Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

Žáci a studenti sbírali staré mobily k recyklaci, uspořili tím téměř 4 125 hektolitrů pitné vody

Již po čtvrté vyhlásil vzdělávací program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět ve spolupráci s neziskovou společností Remobil sběrovou kampaň Starý mobil pro Remobil. Žáci a studenti ze 155 škol z celé České republiky sesbírali během jednoho měsíce 11 203 vysloužilých mobilních telefonů. Ty byly následně vytříděny, použitelné části využity na náhradní díly a zbylé potom předány k recyklaci. Projekt má mimo jiné upozornit na skutečnost, že recyklací nepotřebných telefonů lze získat nemalé benefity pro životní prostředí.

Za životním cyklem jednoho mobilu se skrývá až 100 kg spotřebovaných materiálů a odpadů. „Odevzdáním nefunkčních přístrojů k recyklaci přispíváme všichni společně k šetrnému přístupu k životnímu prostředí, kdy dochází k významným úsporám přírodních zdrojů,“ upozorňuje Jiří Šmejkal ze společnosti Remobil. Její pracovníci nejprve zkontrolují, zda je možné části mobilů využít na náhradní díly, zbytek potom předají k recyklaci.

Aktivní žáci a studenti zapojení do projektu díky odevzdaným mobilům uspořili mimo jiné 412 497 litrů pitné vody. To pro představu znamená dostupnost pitné vody pro více než 4,5 tisíce lidí na jeden den. Vyplývá to z tzv. environmentálního vyúčtování, které v rámci vyhodnocení akce připravila společnost Remobil. Díky recyklaci sesbíraných mobilních telefonů se dále zabránilo vypuštění 29 464 kg emisí ekvivalentu CO₂ do ovzduší nebo došlo ke snížení počtu ujetých kilometrů osobním vozem o 179 584 km. To je vzdálenost, jako bychom objeli celou Zemi více 4x.

„Kromě environmentálního má sběrová akce také etický rozměr, protože do následného procesu zpracování odevzdaných telefonů se často zapojují i hendikepovaní zaměstnanci. V tomto případě tedy projekt přinesl po přepočtu přesně 1 792 hodin pro takto znevýhodněné pracovníky,“ doplňuje Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní.

Nejaktivnější školy byly odměněny
Dvě ve sběru nejaktivnější školy získaly jako odměnu výlet do science centra. V kategorii absolutní vítěz zvítězila Mateřská škola Běstvina (okres Chrudim), která odevzdala 7,4 mobilních telefonů v přepočtu na žáka. Druhou oceněnou školou je Základní škola Velké Březno (okres Ústí nad Labem), která obhájila loňské vítězství v kategorii velké školy s počtem žáků nad 300. V této škole vybrali celkem 539 mobilních telefonů, což je 1,23 v přepočtu na žáka.

„Ačkoliv se letos nepodařilo navázat na loňský rekordní rok, kdy se během kampaně vybralo 18 895 mobilních telefonů a zapojilo se 222 škol, nepřestává nás těšit, že se díky aktivitě škol zapojených do Recyklohraní daří každoročně předat k recyklaci tisíce vysloužilých mobilů,“ dodává Hana Ansorgová.

Projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět vznikl v roce 2008 a jeho cílem je informovat a vzdělávat žáky či studenty MŠ, ZŠ a SŠ z celé ČR o problémech životního prostřední a nutnosti recyklace. V průběhu školního roku jsou vyhlašovány zajímavé úkoly s environmentální tematikou. Pedagogičtí pracovníci ke své práci mohou využívat učební materiál, tzv. Ekoabecedy. Zájemci o praktickou výuku recyklace se mohou zapojit do nejrůznějších sběrových akcí na podporu zpětného odběru použitých baterií a drobného elektrozařízení. Do října 2023 se do programu zdarma registrovalo přes 3 880 škol.

Zdroj: www.recyklohrani.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *