Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Bydlení

S výměnou nevyhovujícího kotle by lidé neměli otálet, kapacity topenářů budou pravděpodobně nedostatečné

Podle Ministerstva životního prostředí (MŽP) je v provozu nadále asi 150 tisíc kotlů, které musí být kvůli novele zákona o ovzduší do srpna vyměněny za vhodnější varianty. Asociace podniků topenářské techniky (APTT) číslo odhaduje dokonce ještě významně vyšší. Prezident asociace Zdeněk Lyčka uvádí, že podle dlouhodobých statistik se může jednat až o 250 tisíc nevyhovujících kotlů, jejichž provoz musí být do srpna ukončen. Zájem o výměnu je však nízký a kapacity topenářů v tento moment již pravděpodobně nedostačující.

Cílem novely zákona o ovzduší, která vstoupí v platnost se zářím tohoto roku, je snížit znečištění ovzduší, a tak zlepšit kvalitu života všech obyvatel ve městech a obcích. Podle zákona o ochraně ovzduší bude tedy od 1. září 2024 povoleno používat pouze kotle 3. a vyšší emisní třídy podle normy ČSN EN 303-5. „Emisní třída vyjadřuje, kolik škodlivých emisí kotel vypouští do ovzduší. Jedná se zejména o oxid uhličitý, prach a organické sloučeniny. Na základě jejich množství vypouštěných do ovzduší je kotel označen jednou z pěti emisních tříd, kdy 1. emisní třída vypouští těchto škodlivých látek do ovzduší nejvíce a 5. emisní třída naopak nejméně,“ uvádí marketingový ředitel českého výrobce kotlů na biomasu Blaze Harmony Jan Tihelka. „Provozovatelé nevyhovujících kotlů je budou muset nejpozději do 31. srpna 2024 odstavit,“ dodává Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení MŽP. A přestože za porušení zákona bude hrozit pokuta do výše 50 tisíc korun, kterou bude možné ukládat i opakovaně, lidé s výměnou kotle i nadále vyčkávají.

Ministerstvo odhaduje aktuální počet starých kotlů v 1. a 2. emisní třídě na přibližně 150 tisíc, asociace toto číslo dle svých statistik navyšuje až na 250 tisíc. Zájem o výměnu je navíc podle APTT všeobecně velmi nízký, a to i navzdory blížícímu se termínu zákazu. „Od druhého pololetí roku 2023 nastal napříč celým oborem topenářské techniky obrovský útlum, který není záležitostí pouze Česka, ale dle našich informací významné části celé Evropské unie, a který je pravděpodobně spojen s celkovým poklesem tržeb i v jiných oborech,“ konstatuje prezident APTT Zdeněk Lyčka.

Kapacity topenářů nejsou dostatečné
Jak se však shodují asociace i výrobci, vyčkávat již není na místě, a to z kapacitních důvodů. Výrobci jsou totiž schopni dostatečné množství nových kotlů vyrobit, nicméně dostatečné již nejsou kapacity kvalifikovaných topenářů. „Při počtech 250 tisíc kotlů se výměna stihnout nemusí,“ říká obchodní ředitel Blaze Harmony Jaromír Maňák, jehož slova podporuje prezident APTT tím, že kapacity topenářských firem by měly zvládnout instalovat i 250 tisíc nových zdrojů, ovšem víc jak třetinu nových instalací představuje například náhrada dosluhujících starých plynových kotlů za kotle nové, takže celou kapacitu nelze využít na výměnu pouze starých kotlů na pevná paliva. „Reálně lze hovořit o využitelné kapacitě pro výměnu kotlů na pevná paliva v řádu 100 tisíc,“ říká Lyčka.

Dotace lze využít do srpna
Provozovateli kotlů první a druhé emisní třídy podle Lyčky zůstávají především rodiny s nižšími příjmy, které v současnosti řeší jiné problémy než výměnu kotle a i proto zůstává číslo nevyhovujících kotlů nadále tak vysoké. Těmto občanům však nabízí pomoc stát, a to prostřednictvím několik dotací, které na výměnu kotlů vyhlásil. „Češi mají velkou výhodu, že mohou čerpat dotační tituly a že jim stát nabízí velkou pomocnou ruku. Například v zemích východní Evropy anebo Latinské Ameriky to běžné není,“ poznamenává Tihelka s tím, že dotací lze využít pouze do konce srpna. První variantou je kotlíková dotace. „Domácnosti s nižšími příjmy mohou pro výměnu starého kotle za nový ekologický zdroj vytápění využít kotlíkových dotací, vyhlašovaných jednotlivými kraji ČR, jejichž prostřednictvím je nyní k dispozici 1,4 miliardy korun,“ uvádí Pospíšilová. Kromě toho mohou domácnosti vyměňovat zastaralé kotle prostřednictvím Nové zelené úsporám, která pokrývá zhruba polovinu nákladů.

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *