Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Děti

Jak úspěšně zvládnout adaptaci na školku?

Nástup do školky bývá důležitým milníkem v životě každého dítěte. Příprava na tento krok může hrát klíčovou roli v tom, jak se dítě bude ve školce cítit. Jak tedy proces adaptace zvládnout co nejcitlivěji?

Dobrá příprava na adaptaci a úspěšné zvládnutí docházky do školky nebo dětské skupiny začíná dlouho předtím, než nastane samotný nástup. Je důležité, aby dítě mělo před nástupem dostatek příležitostí k sociální interakci s vrstevníky. S dětmi se může potkávat v hernách, dětských klubech, zájmových kurzech, např. na organizovaném plavání nebo cvičení. Stejně klíčové je, aby rodiče s dítětem trénovali občasné (a kratší) odloučení. Hladký průběh kratších separací ovlivňuje zvládnutí odloučení na delší dobu.

„Je důležité mluvit s dítětem o tom, co ho ve školce čeká. Můžete si společně číst knížky o školce, povídat si, když potkáte skupinu dětí, hrát si maňáskové divadlo, dojít se do školky podívat. V podstatě vnést téma nástupu do školky do vašeho života. Děti většinou zajímá i to, co bude dělat rodič, až bude ve školce,“ říká Lenka Králová, hlavní pedagožka Sto skupin.

Co musí zvládnout rodič
O hladkém průběhu adaptace rozhoduje velkou měrou i rodič. „Občas se nám v našich školičkách stává, že rodič je ten, kdo zažívá úzkost ze separace. Je potřeba být opravdu rozhodnutý a dobře rozumět vlastní motivaci, proč chci, aby dítě chodilo do školky. Je důležité důvěřovat dítěti, že proces zvládne a školce, že mu v tom pomůže,“ radí Lenka Králová a doplňuje: „Zvyknout si na nové prostředí vyžaduje čas a trpělivost. Velmi důležitá je také komunikace rodiče, s pečujícími osobami a jejich vzájemná spolupráce.“

Adaptace z pohledu dítěte
Z pohledu dítěte je nástup do školky plný nových zážitků a výzev. Začíná objevovat nové prostředí a seznamovat se s jeho fungováním, včetně rutin a pravidel. Poznává nové lidi, učí se komunikovat své potřeby a buduje nové vztahy s ostatními dětmi. Zažívá odloučení od rodiče při odchodu do školičky i vítání při návratu, což přispívá k jeho učení se důvěře a pocitu vlastní kompetentnosti.

„K úspěšnému zvládnutí potřebuje dítě mimo jiné předvídatelnost. Když ví, kam jde, chápe zhruba na jak dlouhou dobu, zná rituály loučení a vítání… Některým dětem může pomoci vizuální podpora v podobě rodinných kalendářů. Důležitou součástí adaptace je emocionální podpora ze strany rodičů i pečujících osob,“ dodává Králová.

Úloha školky
A čím pomůže samotná školka či dětská skupina? Dobrá školka by měla chtít získat maximální informace o každém dítěti. Co má dítě rádo? Jaké jsou jeho zvyky? Jak se domluví s okolím? Potřebuje také vědět, co je pro dítě důležité (ať už oblíbený plyšák nebo rutina, kterou nechce vynechat). Zároveň by měla vědět, jaké návyky už dítě zvládá a se kterými potřebuje dopomoc.

Nezbytnou úlohou školky v celém adaptačním procesu je připravit takové prostředí, které dobrý průběh podporuje – pravidelný program, stabilní personál a individuální přístup ke každému dítěti. „Nejdůležitější je vzájemná důvěra mezi rodičem a pečujícími osobami. U nás posilujeme vzájemné vztahy pravidelným kontaktem na denní bázi. Nejen v průběhu adaptace, ale po celou dobu docházky. Rodiče chápeme jako klíčové partnery v péči o jejich děti, proto se snažíme být v úzkém kontaktu a vytváříme příležitosti pro společná setkávání,“ uzavírá Lenka Králová, hlavní pedagožka Sto skupin.

Pokud se chcete dozvědět více o procesu adaptace, o tom, jak dlouho může trvat, co všechno ovlivňuje hladký průběh a jak zvládnout náročné situace, přihlaste se na webinář Sto skupin, který proběhne 19.3. 2024. Sledujte web stoskupin.cz/akce nebo sociální sítě Sto skupin, kde se brzy dozvíte více informací.

Zdroj a foto: Sto skupin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *