Kurátorka trojské zahrady Klára Lorencová se podílela na nalezení zázvorovité rostliny Zingiber chryseum v Singapuru. Tato rostlina nebyla po 115 let spatřena ve volné přírodě, předpokládalo se, že by se mohlo jednat o vyhynulý druh. Z rozsáhlých sbírek botanické zahrady bylo v roce 2023 vybráno deset
k zařazení mezi národní sbírky ČR. Botanická zahrada vydala v roce 2023 jedinečnou knihu o jedovatých rostlinách Ďáblova zahrádka. Místní odborníci podnikli expedice do osmi zemí a oblastí světa – do Chile, Jižní Koreje, Singapuru, na Tchaj-wan, Madagaskar, Borneo nebo na Kypr a do Polska. Botanická zahrada také reprezentovala hlavní město na přehlídce zahradnických expozic v projektu Cervia Citta Giardino v severní Itálii. Botanickou zahradu v Troji navštívilo v roce 2023 téměř 413 tisíc milovníků rostlin a přírody.

Botanická zahrada v roce 2023 potvrdila svoji odbornost a důležitou pozici na poli vědy. „V roce 2023 jsme opět rozšířili významné sbírky naší zahrady a pokračovali jsme v práci na realizaci nových expozic, včetně přípravy rostlin, které do nich budou umístěny. Pokračovali jsme v expediční činnosti, která je pro naši práci velmi důležitá. Navštívili jsme severní Kypr, kde jsme navázali spolupráci s tamním pracovištěm Cyprus Wildlife Research Institute Taşkent. Po úspěšné expedici do Jižní Koreje v roce 2022 následovala další, opět za podpory generálního partnera botanické zahrady, značky Hyundai. Výborné výsledky s mnoha cennými přírůstky do sbírek sukulentů měla také expedice na Madagaskar a pokračovala rovněž spolupráce s Taiwan Forestry Research Institute. Zúčastnili jsme se konference na Tchaj-wanu s příspěvkem o řešení ochrany ohrožených druhů rostlin v ČR. Stále trvá spolupráce se Singapore Botanic Gardens, ale i se zahradami v Německu, Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Po letech jsme opět zanechali svou stopu i na poli objevování rostlinných druhů v přírodě,“ zdůrazňuje Vlastik Rybka, náměstek odborného oddělení Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Botanická zahrada je důležitou organizací v hlavním městě a my jsme na ni hrdí. Kromě zajímavých akcí a programu pro veřejnost je nutné hovořit i o té stránce botanické zahrady, která bývá návštěvníkům skryta. To je odborná činnost a činnost na poli vědy. Botanická zahrada hl. m. Prahy v roce 2023 opět ukázala, že patří mezi nejlepší zahrady světa a naši botanici dosáhli řady úspěchů. Ať už se jedná o zahraniční spolupráci a rozšiřování unikátních sbírek zahrady, nebo o činnost v oblasti záchrany a ochrany geofondu rostlinného bohatství světa, ale i toho našeho lokálního. I v letošním roce plánujeme investice směřující k rozvoji botanické zahrady a budování nových expozic, jejich prostřednictvím podporujeme i odborné aktivity botaniků,“ doplňuje Jana Komrsková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy.

Botanické úspěchy roku 2023
Botanická zahrada Praha rozšířila hned několik důležitých sbírek rostlin. Jednalo se o kolekci zázvorovitých rostlin, která patří k nejbohatším ve střední Evropě. Hodnotná je zvláště tím, že sestává téměř výhradně z rostlin se známým původem. Zahrnuje i několik tzv. typů, tedy rostlin sbíraných v lokalitách, kde byl druh pro vědu poprvé popsán. Kurátorka pražské botanické zahrady Klára Lorencová se v roce 2023 v Singapuru podílela na nalezení dvou druhů zázvorovitých rostlin, které byly po desetiletí v přírodě nepozorované. Druh Zingiber chryseum se tak podařilo najít v přírodě poprvé od roku 1908.

Významně byla rozšířena sbírka sukulentů. Botanická zahrada získala 500 nových položek rostlin. Velmi cenné přírůstky přinesla i expedice na Madagaskar, ty do budoucna obohatí expozici Svět sukulentů, která patří mezi velmi oblíbené expozice botanické zahrady. Sbírky doplnilo také mnoho rodů i druhů áronovitých rostlin a přibyly rovněž takové rody, které byly objeveny a popsány teprve nedávno, například rody Ooia, Bakoa, Hapaline a další.

V Troji v roce 2023 poprvé rozkvetl exotický rododendron. Jedná se o velmi vzácný a málo známý druh Rhododendron triumphans, který se vyskytuje jen v okolí nejvyšší hory jižního Vietnamu Bidoupu a na souvisejícím horském hřebeni masivu Hon Ba. Semenáč tohoto druhu byl do Prahy dovezen v roce 2017, a to přímo ze sběru ve Vietnamu. Do svých sbírek získala v roce 2023 botanická zahrada rovněž Rhododendron kanehirae, jenž je endemitem jediného údolí na severu ostrova Tchaj-wan a v přírodě se již nenachází.

Expedice a zahraniční cesty
V roce 2023 podnikli odborníci botanické zahrady řadu expedic a zahraničních cest. Jednalo se o vědecké cesty do Chile, Jižní Koreje, Singapuru, na Madaskar, Borneo, Tchaj-wan, ale i na severní Kypr nebo do Polska. Řada expedic pomohla obohatit sbírky botanické zahrady o několik desítek druhů rostlin. Ty se do budoucna stanou součástí nových i stávajících expozic. Při cestách do botanicky zajímavých oblastí světa odborníci botanické zahrady kromě sběru a pořízení rostlinného materiálu získávají i zkušenosti pro pěstování rostlin v našich podmínkách a pro správnou přípravu expozic a rovněž se podílejí na vědecké práci v terénu. Součástí je i navázání spolupráce s místními zahradami, národními parky a odborníky. Botanická zahrada rovněž v roce 2023 reprezentovala hlavní město Prahu na přehlídce zahradnických expozic v projektu Cervia Citta Giardino – Maggio in Fiore v severní Itálii. Návrh architekta Jiřího Martinka ze Zahradnické fakulty MENDELU v Lednici představoval Prahu prostřednictvím jejích parků a zahrad a odrážel současné snahy o zlepšování životního prostředí člověka žijícího ve městě.

Ďáblova zahrádka nejen v Troji
Trojice odbornic z Botanické zahrady hl. m. Prahy v roce 2023 vydala knihu Ďáblova zahrádka – Jedovaté rostliny (nejen) v Botanické zahradě Praha. Publikace z pera Kláry Lorencové, Evy Novozámské a Jarmily Skružné se věnuje jedovatým rostlinám, které známe z naší přírody, zahrad, bytů, ale i z cizích krajů, a vysvětluje, proč jsou rostliny jedovaté a jak rostlinné toxiny působí na náš organismus. Čtenářům poskytuje informace o jedovatých rostlinách v několika stovkách druhů. Kniha je určena široké veřejnosti a jejím cílem je naučit čtenáře bezpečně rozpoznávat jedovaté rostliny a poučit o možném riziku při kontaktu s nimi. Knihu je možné zakoupit v botanické zahradě nebo na jejím e-shopu. Od svého uvedení v září 2023 se stala oblíbeným titulem a byla i žádaným dárkem pod stromeček. Publikace navázala na téma sezóny 2021 – Jedovatý rok.

Národní sbírky v Troji
V roce 2023 vznikla síť Národních sbírek Unie botanických zahrad ČR. Hned 10 kolekcí Botanické zahrady hl. m Prahy se stalo národními sbírkami. Jedná se o sbírky nazvané Denivky, Kosatce, Květena Prahy, Okrasné traviny, Pelargonie, Pivoňky, Sukulenty a xerofyty Madagaskaru, Šalvěje, Užitkové rostliny Ameriky a Zahradní letničky. Botanická zahrada hl. m. Prahy je rovněž už čtvrt století výstavní zahradou Fleuroselectu. To je nezávislá mezinárodní organizace, jež testuje nově vyšlechtěné, semenem množené odrůdy květin. Návštěvníci trojské botanické zahrady si tak každoročně mohou prohlédnout nově vyšlechtěné odrůdy rostlin. V roce 2023 to byla třapatka Rudbeckia fulgida ‘Goldblitz’, první nízká, citronově žlutá slunečnice Helianthus annuus ‘Lemon Cutie’ a sporýš Verbena bonariensis ‘Vanity’. Botanická zahrada v roce 2023 měla ve svých sbírkách 32 675 pěstovaných položek rostlin a z toho 1526 pěstovaných položek ohrožených druhů rostlin dle IUCN.

Tropická sezóna 2024 a 20 let od otevření skleníku Fata Morgana
Rok 2024 je v botanické zahradě věnovaný tropické flóře a vůbec tropické přírodě. Před 20 lety, přesně 12. června 2004, byl pro návštěvníky otevřen tropický skleník Fata Morgana. Toto jubileum botanická zahrada připomene prostřednictvím výstavy, která bude zahájena v květnu a přiblíží nejen samotný skleník a jeho vznik, ale i významné a často unikátní tropické sbírky a expedice botanické zahrady. Už od 19. ledna se koná výstava NOVÁ PET TROPICANA. Skleník Fata Morgana se proměnil ve fantastickou barevnou džungli a rozkvetl uměleckými díly Veroniky Richterové, jež jsou tvořena z použitých PET lahví. Výstava potrvá do 7. dubna a od 22. března ji doplní prodejní expozice Tropické květy. Fantastická díla z výstavy NOVÁ PET TROPICANA obohacují i oblíbené komentované večerní prohlídky skleníku Fata Morgana, které se konají vždy v pátek a v sobotu až do 23. března. Od 1. března mohou návštěvníci zahrady díky Výstavě pro všechny smysly cestovat za kořením a slávou až do dalekého Orientu. Výstava je určena i osobám se specifickými potřebami, exponáty je možné zkoumat nejen zrakem, ale také hmatem a některé z nich si zájemci třeba i očichají nebo ochutnají. Během Tropického roku nebudou v programu botanické zahrady chybět ani další oblíbené výstavy. V dubnu se skleníkem Fata Morgana opět rozletí tropičtí motýli a v červnu se dočkají milovníci sukulentů. Atraktivní jistě budou rovněž akce spojené s vínem. Během jara se pro návštěvníky otevře zrekonstruovaný viniční domek na Vinici sv. Kláry, kde se uskuteční řada vinařských akcí. Nová sezóna v botanické zahradě slibuje nejen vizuální, ale i edukační zážitky pro všechny příchozí.

Zdroj a foto: www.botanicka.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *