Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

Univerzita Karlova slaví. Byla založena před 676 lety 

Na slavnostním zasedání u příležitosti 676. výročí svého založení udělila Univerzita Karlova tradiční Ceny Miloslava Petruska za reprezentaci a propagaci a také Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin. Zároveň si univerzita společně připomněla tragický milník z prosince loňského roku na Filozofické fakultě UK.

V prosinci 2023 celé naše akademické společenství obestoupila tragédie. Museli jsme v těžkých dnech hledat sílu a odvahu jít dál, vyrovnat se s bolestnou ztrátou našich členek a členů a poskytnout si vzájemnou podporu. Najít sílu nést dále světlo za ty, kteří již nemohou. Ale všude, kde se projeví takto silně zlo, se v míře vyšší projeví i dobro – akademickou rodinu zalila vlna lidské sounáležitosti, pospolitosti, ohleduplnosti a naděje v budoucí společnou cestu. Nechť tuto sounáležitost cítíme všichni společně vždy, když bude i v tom letošním roce třeba,“ podtrhla u příležitosti oslav rektorka Univerzity Karlovy prof. Milena Králíčková.

V den oslav založení Univerzity Karlovy hovořila také děkana FF UK doktorka Eva Lehečková. Mým přáním je, aby se uchovalo mimořádné komunitní vzepětí Univerzity Karlovy a dalších vysokých škol a partnerů a spřízněných institucí k tomu, abychom i v budoucnu, již mimo kontext FF UK, věnovali těmto dlouhodobým otázkám společně pozornost a svým dílem hledali cesty k jejich řešení. Události na FF UK ukázaly, že tato témata naši pozornost potřebují,“ uvedla Eva Lehečková.

Rektorka Univerzity Karlovy v den oslav založení nejstarší české univerzity předala Ceny Miloslava Petruska za reprezentaci a propagaci. Cenu obdrželo podcastové studio Kampus Hybernská a Filip Liška za podporu studentské popularizační činnosti a její rozvoj. Doktorka Irena Kalhousová (ředitelka Herzlova centra izraelských studií UK) získala cenu za dlouhodobý rozvoj třetího pilíře univerzity prostřednictvím svých aktivit v médiích, účasti na veřejných diskuzích a přednáškové činnosti na středních školách.

Zvláštní čestné uznání obdržela Studentská komora akademického senátu FHS UK, safe space kolektiv a spolek Studenti FHS UK za společnou iniciativu FHSafe zaměřenou na osvětové a preventivní akce týkající se sexualizovaného a genderově podmíněného násilí.

Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin, který má významný dopad na vytváření pozitivního obrazu Univerzity Karlovy v očích široké veřejnosti, byly letos uděleny čtyřem laureátům. Profesor Ladislav Skrbek z Matematicko-fyzikální fakulty UK obdržel cenu za monografii Quantum Turbulence. Doktor Marek Brčák Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy byl oceněn za monografii Působení kapucínského řádu v Čechách a na Moravě 1599-1783. Doktor Michael Svatoň z 2. lékařské fakulty UK získal ocenění za publikaci NGS better discriminates true MRD positivity for the risk stratification of childhood ALL treated on an MRD-based protocol a doktor Michal Ctibor z Filozofické fakulty UK byl oceněn za nový překlad Vergiliova eposu Aenéis.

Univerzita Karlova

  • založena v roce 1348
  • 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni)
  • 8 800 zaměstnankyň a zaměstnanců
  • 51000 studentek a studentů
  • 8 000 absolventek a absolventů ročně
  • 16 000 účastnic a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání ročně
  • místo vžebříčku QS World University Rankings: Europe 2024

Zdroj a foto: Univerzita Karlova

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *